قیمت فلنج کلاس 150 | قیمت فلنج فولادی کلاس 150 | فلنج استیل کلاس 150 | ایرانی | خارجی
logo
logo
چهارشنبه / ۱۵ اردیبهشت / ۱۴۰۰
رادوکو وارد کننده و تامین کننده محصولات صنعتی
۰۲۱-۵۸۴۳۷ (۳۰ خط ویژه)
قیمت فلنج کلاس ۱۵۰ جهت خرید محصول باما تماس بگیرید
۰۲۱-۵۸۴۳۷

قیمت فلنج کلاس ۱۵۰

قیمت فلنج کلاس ۱۵۰ برای مدل های گلودار، اسلیپون،کور، دنده ای، لب جوینت با جنس های مختلف و یا بر اساس نوع تولید فورج، ریخته گری، جوش ورق متفاوت می باشد.

فلنج کلاس ۱۵۰ از سایز ۱٫۲ اینچ تا سایز ۲۴ اینچ مطابق استاندارد ASME B16.5 و از سایز ۲۶ اینچ به بالا مطابق استاندارد ASME B16.47 می باشد.

 

قیمت فلنج فولادی کلاس ۱۵۰

بازدید کننده محترم قیمت فلنج کلاس ۱۵۰ درج شده در جدول برای فلنج گلودار با جنس فولاد A105 که با روش فورج در کشور چین مطابق استاندارد ASME B1.65 تولید شده است.

 

 

قیمت فلنج فولادی کلاس 150

 

شرح سایز

اینچ

مدل ساخت کلاس قیمت (تومان)
فلنج کلاس ۱۵۰ ۱٫۲ گلودار چین ۱۵۰ ۷۷,۰۰۰
فلنج کلاس ۱۵۰ ۳٫۴ گلودار چین ۱۵۰ ۹۱,۵۰۰
فلنج کلاس ۱۵۰ ۱ گلودار چین ۱۵۰ ۱۰۸,۰۰
فلنج کلاس ۱۵۰ ۱ ۱٫۴ گلودار چین ۱۵۰ ۱۲۱,۰۰۰
فلنج کلاس ۱۵۰ ۱ ۱٫۲ گلودار چین ۱۵۰ ۱۳۹,۰۰۰
فلنج کلاس ۱۵۰ ۲ گلودار چین ۱۵۰ ۱۹۹,۰۰۰
فلنج کلاس ۱۵۰ ۲ ۱٫۲ گلودار چین ۱۵۰ ۲۲۸,۰۰۰
فلنج کلاس ۱۵۰ ۳ گلودار چین ۱۵۰ ۳۰۵,۰۰۰
فلنج کلاس ۱۵۰ ۴ گلودار چین ۱۵۰ ۴۸۷,۰۰۰
فلنج کلاس ۱۵۰ ۵ گلودار چین ۱۵۰ ۵۳۰,۰۰۰
فلنج کلاس ۱۵۰ ۶ گلودار چین ۱۵۰ ۷۶۲,۰۰۰
فلنج کلاس ۱۵۰ ۸ گلودار چین ۱۵۰ ۱,۱۴۰,۰۰۰
فلنج کلاس ۱۵۰ ۱۰ گلودار چین ۱۵۰ ۲,۱۵۰,۰۰۰
فلنج کلاس ۱۵۰ ۱۲ گلودار چین ۱۵۰ ۲,۷۸۰,۰۰۰
فلنج کلاس ۱۵۰ ۱۴ گلودار چین ۱۵۰ ۴,۵۰۰,۰۰۰
فلنج کلاس ۱۵۰ ۱۶ گلودار چین ۱۵۰ ۵,۳۵۰,۰۰۰
فلنج کلاس ۱۵۰ ۱۸ گلودار چین ۱۵۰ ۶,۱۰۰,۰۰۰
فلنج کلاس ۱۵۰ ۲۰ گلودار چین ۱۵۰ ۷,۶۵۰,۰۰۰
فلنج کلاس ۱۵۰ ۲۴ گلودار چین ۱۵۰ ۱۰,۷۰۰,۰۰۰

 

قیمت فلنج چینی کلاس ۱۵۰

بازدید کننده گرمی قیمت جدول زیر برای فلنج مدل گلودار کلاس ۱۵۰ با جنس فولاد با جنس ST37 تولید کشور چین می باشد.

