قیمت گسکت اسپیرال وند کلاس 300 | قیمت واشر اسپیرال وند کلاس 300 | گسکت استیل
logo
logo
شنبه / ۲۲ خرداد / ۱۴۰۰
رادوکو وارد کننده و تامین کننده محصولات صنعتی
۰۲۱-۵۸۴۳۷ (۳۰ خط ویژه)
 قیمت گسکت اسپیرال وند کلاس ۳۰۰ جهت خرید محصول باما تماس بگیرید
۰۲۱-۵۸۴۳۷

 قیمت گسکت اسپیرال وند کلاس ۳۰۰

قیمت گسکت اسپیرال وند کلاس ۳۰۰ با توجه به مدل های تک رینگ، دو رینگ، یا تمام رینگ استیل با جنس های مختلف متفاوت یوده که همه مطابق استاندارد ASME B16.20 ساخته می شوند.

بازدید کننده گرامی قیمت درج شده در جدول زیر برای گسکت مدل تک رینگ با جنس رینگ از استیل ۳۱۶ با فیلر پوششی از جنس تفلون یا گرافیت برای آببندی فلنج کلاس ۳۰۰ با برند کلینگر ساخت کشور چین می باشد.

 قیمت گسکت اسپیرال وند کلاس 300

 

شرح سایز

اینچ

مدل برند کلاس قیمت (تومان)
قیمت گسکت اسپیرال کلاس۳۰۰ ۱٫۲ تک رینگ کلینگر ۳۰۰ ۲۰,۰۰۰
قیمت گسکت اسپیرال کلاس۳۰۰ ۳٫۴ تک رینگ کلینگر ۳۰۰ ۲۵,۲۰۰
قیمت گسکت اسپیرال کلاس۳۰۰ ۱ تک رینگ کلینگر ۳۰۰ ۲۷,۰۰۰
قیمت گسکت اسپیرال کلاس۳۰۰ ۱ ۱٫۴ تک رینگ کلینگر ۳۰۰ ۲۸,۰۰۰
قیمت گسکت اسپیرال کلاس۳۰۰ ۱ ۱٫۲ تک رینگ کلینگر ۳۰۰ ۳۴,۲۰۰
قیمت گسکت اسپیرال کلاس۳۰۰ ۲ تک رینگ کلینگر ۳۰۰ ۴۴,۱۰۰
قیمت گسکت اسپیرال کلاس۳۰۰ ۲ ۱٫۲ تک رینگ کلینگر ۳۰۰ ۵۰,۴۰۰
قیمت گسکت اسپیرال کلاس۳۰۰ ۳ تک رینگ کلینگر ۳۰۰ ۵۴,۰۰۰
قیمت گسکت اسپیرال کلاس۳۰۰ ۴ تک رینگ کلینگر ۳۰۰ ۸۹,۵۰۰
قیمت گسکت اسپیرال کلاس۳۰۰ ۵ تک رینگ کلینگر ۳۰۰ ۱۰۰,۰۰۰
قیمت گسکت اسپیرال کلاس۳۰۰ ۶ تک رینگ کلینگر ۳۰۰ ۱۲۱,۵۰۰
قیمت گسکت اسپیرال کلاس۳۰۰ ۸ تک رینگ کلینگر ۳۰۰ ۱۶۶,۵۰۰
قیمت گسکت اسپیرال کلاس۳۰۰ ۱۰ تک رینگ کلینگر ۳۰۰ ۱۷۵,۰۰۰
قیمت گسکت اسپیرال کلاس۳۰۰ ۱۲ تک رینگ کلینگر ۳۰۰ ۳۲۲,۰۰۰
قیمت گسکت اسپیرال کلاس۳۰۰ ۱۴ تک رینگ کلینگر ۳۰۰ ۳۹۶,۰۰۰
قیمت گسکت اسپیرال کلاس۳۰۰ ۱۶ تک رینگ کلینگر ۳۰۰ ۵۴۰,۰۰۰
قیمت گسکت اسپیرال کلاس۳۰۰ ۱۸ تک رینگ کلینگر ۳۰۰ ۶۱۰,۰۰۰
قیمت گسکت اسپیرال کلاس۳۰۰ ۲۰ تک رینگ کلینگر ۳۰۰ ۶۹۰,۰۰۰
قیمت گسکت اسپیرال کلاس۳۰۰ ۲۴ تک رینگ کلینگر ۳۰۰ ۸۹۰,۰۰۰

قیمت واشر اسپیرال وند کلاس ۳۰۰

بازدید کننده گرامی قیمت درج شده در لیست قیمت زیر برای واشر اسپیرال وند کلاس ۳۰۰ مدل دو رینگ با رینگ داخلی از جنس استیل ۳۱۶ و با رینگ بیرونی از جنس کربن استیل و با فیلر از جنس گرافیت و تفلون ساخت کشور چین با برند کلینگر می باشد.

