اتصالات مانیسمان رده 40

آماده ارسال
امکان تحویل به روز محصول وجود دارد.
خرید محصول اتصالات مانیسمان رده 40

قیمت: تومان ۰

توضیحات بیشتر

لیست قیمت اتصالات مانیسمان رده 40 ( قیمت اتصالات مانیسمان رده چهل )

قیمت اتصالات مانیسمان رده 40 ( اتصالات مانیسمان رده چهل ) برای زانو، سه راه، تبدیل، کپ، با جنس های فولاد و استیل متفاوت می باشد که در ادامه انواع آن شرح داده می شود.

بازدید کننده گرامی قیمت درج شده در جدول زیر برای زانو مانیسمان با زاویه 45 درجه با ضخامت معادل رده 40 با جنس فولاد A234 WPB تولید کشور چین با برند بنکن مطابق استاندارد ASME B16.9 می باشد.

درصد تخفیف از 5 تا 20 درصد می باشد.

تاریخ به روز رسانی قیمت 1401/11/08

شرح سایز

اینچ

زاویه برند رده قیمت (تومان)
زانو جوشی 1.2 45 درجه BENKAN 40 11.500
زانو جوشی 3.4 45 درجه BENKAN 40 15.000
زانو جوشی 1 45 درجه BENKAN 40 16.000
زانو جوشی 1 1.4 45 درجه BENKAN 40 25.000
زانو جوشی 1 1.2 45 درجه BENKAN 40 33.000
زانو جوشی 2 45 درجه BENKAN 40 50.000
زانو جوشی 2 1.2 45 درجه BENKAN 40 115.000
زانو جوشی 3 45 درجه BENKAN 40 155.000
زانو جوشی 4 45 درجه BENKAN 40 280.000
زانو جوشی 5 45 درجه BENKAN 40 500.000
زانو جوشی 6 45 درجه BENKAN 40 750.000
زانو جوشی 8 45 درجه BENKAN 40 1.500.000
زانو جوشی 10 45 درجه BENKAN 40 2.800.000
زانو جوشی 12 45 درجه BENKAN 40 تماس بگیرید
زانو جوشی 14 45 درجه BENKAN 40 تماس بگیرید
زانو جوشی 16 45 درجه BENKAN 40 تماس بگیرید
زانو جوشی 18 45 درجه BENKAN 40 تماس بگیرید
زانو جوشی 20 45 درجه BENKAN 40 تماس بگیرید
زانو جوشی 24 45 درجه BENKAN 40 تماس بگیرید

قیمت زانو جوشی رده 40

بازدید کننده گرامی قیمت اتصالات مانیسمان رده 40 درج شده در جدول زیر برای زانو با زاویه 90 درجه با نوع اتصال جوشی با جنس فولاد A234 GR WPB با با برند بنکن ساخت کشور چین می باشد.

درصد تخفیف از 5 تا 20 درصد می باشد.

تاریخ به روز رسانی قیمت 1401/11/08

شرح سایز

اینچ

زاویه برند رده قیمت (تومان)
زانو 90 جوشی 1.2 90 درجه بنکن 40 16.500
زانو 90 جوشی 3.4 90 درجه بنکن 40 21.000
زانو 90 جوشی 1 90 درجه بنکن 40 23.000
زانو 90 جوشی 1 1.4 90 درجه بنکن 40 36.000
زانو 90 جوشی 1 1.2 90 درجه بنکن 40 47.000
زانو 90 جوشی 2 90 درجه بنکن 40 70.000
زانو 90 جوشی 2 1.2 90 درجه بنکن 40 160.000
زانو 90 جوشی 3 90 درجه بنکن 40 220.000
زانو 90 جوشی 4 90 درجه بنکن 40 400.000
زانو 90 جوشی 5 90 درجه بنکن 40 750.000
زانو 90 جوشی 6 90 درجه بنکن 40 1.050.000
زانو 90 جوشی 8 90 درجه بنکن 40 2.200.00
زانو 90 جوشی 10 90 درجه بنکن 40 4.000.000
زانو 90 جوشی 12 90 درجه بنکن 40 تماس بگیرید
زانو 90 جوشی 14 90 درجه بنکن 40 تماس بگیرید
زانو 90 جوشی 16 90 درجه بنکن 40 تماس بگیرید
زانو 90 جوشی 18 90 درجه بنکن 40 تماس بگیرید
زانو 90 جوشی 20 90 درجه بنکن 40 تماس بگیرید
زانو 90 جوشی 24 90 درجه بنکن 40 تماس بگیرید

