قیمت فلنج کلاس 150 | قیمت فلنج فولادی کلاس 150 | فلنج استیل کلاس 150 | ایرانی | خارجی
logo
logo
رادوکو وارد کننده و تامین کننده محصولات صنعتی
۰۲۱-۵۸۴۳۷ (۳۰ خط ویژه)
قیمت فلنج کلاس 150 جهت خرید محصول باما تماس بگیرید
۰۲۱-۵۸۴۳۷

قیمت فلنج کلاس 150
4.4/5 - (5 امتیاز)

4.4/5 - (5 امتیاز)

قیمت فلنج کلاس 150 برای مدل های گلودار، اسلیپون،کور، دنده ای، لب جوینت با جنس های مختلف و یا بر اساس نوع تولید فورج، ریخته گری، جوش ورق متفاوت می باشد.

فلنج کلاس 150 از سایز 1.2 اینچ تا سایز 24 اینچ مطابق استاندارد ASME B16.5 و از سایز 26 اینچ به بالا مطابق استاندارد ASME B16.47 می باشد.

 

قیمت فلنج فولادی کلاس 150

بازدید کننده محترم قیمت فلنج کلاس 150 درج شده در جدول برای فلنج گلودار با جنس فولاد A105 مطابق استاندارد ASME B16.5 تولید شده است.

 

 

قیمت فلنج فولادی کلاس 150

بازدید کننده محترم قیمت ها به روز می باشد.

شرح سایز

اینچ

مدل استاندارد کلاس قیمت (تومان)
فلنج کلاس 150 1.2 گلودار ASME B16.5 150 55.000
فلنج کلاس 150 3.4 گلودار ASME B16.5 150 60.000
فلنج کلاس 150 1 گلودار ASME B16.5 150 65.000
فلنج کلاس 150 1 1.4 گلودار ASME B16.5 150 95.000
فلنج کلاس 150 1 1.2 گلودار ASME B16.5 150 110.000
فلنج کلاس 150 2 گلودار ASME B16.5 150 130.000
فلنج کلاس 150 2 1.2 گلودار ASME B16.5 150 185.000
فلنج کلاس 150 3 گلودار ASME B16.5 150 210.000
فلنج کلاس 150 4 گلودار ASME B16.5 150 295.000
فلنج کلاس 150 5 گلودار ASME B16.5 150 390.000
فلنج کلاس 150 6 گلودار ASME B16.5 150 550.000
فلنج کلاس 150 8 گلودار ASME B16.5 150 850.000
فلنج کلاس 150 10 گلودار ASME B16.5 150 1.580.000
فلنج کلاس 150 12 گلودار ASME B16.5 150 تماس بگیرید
فلنج کلاس 150 14 گلودار ASME B16.5 150 تماس بگیرید
فلنج کلاس 150 16 گلودار ASME B16.5 150 تماس بگیرید
فلنج کلاس 150 18 گلودار ASME B16.5 150 تماس بگیرید
فلنج کلاس 150 20 گلودار ASME B16.5 150 تماس بگیرید
فلنج کلاس 150 24 گلودار ASME B16.5 150 تماس بگیرید

 

قیمت فلنج چینی کلاس 150

بازدید کننده گرامی قیمت جدول زیر برای فلنج مدل گلودار کلاس 150 با جنس فولاد دو رو تراش می باشد.

بازدید کننده محترم قیمت ها به روز می باشد.

شرح سایز

اینچ

مدل ساخت کلاس قیمت (تومان)
فلنج جوشی کلاس 150 1.2 گلودار چین 150 61,600
فلنج جوشی کلاس 150 3.4 گلودار چین 150 73,200
فلنج جوشی کلاس 150 1 گلودار چین 150 86,400
فلنج جوشی کلاس 150 1 1.4 گلودار چین 150 96,800
فلنج جوشی کلاس 150 1 1.2 گلودار چین 150 111,000
فلنج جوشی کلاس 150 2 گلودار چین 150 159,000
فلنج جوشی کلاس 150 2 1.2 گلودار چین 150 182,000
فلنج جوشی کلاس 150 3 گلودار چین 150 244,000
فلنج جوشی کلاس 150 4 گلودار چین 150 389,000
فلنج جوشی کلاس 150 5 گلودار چین 150 424,000
فلنج جوشی کلاس 150 6 گلودار چین 150 609,000
فلنج جوشی کلاس 150 8 گلودار چین 150 912,000
فلنج جوشی کلاس 150 10 گلودار چین 150 1,702,000
فلنج جوشی کلاس 150 12 گلودار چین 150 2,224,000
فلنج جوشی کلاس 150 14 گلودار چین 150 3,600,000
فلنج جوشی کلاس 150 16 گلودار چین 150 4,280,000
فلنج جوشی کلاس 150 18 گلودار چین 150 4,880,000
فلنج جوشی کلاس 150 20 گلودار چین 150 6,120,000
فلنج جوشی کلاس 150 24 گلودار چین 150 8,560,000

 

قیمت فلنج ایرانی کلاس 150

بازدید کننده گرامی قیمت درج شده در جدول زیر قیمت فلنج کلاس 150 با جنس فولاد ST37 ساخت کشور ایران می باشد.

