قیمت سه راه مانیسمان رده 40 | قیمت سه راه مانیسمان رده چهل | بدون درز |  TEE SMLS
logo
logo
رادوکو وارد کننده و تامین کننده محصولات صنعتی
۰۲۱-۵۸۴۳۷ (۳۰ خط ویژه)
 لیست قیمت سه راه مانیسمان رده 40 جهت خرید محصول باما تماس بگیرید
۰۲۱-۵۸۴۳۷

 لیست قیمت سه راه مانیسمان رده 40
5/5 - (2 امتیاز)

5/5 - (2 امتیاز)

قیمت سه راه مانیسمان رده 40

قیمت سه راه مانیسمان رده 40 برای دو مدل مساوی و تبدیلی با جنس های فولاد و استیل با برندهای مختلف متفاوت می باشد.

بازدید کننده گرامی قیمت درج شده در جدول زیر برای سه راه مانیسمان رده 40 با جنس فولاد A234 GR WPB با برند بنکن ساخت کشور چین مطابق استاندارد ASME B16.9 می باشد.

قیمت سه راه مانیسمان رده 40

تاریخ به روز رسانی قیمت 1400/07/01

شرح سایز

اینچ

مدل برند رده قیمت (تومان)
سه راهی مانیسمان 1.2 مساوی بنکن 40 24,500
سه راهی مانیسمان 3.4 مساوی بنکن 40 27,000
سه راهی مانیسمان 1 مساوی بنکن 40 38,000
سه راهی مانیسمان 1 1.4 مساوی بنکن 40 51,000
سه راهی مانیسمان 1 1.2 مساوی بنکن 40 69,000
سه راهی مانیسمان 2 مساوی بنکن 40 94,000
سه راهی مانیسمان 21.2 مساوی بنکن 40 170,000
سه راهی مانیسمان 3 مساوی بنکن 40 220,000
سه راهی مانیسمان 4 مساوی بنکن 40 340,000
سه راهی مانیسمان 5 مساوی بنکن 40 540,000
سه راهی مانیسمان 6 مساوی بنکن 40 800,000
سه راهی مانیسمان 8 مساوی بنکن 40 1,450,000
سه راهی مانیسمان 10 مساوی بنکن 40 2,600,000
سه راهی مانیسمان 12 مساوی بنکن 40 تماس بگیرید
سه راهی مانیسمان 14 مساوی بنکن 40 تماس بگیرید
سه راهی مانیسمان 16 مساوی بنکن 40 تماس بگیرید
سه راهی مانیسمان 18 مساوی بنکن 40 تماس بگیرید
سه راهی مانیسمان 20 مساوی بنکن 40 تماس بگیرید
سه راهی مانیسمان 24 مساوی بنکن 40 تماس بگیرید

قیمت سه راه جوشی رده 40

بازدید کننده محترم قیمت درج شده در جدول زیر برای سه راه مانیسمان رده 40 با جنس فولاد و مدل تبدیل با برند BENKAN ساخت کشور چین می باشد.

قیمت سه راه جوشی رده 40

تاریخ به روز رسانی قیمت 1401/01/06

شرح سایز

اینچ

مدل برند رده قیمت (تومان)
سه راه بدون درز 3.4*1.2 تبدیل بنکن 40 27,000
سه راه بدون درز 1*1.2 تبدیل بنکن 40 38,000
سه راه بدون درز 1*3.4 تبدیل بنکن 40 38,000
سه راه بدون درز 1 1.4*1.2 تبدیل بنکن 40 51,000
سه راه بدون درز 1 تبدیل بنکن 40 51,000
سه راه بدون درز 1 1/4*3.4 تبدیل بنکن 40 51,000
سه راه بدون درز 1 1/2*1.2 تبدیل بنکن 40 69,000
سه راه بدون درز 1 1/2*3.4 تبدیل بنکن 40 69,000
سه راه بدون درز 1 1/2*1 تبدیل بنکن 40 69,000
سه راه بدون درز 1 1/2*1 1/4 تبدیل بنکن 40 69,000
سه راه بدون درز 2*1.2 تبدیل بنکن 40 95,000
سه راه بدون درز 2*3.4 تبدیل بنکن 40 95,000
سه راه بدون درز 2*1 تبدیل بنکن 40 95,000
سه راه بدون درز 2*1 1.4 تبدیل بنکن 40 95,000
سه راه بدون درز 2 *1 1.2 تبدیل بنکن 40 95,000
سه راه بدون درز 2 1.2*1.2 تبدیل بنکن 40 165,000
سه راه بدون درز 2 1.2*3.4 تبدیل بنکن 40 165,000
سه راه بدون درز 2 1.2*1 تبدیل بنکن 40 165,000
سه راه بدون درز 2 1.2*1 1.4 تبدیل بنکن 40 165,000
سه راه بدون درز 2 1.2*1 1.2 تبدیل بنکن 40 165,000
سه راه بدون درز 2 1.2*2 تبدیل بنکن 40 165,000
سه راه بدون درز 3*1.2 تبدیل بنکن 40 220,000