قیمت سه راه رده 40

بازدید کننده گرامی قیمت اتصالات مانیسمان رده 40 درچ شده در جدول زیر برای سه راه مساوی با جنس فولاد A234 WPB با برند BENKAN ساخت کشور چین می باشد.

 

درصد تخفیف از 5 تا 20 درصد می باشد.

تاریخ به روز رسانی قیمت 1401/11/08

شرح سایز

اینچ

مدل برند رده قیمت (تومان)
سه راه مانیسمان 1.2 مساوی BENKAN 40 38.000
سه راه مانیسمان 3.4 مساوی BENKAN 40 43.000
سه راه مانیسمان 1 مساوی BENKAN 40 59.000
سه راه مانیسمان 1 1.4 مساوی BENKAN 40 79.000
سه راه مانیسمان 1 1.2 مساوی BENKAN 40 110.000
سه راه مانیسمان 2 مساوی BENKAN 40 170.000
سه راه مانیسمان 2 1.2 مساوی BENKAN 40 290.000
سه راه مانیسمان 3 مساوی BENKAN 40 390.000
سه راه مانیسمان 4 مساوی BENKAN 40 600.000
سه راه مانیسمان 5 مساوی BENKAN 40 900.000
سه راه مانیسمان 6 مساوی BENKAN 40 1.600.000
سه راه مانیسمان 8 مساوی BENKAN 40 2.950.000
سه راه مانیسمان 10 مساوی BENKAN 40 4.500.000
سه راه مانیسمان 12 مساوی BENKAN 40 تماس بگیرید
سه راه مانیسمان 14 مساوی BENKAN 40 تماس بگیرید
سه راه مانیسمان 16 مساوی BENKAN 40 تماس بگیرید
سه راه مانیسمان 18 مساوی BENKAN 40 تماس بگیرید
سه راه مانیسمان 20 مساوی BENKAN 40 تماس بگیرید
سه راه مانیسمان 24 مساوی BENKAN 40 تماس بگیرید

قیمت سه راه تبدیل رده 40

بازدید کننده محترم قیمت اتصالات مانیسمان رده 40 درج شده در جدول برای سه راه تبدیلی با جنس فولاد A234 WPB ساخت کشور چین می باشد.

(برای قیمت سایزهای بالاتر تماس بگیرید)

درصد تخفیف از 5 تا 20 درصد می باشد.

