اتصالات مانیسمان رده 40

آماده ارسال
امکان تحویل به روز محصول وجود دارد.
خرید محصول اتصالات مانیسمان رده 40

قیمت: تومان ۰

توضیحات بیشتر

لیست قیمت اتصالات مانیسمان رده 40 ( قیمت اتصالات مانیسمان رده چهل )

قیمت اتصالات مانیسمان رده 40 ( قیمت اتصالات مانیسمان رده چهل ) برای زانو، سه راه، تبدیل، کپ، با جنس های فولاد و استیل متفاوت می باشد که در ادامه انواع آن شرح داده می شود.

بازدید کننده گرامی قیمت درج شده در جدول زیر برای زانو مانیسمان با زاویه 45 درجه با ضخامت معادل رده 40 با جنس فولاد A234 WPB تولید کشور چین با برند بنکن مطابق استاندارد ASME B16.9 می باشد.

درصد تخفیف از 5 تا 20 درصد می باشد.

تاریخ به روز رسانی قیمت 1401/11/08

شرحسایز

اینچ

زاویهبرندردهقیمت (تومان)
زانو جوشی1.245 درجهBENKAN4011.500
زانو جوشی3.445 درجهBENKAN4015.000
زانو جوشی145 درجهBENKAN4016.000
زانو جوشی1 1.445 درجهBENKAN4025.000
زانو جوشی1 1.245 درجهBENKAN4033.000
زانو جوشی245 درجهBENKAN4050.000
زانو جوشی2 1.245 درجهBENKAN40115.000
زانو جوشی345 درجهBENKAN40155.000
زانو جوشی445 درجهBENKAN40280.000
زانو جوشی545 درجهBENKAN40500.000
زانو جوشی645 درجهBENKAN40750.000
زانو جوشی845 درجهBENKAN401.500.000
زانو جوشی1045 درجهBENKAN402.800.000
زانو جوشی1245 درجهBENKAN40تماس بگیرید
زانو جوشی1445 درجهBENKAN40تماس بگیرید
زانو جوشی1645 درجهBENKAN40تماس بگیرید
زانو جوشی1845 درجهBENKAN40تماس بگیرید
زانو جوشی2045 درجهBENKAN40تماس بگیرید
زانو جوشی2445 درجهBENKAN40تماس بگیرید

قیمت زانو جوشی رده 40

بازدید کننده گرامی قیمت اتصالات مانیسمان رده 40 درج شده در جدول زیر برای زانو با زاویه 90 درجه با نوع اتصال جوشی با جنس فولاد A234 GR WPB با با برند بنکن ساخت کشور چین می باشد.

درصد تخفیف از 5 تا 20 درصد می باشد.

تاریخ به روز رسانی قیمت 1401/11/08

شرحسایز

اینچ

زاویهبرندردهقیمت (تومان)
زانو 90 جوشی1.290 درجهبنکن4016.500
زانو 90 جوشی3.490 درجهبنکن4021.000
زانو 90 جوشی190 درجهبنکن4023.000
زانو 90 جوشی1 1.490 درجهبنکن4036.000
زانو 90 جوشی1 1.290 درجهبنکن4047.000
زانو 90 جوشی290 درجهبنکن4070.000
زانو 90 جوشی2 1.290 درجهبنکن40160.000
زانو 90 جوشی390 درجهبنکن40220.000
زانو 90 جوشی490 درجهبنکن40400.000
زانو 90 جوشی590 درجهبنکن40750.000
زانو 90 جوشی690 درجهبنکن401.050.000
زانو 90 جوشی890 درجهبنکن402.200.00
زانو 90 جوشی1090 درجهبنکن404.000.000
زانو 90 جوشی1290 درجهبنکن40تماس بگیرید
زانو 90 جوشی1490 درجهبنکن40تماس بگیرید
زانو 90 جوشی1690 درجهبنکن40تماس بگیرید
زانو 90 جوشی1890 درجهبنکن40تماس بگیرید
زانو 90 جوشی2090 درجهبنکن40تماس بگیرید
زانو 90 جوشی2490 درجهبنکن40تماس بگیرید

قیمت سه راه رده 40

بازدید کننده گرامی قیمت اتصالات مانیسمان رده 40 درچ شده در جدول زیر برای سه راه مساوی با جنس فولاد A234 WPB با برند BENKAN ساخت کشور چین می باشد.

 

درصد تخفیف از 5 تا 20 درصد می باشد.