شرح سایز

اینچ

مدل ساخت کلاس قیمت (تومان)
فلنج جوشی کلاس ۱۵۰ ۱٫۲ گلودار چین ۱۵۰ ۶۱,۶۰۰
فلنج جوشی کلاس ۱۵۰ ۳٫۴ گلودار چین ۱۵۰ ۷۳,۲۰۰
فلنج جوشی کلاس ۱۵۰ ۱ گلودار چین ۱۵۰ ۸۶,۴۰۰
فلنج جوشی کلاس ۱۵۰ ۱ ۱٫۴ گلودار چین ۱۵۰ ۹۶,۸۰۰
فلنج جوشی کلاس ۱۵۰ ۱ ۱٫۲ گلودار چین ۱۵۰ ۱۱۱,۰۰۰
فلنج جوشی کلاس ۱۵۰ ۲ گلودار چین ۱۵۰ ۱۵۹,۰۰۰
فلنج جوشی کلاس ۱۵۰ ۲ ۱٫۲ گلودار چین ۱۵۰ ۱۸۲,۰۰۰
فلنج جوشی کلاس ۱۵۰ ۳ گلودار چین ۱۵۰ ۲۴۴,۰۰۰
فلنج جوشی کلاس ۱۵۰ ۴ گلودار چین ۱۵۰ ۳۸۹,۰۰۰
فلنج جوشی کلاس ۱۵۰ ۵ گلودار چین ۱۵۰ ۴۲۴,۰۰۰
فلنج جوشی کلاس ۱۵۰ ۶ گلودار چین ۱۵۰ ۶۰۹,۰۰۰
فلنج جوشی کلاس ۱۵۰ ۸ گلودار چین ۱۵۰ ۹۱۲,۰۰۰
فلنج جوشی کلاس ۱۵۰ ۱۰ گلودار چین ۱۵۰ ۱,۷۰۲,۰۰۰
فلنج جوشی کلاس ۱۵۰ ۱۲ گلودار چین ۱۵۰ ۲,۲۲۴,۰۰۰
فلنج جوشی کلاس ۱۵۰ ۱۴ گلودار چین ۱۵۰ ۳,۶۰۰,۰۰۰
فلنج جوشی کلاس ۱۵۰ ۱۶ گلودار چین ۱۵۰ ۴,۲۸۰,۰۰۰
فلنج جوشی کلاس ۱۵۰ ۱۸ گلودار چین ۱۵۰ ۴,۸۸۰,۰۰۰
فلنج جوشی کلاس ۱۵۰ ۲۰ گلودار چین ۱۵۰ ۶,۱۲۰,۰۰۰
فلنج جوشی کلاس ۱۵۰ ۲۴ گلودار چین ۱۵۰ ۸,۵۶۰,۰۰۰

 

قیمت فلنج ایرانی کلاس ۱۵۰

بازدید کننده گرامی قیمت درج شده در جدول زیر قیمت فلنج کلاس ۱۵۰ با جنس فولاد ST37 ساخت کشور ایران می باشد.

 

قیمت فلنج ایرانی کلاس 150

 

 