تاریخ به روز رسانی قیمت 1401/11/08

شرح سایز

اینچ

مدل برند رده قیمت (تومان)
سه راه تبدیلی 3.4*1.2 تبدیل بنکن 40 41.000
سه راه تبدیلی 1*1.2 تبدیل بنکن 40 57.000
سه راه تبدیلی 1*3.4 تبدیل بنکن 40 57.000
سه راه تبدیلی 1 1.4*1.2 تبدیل بنکن 40 77.000
سه راه تبدیلی 1 تبدیل بنکن 40 77.000
سه راه تبدیلی 11.4*3.4 تبدیل بنکن 40 77.000
سه راه تبدیلی 11.2*1.2 تبدیل بنکن 40 110.000
سه راه تبدیلی 11.2*3.4 تبدیل بنکن 40 110.000
سه راه تبدیلی 11.2*1 تبدیل بنکن 40 110.000
سه راه تبدیلی 11.2*11.4 تبدیل بنکن 40 110.000
سه راه تبدیلی 2*1.2 تبدیل بنکن 40 160.000
سه راه تبدیلی 2*3.4 تبدیل بنکن 40 160.000
سه راه تبدیلی 2*1 تبدیل بنکن 40 160.000
سه راه تبدیلی 2*11.4 تبدیل بنکن 40 160.000
سه راه تبدیلی 2 *11.2 تبدیل بنکن 40 160.000
سه راه تبدیلی 21.2*1.2 تبدیل بنکن 40 280.000
سه راه تبدیلی 21.2*3.4 تبدیل بنکن 40 280.000
سه راه تبدیلی  21.2*1 تبدیل بنکن 40 280.000
سه راه تبدیلی 21.2*1 1.4 تبدیل بنکن 40 280.000
سه راه تبدیلی 21.2*1 1.2 تبدیل بنکن 40 280.000
سه راه تبدیلی 21.2*2 تبدیل بنکن 40 280.000
سه راه تبدیلی 3*1.2 تبدیل بنکن 40 370.000

قیمت سه راهی تبدیل رده 40

بازدید کننده محترم قیمت اتصالات مانیسمان رده 40 درج شده در جدول برای سه راهی تبدیلی با جنس فولاد A234 WPB ساخت کشور چین می باشد.

درصد تخفیف از 5 تا 20 درصد می باشد.

تاریخ به روز رسانی قیمت 1401/11/08

شرح سایز

اینچ

مدل برند رده قیمت (تومان)
سه راه تبدیلی 3*3.4 تبدیل بنکن 40 370.000
سه راه تبدیلی 3*1 تبدیل بنکن 40 370.000
سه راه تبدیلی 3*1 1/4 تبدیل بنکن 40 370.000
سه راه تبدیلی 3*1 1/2 تبدیل بنکن 40 370.000
سه راه تبدیلی 3*2 تبدیل بنکن 40 370.000
سه راه تبدیلی 3*2 1/2 تبدیل بنکن 40 370.000
سه راه تبدیلی 4*1.2 تبدیل بنکن 40 600.000
سه راه تبدیلی 4*3.4 تبدیل بنکن 40 600.000
سه راه تبدیلی 4*1 تبدیل بنکن 40 600.000
سه راه تبدیلی 4*11.4 تبدیل بنکن 40 600.000
سه راه تبدیلی 4*11.2 تبدیل بنکن 40 600.000
سه راه تبدیلی 4*2 تبدیل بنکن 40 600.000
سه راه تبدیلی 4*21.2 تبدیل بنکن 40 600.000
سه راه تبدیلی 4*3 تبدیل بنکن 40 600.000
سه راه تبدیلی 5*1 تبدیل بنکن 40 1.000.000
سه راه تبدیلی 5*11.4 تبدیل بنکن 40 900.000
سه راه تبدیلی 5*11.2 تبدیل بنکن 40 900.000
سه راه تبدیلی 5*2 تبدیل بنکن 40 900.000
سه راه تبدیلی 5*21.2 تبدیل بنکن 40 900.000
سه راه تبدیلی 5*3 تبدیل بنکن 40 900.000
سه راه تبدیلی 5*4 تبدیل بنکن 40 900.000
سه راه تبدیلی 6*1 تبدیل بنکن 40 1.400.000

قیمت تبدیل مانیسمان رده 40

جدول زیر قیمت اتصالات مانیسمان رده 40 برای مدل تبدیل هم مرکز با جنس فولاد A234 GR WPB با برند بنکن شاخت کشور چین می باشد.

درصد تخفیف از 5 تا 20 درصد می باشد.