تاریخ به روز رسانی قیمت 1401/11/08

شرحسایز

اینچ

مدلبرندردهقیمت (تومان)
سه راه مانیسمان1.2مساویBENKAN4038.000
سه راه مانیسمان3.4مساویBENKAN4043.000
سه راه مانیسمان1مساویBENKAN4059.000
سه راه مانیسمان1 1.4مساویBENKAN4079.000
سه راه مانیسمان1 1.2مساویBENKAN40110.000
سه راه مانیسمان2مساویBENKAN40170.000
سه راه مانیسمان2 1.2مساویBENKAN40290.000
سه راه مانیسمان3مساویBENKAN40390.000
سه راه مانیسمان4مساویBENKAN40600.000
سه راه مانیسمان5مساویBENKAN40900.000
سه راه مانیسمان6مساویBENKAN401.600.000
سه راه مانیسمان8مساویBENKAN402.950.000
سه راه مانیسمان10مساویBENKAN404.500.000
سه راه مانیسمان12مساویBENKAN40تماس بگیرید
سه راه مانیسمان14مساویBENKAN40تماس بگیرید
سه راه مانیسمان16مساویBENKAN40تماس بگیرید
سه راه مانیسمان18مساویBENKAN40تماس بگیرید
سه راه مانیسمان20مساویBENKAN40تماس بگیرید
سه راه مانیسمان24مساویBENKAN40تماس بگیرید

قیمت سه راه تبدیل رده 40

بازدید کننده محترم قیمت اتصالات مانیسمان رده 40 درج شده در جدول برای سه راه تبدیلی با جنس فولاد A234 WPB ساخت کشور چین می باشد.

(برای قیمت سایزهای بالاتر تماس بگیرید)

درصد تخفیف از 5 تا 20 درصد می باشد.

تاریخ به روز رسانی قیمت 1401/11/08

شرحسایز

اینچ

مدلبرندردهقیمت (تومان)
سه راه تبدیلی3.4*1.2تبدیلبنکن4041.000
سه راه تبدیلی1*1.2تبدیلبنکن4057.000
سه راه تبدیلی1*3.4تبدیلبنکن4057.000
سه راه تبدیلی1 1.4*1.2تبدیلبنکن4077.000
سه راه تبدیلی1تبدیلبنکن4077.000
سه راه تبدیلی11.4*3.4تبدیلبنکن4077.000
سه راه تبدیلی11.2*1.2تبدیلبنکن40110.000
سه راه تبدیلی11.2*3.4تبدیلبنکن40110.000
سه راه تبدیلی11.2*1تبدیلبنکن40110.000
سه راه تبدیلی11.2*11.4تبدیلبنکن40110.000
سه راه تبدیلی2*1.2تبدیلبنکن40160.000
سه راه تبدیلی2*3.4تبدیلبنکن40160.000
سه راه تبدیلی2*1تبدیلبنکن40160.000
سه راه تبدیلی2*11.4تبدیلبنکن40160.000
سه راه تبدیلی2 *11.2تبدیلبنکن40160.000
سه راه تبدیلی21.2*1.2تبدیلبنکن40280.000
سه راه تبدیلی21.2*3.4تبدیلبنکن40280.000
سه راه تبدیلی 21.2*1تبدیلبنکن40280.000
سه راه تبدیلی21.2*1 1.4تبدیلبنکن40280.000
سه راه تبدیلی21.2*1 1.2تبدیلبنکن40280.000
سه راه تبدیلی21.2*2تبدیلبنکن40280.000
سه راه تبدیلی3*1.2تبدیلبنکن40370.000

قیمت سه راهی تبدیل رده 40

بازدید کننده محترم قیمت اتصالات مانیسمان رده 40 درج شده در جدول برای سه راهی تبدیلی با جنس فولاد A234 WPB ساخت کشور چین می باشد.

درصد تخفیف از 5 تا 20 درصد می باشد.

تاریخ به روز رسانی قیمت 1401/11/08

شرحسایز

اینچ

مدلبرندردهقیمت (تومان)
سه راه تبدیلی3*3.4تبدیلبنکن40370.000
سه راه تبدیلی3*1تبدیلبنکن40370.000
سه راه تبدیلی3*1 1/4تبدیلبنکن40370.000
سه راه تبدیلی3*1 1/2تبدیلبنکن40370.000
سه راه تبدیلی3*2تبدیلبنکن40370.000
سه راه تبدیلی3*2 1/2تبدیلبنکن40370.000
سه راه تبدیلی4*1.2تبدیلبنکن40600.000
سه راه تبدیلی4*3.4تبدیلبنکن40600.000
سه راه تبدیلی4*1تبدیلبنکن40600.000
سه راه تبدیلی4*11.4تبدیلبنکن40600.000
سه راه تبدیلی4*11.2تبدیلبنکن40600.000
سه راه تبدیلی4*2تبدیلبنکن40600.000
سه راه تبدیلی4*21.2تبدیلبنکن40600.000
سه راه تبدیلی4*3تبدیلبنکن40600.000
سه راه تبدیلی5*1تبدیلبنکن401.000.000
سه راه تبدیلی5*11.4تبدیلبنکن40900.000
سه راه تبدیلی5*11.2تبدیلبنکن40900.000
سه راه تبدیلی5*2تبدیلبنکن40900.000
سه راه تبدیلی5*21.2تبدیلبنکن40900.000
سه راه تبدیلی5*3تبدیلبنکن40900.000
سه راه تبدیلی5*4تبدیلبنکن40900.000
سه راه تبدیلی6*1تبدیلبنکن401.400.000