شرح سایز

اینچ

مدل ساخت کلاس قیمت (تومان)
فلنج ST37 کلاس ۱۵۰ ۱٫۲ گلودار ایران ۱۵۰ ۳۵,۰۰۰
فلنج ST37 کلاس ۱۵۰ ۳٫۴ گلودار ایران ۱۵۰ ۴۲,۰۰۰
فلنج ST37 کلاس ۱۵۰ ۱ گلودار ایران ۱۵۰ ۴۸,۰۰۰
فلنج ST37 کلاس ۱۵۰ ۱ ۱٫۴ گلودار ایران ۱۵۰ ۵۵,۰۰۰
فلنج ST37 کلاس ۱۵۰ ۱ ۱٫۲ گلودار ایران ۱۵۰ ۶۳,۰۰۰
فلنج ST37 کلاس ۱۵۰ ۲ گلودار ایران ۱۵۰ ۹۰,۰۰۰
فلنج ST37 کلاس ۱۵۰ ۲ ۱٫۲ گلودار ایران ۱۵۰ ۱۰۳,۰۰۰
فلنج ST37 کلاس ۱۵۰ ۳ گلودار ایران ۱۵۰ ۱۳۹,۰۰۰
فلنج ST37 کلاس ۱۵۰ ۴ گلودار ایران ۱۵۰ ۲۲۰,۰۰۰
فلنج ST37 کلاس ۱۵۰ ۵ گلودار ایران ۱۵۰ ۲۳۹,۰۰۰
فلنج ST37 کلاس ۱۵۰ ۶ گلودار ایران ۱۵۰ ۳۴۵,۰۰۰
فلنج ST37 کلاس ۱۵۰ ۸ گلودار ایران ۱۵۰ ۵۸۰,۰۰۰
فلنج ST37 کلاس ۱۵۰ ۱۰ گلودار ایران ۱۵۰ ۹۹۰,۰۰۰
فلنج ST37 کلاس ۱۵۰ ۱۲ گلودار ایران ۱۵۰ ۱,۳۵۰,۰۰۰
فلنج ST37 کلاس ۱۵۰ ۱۴ گلودار ایران ۱۵۰ ۲,۱۵۰,۰۰۰
فلنج ST37 کلاس ۱۵۰ ۱۶ گلودار ایران ۱۵۰ ۲,۷۹۰,۰۰۰
فلنج ST37 کلاس ۱۵۰ ۱۸ گلودار ایران ۱۵۰ ۳,۱۵۰,۰۰۰
فلنج ST37 کلاس ۱۵۰ ۲۰ گلودار ایران ۱۵۰ ۴,۲۰۰,۰۰۰
فلنج ST37 کلاس ۱۵۰ ۲۴ گلودار ایران ۱۵۰ ۵,۳۰۰,۰۰۰

 

قیمت فلنج SLIP ON کلاس ۱۵۰

بازدید کننده گرامی قیمت فلنج کلاس ۱۵۰ درج شده در جدول زیر برای

قیمت درج شده در جدول زیر برای فلنج مدل اسلیپون ساخت کشور ایران با کلاس ۱۵۰ می باشد.

 

قیمت فلنج SLIP ON کلاس 150

 

شرح سایز

اینچ

مدل ساخت کلاس قیمت (تومان)
فلنج ST37 کلاس ۱۵۰ ۱٫۲ اسلیپون ایران ۱۵۰ ۳۵,۰۰۰
فلنج ST37 کلاس ۱۵۰ ۳٫۴ اسلیپون ایران ۱۵۰ ۴۵,۲۰۰
فلنج ST37 کلاس ۱۵۰ ۱ اسلیپون ایران ۱۵۰ ۵۴,۰۰۰
فلنج ST37 کلاس ۱۵۰ ۱ ۱٫۴ اسلیپون ایران ۱۵۰ ۶۳,۰۰۰
فلنج ST37 کلاس ۱۵۰ ۱ ۱٫۲ اسلیپون ایران ۱۵۰ ۷۲,۰۰۰
فلنج ST37 کلاس ۱۵۰ ۲ اسلیپون ایران ۱۵۰ ۸۷,۰۰۰
فلنج ST37 کلاس ۱۵۰ ۲ ۱٫۲ اسلیپون ایران ۱۵۰ ۱۱۷,۰۰۰
فلنج ST37 کلاس ۱۵۰ ۳ اسلیپون ایران ۱۵۰ ۱۵۲,۰۰۰
فلنج ST37 کلاس ۱۵۰ ۴ اسلیپون ایران ۱۵۰ ۱۹۵,۰۰۰
فلنج ST37 کلاس ۱۵۰ ۵ اسلیپون ایران ۱۵۰ ۲۶۹,۰۰۰
فلنج ST37 کلاس ۱۵۰ ۶ اسلیپون ایران ۱۵۰ ۳۵۸,۰۰۰
فلنج ST37 کلاس ۱۵۰ ۸ اسلیپون ایران ۱۵۰ ۵۳۸,۰۰۰
فلنج ST37 کلاس ۱۵۰ ۱۰ اسلیپون ایران ۱۵۰ ۸۹۷,۰۰۰