تاریخ به روز رسانی قیمت 1401/11/08

شرح سایز

اینچ

مدل برند رده قیمت (تومان)
تبدیل جوشی 6*11.4 هم مرکز بنکن 40 1.300.000
تبدیل جوشی 6*11.2 هم مرکز بنکن 40 1.300.000
تبدیل جوشی 6*2 هم مرکز بنکن 40 1.300.000
تبدیل جوشی 6*21.2 هم مرکز بنکن 40 1.300.000
تبدیل جوشی 6*3 هم مرکز بنکن 40 1.300.000
تبدیل جوشی 6*4 هم مرکز بنکن 40 1.300.000
تبدیل جوشی 6*5 هم مرکز بنکن 40 1.300.000
تبدیل جوشی 8*2 هم مرکز بنکن 40 3.200.00
تبدیل جوشی 8*21.2 هم مرکز بنکن 40 3.200.000
تبدیل جوشی 8*3 هم مرکز بنکن 40 2.900.000
تبدیل جوشی 8*4 هم مرکز بنکن 40 2.900.000
تبدیل جوشی 8*5 هم مرکز بنکن 40 2.900.000
تبدیل جوشی 8*6 هم مرکز بنکن 40 2.900.000
تبدیل جوشی 10*2 هم مرکز بنکن 40 5.000.000
تبدیل جوشی 10*21.2 هم مرکز بنکن 40 5.000.000
تبدیل جوشی 10*3 هم مرکز بنکن 40 5.000.000
تبدیل جوشی 10*4 هم مرکز بنکن 40 5.000.000
تبدیل جوشی 10*5 هم مرکز بنکن 40 5.000.000
تبدیل جوشی 10*6 هم مرکز بنکن 40 5.000.000
تبدیل جوشی 10*8 هم مرکز بنکن 40 5.000.000
تبدیل جوشی 12*4 هم مرکز بنکن 40 تماس بگیرید
تبدیل جوشی 12*5 هم مرکز بنکن 40 تماس بگیرید

فروش اتصالات مانیسمان رده 40

انواع اتصالات مانیسمان رده 40 مطابق استاندارد ابعادی ASME B16.9 با جنس فولاد از سایز 1.2 اینچ تا 24 اینچ با تعداد کم و عمده عرضه می گردد.

خرید اتصالات مانیسمان رده 40

برای خرید اتصالات لوله و اطلاع از سایر قیمت اتصالات مانیسمان رده 40 با واحد پایپینگ شرکت رادوکو تماس بگیرید.

 

 

ما را در اینستاگرام دنبال کنید

نظرات
شما هم می‌توانید در مورد این کالا نظر بدهید.

برای ثبت نظر، از طریق دکمه زیر اقدام نمایید.

افزودن دیدگاه جدید

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

دیگران را با نوشتن نظرات خود، برای انتخاب این محصول راهنمایی کنید.

لطفا پیش از ارسال نظر، خلاصه قوانین زیر را مطالعه کنید:

فارسی بنویسید و از کیبورد فارسی استفاده کنید. بهتر است از فضای خالی (Space) بیش‌از‌حدِ معمول، شکلک یا ایموجی استفاده نکنید و از کشیدن حروف یا کلمات با صفحه‌کلید بپرهیزید.

نظرات خود را براساس تجربه و استفاده‌ی عملی و با دقت به نکات فنی ارسال کنید؛ بدون تعصب به محصول خاص، مزایا و معایب را بازگو کنید و بهتر است از ارسال نظرات چندکلمه‌‌ای خودداری کنید.

بهتر است در نظرات خود از تمرکز روی عناصر متغیر مثل قیمت، پرهیز کنید.

به کاربران و سایر اشخاص احترام بگذارید. پیام‌هایی که شامل محتوای توهین‌آمیز و کلمات نامناسب باشند، حذف می‌شوند.

پرسش و پاسخ

شما نیز میتوانید سوالات خود را ثبت کنید!

اگر سوالی در مورد محصول دارید از این قسمت بپرسید!

قیمت محصول:
تومان ۰