قیمت سه راه بدون درز رده 40

بازدید کننده محترم قیمت درج شده در جدول زیر برای سه راه بدون درز رده 40 با جنس فولاد و مدل تبدیل با برند BENKAN ساخت کشور چین می باشد

قیمت سه راه بدون درز رده 40

تاریخ به روز رسانی قیمت 1401/01/06

شرح سایز

اینچ

مدل برند رده قیمت (تومان)
سه راه بدون درز 3*3.4 تبدیل بنکن 40 220,000
سه راه بدون درز 3*1 تبدیل بنکن 40 220,000
سه راه بدون درز 3*1 1/4 تبدیل بنکن 40 220,000
سه راه بدون درز 3*1 1/2 تبدیل بنکن 40 220,000
سه راه بدون درز 3*2 تبدیل بنکن 40 220,000
سه راه بدون درز 3*2 1/2 تبدیل بنکن 40 220,000
سه راه بدون درز 4*1.2 تبدیل بنکن 40 345,000
سه راه بدون درز 4*3.4 تبدیل بنکن 40 345,000
سه راه بدون درز 4*1 تبدیل بنکن 40 345,000
سه راه بدون درز 4*1 1.4 تبدیل بنکن 40 345,000
سه راه بدون درز 4*1 1.2 تبدیل بنکن 40 345,000
سه راه بدون درز 4*2 تبدیل بنکن 40 345,000
سه راه بدون درز 4*2 1.2 تبدیل بنکن 40 345,000
سه راه بدون درز 4*3 تبدیل بنکن 40 345,000
سه راه بدون درز 5*1 تبدیل بنکن 40 700,000
سه راه بدون درز 5*1 1.4 تبدیل بنکن 40 580,000
سه راه بدون درز 5*1 1.2 تبدیل بنکن 40 550,00
سه راه بدون درز 5*2 تبدیل بنکن 40 550,000
سه راه بدون درز 5*2 1.2 تبدیل بنکن 40 550,000
سه راه بدون درز 5*3 تبدیل بنکن 40 550,000
سه راه بدون درز 5*4 تبدیل بنکن 40 550,000
سه راه بدون درز 6*1 تبدیل بنکن 40 950,000

قیمت سه راه جوشی درز رده چهل

بازدید کننده محترم قیمت درج شده در جدول زیر برای سه راه بدون درز رده 40 با جنس فولاد و مدل تبدیل با برند BENKAN ساخت کشور چین می باشد

تاریخ به روز رسانی قیمت 1401/01/06

شرح سایز

اینچ

مدل برند رده قیمت (تومان)
سه راه بدون درز 6*11.4 تبدیل بنکن 40 950,000
سه راه بدون درز 6*11.2 تبدیل بنکن 40 800,000
سه راه بدون درز 6*2 تبدیل بنکن 40 800,000
سه راه بدون درز 6*2 1.2 تبدیل بنکن 40 800,000
سه راه بدون درز 6*3 تبدیل بنکن 40 800,000
سه راه بدون درز 6*4 تبدیل بنکن 40 800,000
سه راه بدون درز 6*5 تبدیل بنکن 40 800,000
سه راه بدون درز 8*2 تبدیل بنکن 40 1,700,000
سه راه بدون درز 8*2 1.2 تبدیل بنکن 40 1,700,000
سه راه بدون درز 8*3 تبدیل بنکن 40 1,400,000
سه راه بدون درز 8*4 تبدیل بنکن 40 1,400,000
سه راه بدون درز 8*5 تبدیل بنکن 40 1,400,000
سه راه بدون درز 8*6 تبدیل بنکن 40 1,400,000
سه راه بدون درز 10*2 تبدیل بنکن 40 2,700,000
سه راه بدون درز 10*2 1.2 تبدیل بنکن 40 2,700,000
سه راه بدون درز 10*3 تبدیل بنکن 40 2,500,000
سه راه بدون درز 10*4 تبدیل بنکن 40 2,500,000
سه راه بدون درز 10*5 تبدیل بنکن 40 2,500,000
سه راه بدون درز 10*6 تبدیل بنکن 40 2,500,000
سه راه بدون درز 10*8 تبدیل بنکن 40 2,500,000
سه راه بدون درز 12*4 تبدیل بنکن 40 تماس بگیرید
سه راه بدون درز 12*5 تبدیل بنکن 40 تماس بگیرید

فروش سه راه مانیسمان رده 40

انواع سه راهش مانیسمان رده 40 با جنس فولاد و استیل از سایز 1.2 اینچ تا سایز 24 اینچ با تعداد کم و عمده عرضه می گردد.

ما را در اینستاگرام دنبال کنید

دیدگاه محصولات

تماس با ما