 

قیمت فلنج استیل کلاس ۱۵۰

بازدید کننده گرامی قیمت فلنج کلاس ۱۵۰درج شده برای فلنج مدل گلودار با جنس استیل استیل ۳۱۶ ساخت کشور چین می باشد.

 

 

قیمت فلنج استیل کلاس 150

 

شرح سایز

اینچ

مدل ساخت کلاس قیمت (تومان)
قیمت فلنج استیل ۱٫۲ گلودار چین ۱۵۰ ۲۸۰,۰۰۰
قیمت فلنج استیل ۳٫۴ گلودار چین ۱۵۰ ۳۸۰,۰۰۰
قیمت فلنج استیل ۱ گلودار چین ۱۵۰ ۴۹۵,۰۰۰
قیمت فلنج استیل ۱ ۱٫۴ گلودار چین ۱۵۰ ۶۱۰,۰۰۰
قیمت فلنج استیل ۱ ۱٫۲ گلودار چین ۱۵۰ ۷۶۰,۰۰۰
قیمت فلنج استیل ۲ گلودار چین ۱۵۰ ۱,۱۵۰,۰۰۰
قیمت فلنج استیل ۲ ۱٫۲ گلودار چین ۱۵۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰
قیمت فلنج استیل ۳ گلودار چین ۱۵۰ ۱,۷۰۰,۰۰۰
قیمت فلنج استیل ۴ گلودار چین ۱۵۰ ۲,۳۸۰,۰۰۰
قیمت فلنج استیل ۵ گلودار چین ۱۵۰ ۲,۹۰۰,۰۰۰
قیمت فلنج استیل ۶ گلودار چین ۱۵۰ ۳,۷۰۰,۰۰۰
قیمت فلنج استیل ۸ گلودار چین ۱۵۰ ۶,۲۰۰,۰۰۰
قیمت فلنج استیل ۱۰ گلودار چین ۱۵۰ ۸,۸۰۰,۰۰۰
قیمت فلنج استیل ۱۲ گلودار چین ۱۵۰ ۱۴,۳۰۰,۰۰۰
قیمت فلنج استیل ۱۴ گلودار چین ۱۵۰ ۱۸,۰۰۰,۰۰۰
قیمت فلنج استیل ۱۶ گلودار چین ۱۵۰ ۲۲,۵۰۰,۰۰۰
قیمت فلنج استیل ۱۸ گلودار چین ۱۵۰ ۲۴,۵۰۰,۰۰۰
قیمت فلنج استیل ۲۰ گلودار چین ۱۵۰ ۲۹,۷۰۰,۰۰۰

 

فروش فلنج کلاس ۱۵۰

انواع فلنج کلاس ۱۵۰ با مدل گلودار و اسلیپون و کور و دنده ای از سایز ۱٫۲ اینچ تا ۲۴ اینچ با جنس های فولاد و استیل با تعداد کم و عمده عرضه می گردد.

خرید فلنج کلاس ۱۵۰

برای خرید و اطلاع از موجودی سایز های بالاتر این محصول با کارشناسان واحد پایپینگ شرکت رادوکو تماس بگیرید.

استاندارد فلنج کلاس ۱۵۰

شرح استاندارد کد استاندارد
ابعاد فلنج تا ۱٫۲ تا ۲۴ اینچ مطابق استاندارد ASME B16.5
ابعاد فلنج از ۲۶ اینچ به بالا مطابق استاندارد ASME B16.47

 

ما را در اینستاگرام دنبال کنید

دیدگاه محصولات

چهار × یک =

محصولات مرتبط

Designer: Mohammad Yaghooblou
تماس با ما