قیمت تبدیل مانیسمان رده 40

جدول زیر قیمت اتصالات مانیسمان رده 40 برای مدل تبدیل هم مرکز با جنس فولاد A234 GR WPB با برند بنکن شاخت کشور چین می باشد.

درصد تخفیف از 5 تا 20 درصد می باشد.

تاریخ به روز رسانی قیمت 1401/11/08

شرحسایز

اینچ

مدلبرندردهقیمت (تومان)
تبدیل جوشی6*11.4هم مرکزبنکن401.300.000
تبدیل جوشی6*11.2هم مرکزبنکن401.300.000
تبدیل جوشی6*2هم مرکزبنکن401.300.000
تبدیل جوشی6*21.2هم مرکزبنکن401.300.000
تبدیل جوشی6*3هم مرکزبنکن401.300.000
تبدیل جوشی6*4هم مرکزبنکن401.300.000
تبدیل جوشی6*5هم مرکزبنکن401.300.000
تبدیل جوشی8*2هم مرکزبنکن403.200.00
تبدیل جوشی8*21.2هم مرکزبنکن403.200.000
تبدیل جوشی8*3هم مرکزبنکن402.900.000
تبدیل جوشی8*4هم مرکزبنکن402.900.000
تبدیل جوشی8*5هم مرکزبنکن402.900.000
تبدیل جوشی8*6هم مرکزبنکن402.900.000
تبدیل جوشی10*2هم مرکزبنکن405.000.000
تبدیل جوشی10*21.2هم مرکزبنکن405.000.000
تبدیل جوشی10*3هم مرکزبنکن405.000.000
تبدیل جوشی10*4هم مرکزبنکن405.000.000
تبدیل جوشی10*5هم مرکزبنکن405.000.000
تبدیل جوشی10*6هم مرکزبنکن405.000.000
تبدیل جوشی10*8هم مرکزبنکن405.000.000
تبدیل جوشی12*4هم مرکزبنکن40تماس بگیرید
تبدیل جوشی12*5هم مرکزبنکن40تماس بگیرید

فروش اتصالات مانیسمان رده 40

انواع اتصالات مانیسمان رده 40 مطابق استاندارد ابعادی ASME B16.9 با جنس فولاد از سایز 1.2 اینچ تا 24 اینچ با تعداد کم و عمده عرضه می گردد.

خرید اتصالات مانیسمان رده 40

برای خرید و اطلاع از سایر قیمت اتصالات مانیسمان رده 40 با واحد پایپینگ شرکت رادوکو تماس بگیرید.

 

 

ما را در اینستاگرام دنبال کنید

نظرات
شما هم می‌توانید در مورد این کالا نظر بدهید.

برای ثبت نظر، از طریق دکمه زیر اقدام نمایید.

افزودن دیدگاه جدید

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

دیگران را با نوشتن نظرات خود، برای انتخاب این محصول راهنمایی کنید.

لطفا پیش از ارسال نظر، خلاصه قوانین زیر را مطالعه کنید:

فارسی بنویسید و از کیبورد فارسی استفاده کنید. بهتر است از فضای خالی (Space) بیش‌از‌حدِ معمول، شکلک یا ایموجی استفاده نکنید و از کشیدن حروف یا کلمات با صفحه‌کلید بپرهیزید.

نظرات خود را براساس تجربه و استفاده‌ی عملی و با دقت به نکات فنی ارسال کنید؛ بدون تعصب به محصول خاص، مزایا و معایب را بازگو کنید و بهتر است از ارسال نظرات چندکلمه‌‌ای خودداری کنید.

بهتر است در نظرات خود از تمرکز روی عناصر متغیر مثل قیمت، پرهیز کنید.

به کاربران و سایر اشخاص احترام بگذارید. پیام‌هایی که شامل محتوای توهین‌آمیز و کلمات نامناسب باشند، حذف می‌شوند.

پرسش و پاسخ

شما نیز میتوانید سوالات خود را ثبت کنید!

اگر سوالی در مورد محصول دارید از این قسمت بپرسید!

قیمت محصول:
تومان ۰