 

قیمت فلنج ایرانی کلاس 150

 

 

شرح سایز

اینچ

مدل ساخت کلاس قیمت (تومان)
فلنج گلودار کلاس 150 1.2 گلودار ایران 150 35,000
فلنج گلودار کلاس 150 3.4 گلودار ایران 150 42,000
فلنج گلودار کلاس 150 1 گلودار ایران 150 48,000
فلنج گلودار کلاس 150 1 1.4 گلودار ایران 150 55,000
فلنج گلودار کلاس 150 1 1.2 گلودار ایران 150 63,000
فلنج گلودار کلاس 150 2 گلودار ایران 150 90,000
فلنج گلودار کلاس 150 2 1.2 گلودار ایران 150 103,000
فلنج گلودار کلاس 150 3 گلودار ایران 150 139,000
فلنج گلودار کلاس 150 4 گلودار ایران 150 220,000
فلنج گلودار کلاس 150 5 گلودار ایران 150 239,000
فلنج گلودار کلاس 150 6 گلودار ایران 150 345,000
فلنج گلودار کلاس 150 8 گلودار ایران 150 580,000
فلنج گلودار کلاس 150 10 گلودار ایران 150 990,000
فلنج گلودار کلاس 150 12 گلودار ایران 150 1,350,000
فلنج گلودار کلاس 150 14 گلودار ایران 150 2,150,000
فلنج گلودار کلاس 150 16 گلودار ایران 150 2,790,000
فلنج گلودار کلاس 150 18 گلودار ایران 150 3,150,000
فلنج گلودار کلاس 150 20 گلودار ایران 150 4,200,000
فلنج گلودار کلاس 150 24 گلودار ایران 150 5,300,000

 

قیمت فلنج SLIP ON کلاس 150

بازدید کننده گرامی قیمت فلنج کلاس 150 درج شده در جدول زیر برای

قیمت درج شده در جدول زیر برای فلنج مدل اسلیپون ساخت کشور ایران با کلاس 150 می باشد.

 

قیمت فلنج SLIP ON کلاس 150

 

شرح سایز

اینچ

مدل ساخت کلاس قیمت (تومان)
فلنج ST37 کلاس 150 1.2 اسلیپون ایران 150 35,000
فلنج ST37 کلاس 150 3.4 اسلیپون ایران 150 45,200
فلنج ST37 کلاس 150 1 اسلیپون ایران 150 54,000
فلنج ST37 کلاس 150 1 1.4 اسلیپون ایران 150 63,000
فلنج ST37 کلاس 150 1 1.2 اسلیپون ایران 150 72,000
فلنج ST37 کلاس 150 2 اسلیپون ایران 150 87,000
فلنج ST37 کلاس 150 2 1.2 اسلیپون ایران 150 117,000
فلنج ST37 کلاس 150 3 اسلیپون ایران 150 152,000
فلنج ST37 کلاس 150 4 اسلیپون ایران 150 195,000
فلنج ST37 کلاس 150 5 اسلیپون ایران 150 269,000
فلنج ST37 کلاس 150 6 اسلیپون ایران 150 358,000
فلنج ST37 کلاس 150 8 اسلیپون ایران 150 538,000
فلنج ST37 کلاس 150 10 اسلیپون ایران 150 897,000

 

قیمت فلنج استیل کلاس 150

بازدید کننده گرامی قیمت فلنج کلاس 150درج شده برای فلنج مدل گلودار با جنس استیل استیل 316 ساخت کشور چین می باشد.

 

 

قیمت فلنج استیل کلاس 150

 

شرح سایز

اینچ

مدل ساخت کلاس قیمت (تومان)
قیمت فلنج استیل 1.2 گلودار چین 150 150.000
قیمت فلنج استیل 3.4 گلودار چین 150 200.000
قیمت فلنج استیل 1 گلودار چین 150 300.000
قیمت فلنج استیل 1 1.4 گلودار چین 150 410.000
قیمت فلنج استیل 1 1.2 گلودار چین 150 520.000
قیمت فلنج استیل 2 گلودار چین 150 600.000
قیمت فلنج استیل 2 1.2 گلودار چین 150 750.000
قیمت فلنج استیل 3 گلودار چین 150 950.000
قیمت فلنج استیل 4 گلودار چین 150 1.600.000
قیمت فلنج استیل 5 گلودار چین 150 2.200.000
قیمت فلنج استیل 6 گلودار چین 150 3.000.000
قیمت فلنج استیل 8 گلودار چین 150 4.700.000
قیمت فلنج استیل 10 گلودار چین 150 تماس بگیرید
قیمت فلنج استیل 12 گلودار چین 150 تماس بگیرید
قیمت فلنج استیل 14 گلودار چین 150 تماس بگیرید
قیمت فلنج استیل 16 گلودار چین 150 تماس بگیرید
قیمت فلنج استیل 18 گلودار چین 150 تماس بگیرید
قیمت فلنج استیل 20 گلودار چین 150 تماس بگیرید

 

فروش فلنج کلاس 150

انواع فلنج کلاس 150 با مدل گلودار و اسلیپون و کور و دنده ای از سایز 1.2 اینچ تا 24 اینچ با جنس های فولاد و استیل با تعداد کم و عمده عرضه می گردد.

خرید فلنج کلاس 150

برای خرید و اطلاع از موجودی سایز های بالاتر این محصول با کارشناسان واحد پایپینگ شرکت رادوکو تماس بگیرید.

استاندارد فلنج کلاس 150

شرح استاندارد کد استاندارد
ابعاد فلنج تا 1.2 تا 24 اینچ مطابق استاندارد ASME B16.5
ابعاد فلنج از 26 اینچ به بالا مطابق استاندارد ASME B16.47

 

ما را در اینستاگرام دنبال کنید

دیدگاه محصولات

تماس با ما