قیمت واشر اسپیرال وند کلاس 300

شرح سایز

اینچ

مدل برند کلاس قیمت (تومان)
قیمت واشر اسپیرال کلاس ۳۰۰ ۱٫۲ دو رینگ کلینگر ۳۰۰ ۲۷,۰۰۰
قیمت واشر اسپیرال کلاس ۳۰۰ ۳٫۴ دو رینگ کلینگر ۳۰۰ ۳۵,۰۰۰
قیمت واشر اسپیرال کلاس ۳۰۰ ۱ دو رینگ کلینگر ۳۰۰ ۴۰,۰۰۰
قیمت واشر اسپیرال کلاس ۳۰۰ ۱ ۱٫۴ دو رینگ کلینگر ۳۰۰ ۵۳,۰۰۰
قیمت واشر اسپیرال کلاس ۳۰۰ ۱ ۱٫۲ دو رینگ کلینگر ۳۰۰ ۶۲,۰۰۰
قیمت واشر اسپیرال کلاس ۳۰۰ ۲ دو رینگ کلینگر ۳۰۰ ۶۸,۵۰۰
قیمت واشر اسپیرال کلاس ۳۰۰ ۲ ۱٫۲ دو رینگ کلینگر ۳۰۰ ۱۰۳,۵۰۰
قیمت واشر اسپیرال کلاس ۳۰۰ ۳ دو رینگ کلینگر ۳۰۰ ۱۳۹,۰۰۰
قیمت واشر اسپیرال کلاس ۳۰۰ ۴ دو رینگ کلینگر ۳۰۰ ۱۹۳,۰۰۰
قیمت واشر اسپیرال کلاس ۳۰۰ ۵ دو رینگ کلینگر ۳۰۰ ۲۳۳,۰۰۰
قیمت واشر اسپیرال کلاس ۳۰۰ ۶ دو رینگ کلینگر ۳۰۰ ۲۷۰,۰۰۰
قیمت واشر اسپیرال کلاس ۳۰۰ ۸ دو رینگ کلینگر ۳۰۰ ۳۱۵,۰۰۰
قیمت واشر اسپیرال کلاس ۳۰۰ ۱۰ دو رینگ کلینگر ۳۰۰ ۴۱۵,۰۰۰
قیمت واشر اسپیرال کلاس ۳۰۰ ۱۲ دو رینگ کلینگر ۳۰۰ ۵۶۰,۰۰۰
قیمت واشر اسپیرال کلاس ۳۰۰ ۱۴ دو رینگ کلینگر ۳۰۰ ۷۴۰,۰۰۰
قیمت واشر اسپیرال کلاس ۳۰۰ ۱۶ دو رینگ کلینگر ۳۰۰ ۸۵۰,۰۰۰
قیمت واشر اسپیرال کلاس ۳۰۰ ۱۸ دو رینگ کلینگر ۳۰۰ ۱,۰۵۰,۰۰۰
قیمت واشر اسپیرال کلاس ۳۰۰ ۲۰ دو رینگ کلینگر ۳۰۰ ۱,۱۵۰,۰۰۰
قیمت واشر اسپیرال کلاس ۳۰۰ ۲۴ دو رینگ کلینگر ۳۰۰ ۱,۵۵۰,۰۰۰

 قیمت گسکت اسپیرال وند کلاس ۳۰۰ استیل

بازدید کننده محترم قیمت درج شده برای گسکت تک رینگ با جنس استیل ۳۱۶ برای آبنندی فلنج کلاس ۳۰۰ ساخت کشور ایران می باشد.

قیمت گسکت اسپیرال استیل کلاس 300

 

شرح سایز

اینچ

مدل برند کلاس قیمت (تومان)
واشر اسپیرال وند ۱٫۲ تک رینگ ایران ۳۰۰ ۴۱,۰۰۰
واشر اسپیرال وند ۳٫۴ تک رینگ ایران ۳۰۰ ۴۸,۰۰۰
واشر اسپیرال وند ۱ تک رینگ ایران ۳۰۰ ۵۹,۰۰۰
واشر اسپیرال وند ۱ ۱٫۴ تک رینگ ایران ۳۰۰ ۸۶,۰۰۰
واشر اسپیرال وند ۱ ۱٫۲ تک رینگ ایران ۳۰۰ ۹۰,۰۰۰
واشر اسپیرال وند ۲ تک رینگ ایران ۳۰۰ ۱۳۳,۰۰۰
واشر اسپیرال وند ۲ ۱٫۲ تک رینگ ایران ۳۰۰ ۲۲۸,۰۰۰
واشر اسپیرال وند ۳ تک رینگ ایران ۳۰۰ ۲۴۲,۰۰۰
واشر اسپیرال وند ۴ تک رینگ ایران ۳۰۰ ۳۲۸,۰۰۰
واشر اسپیرال وند ۵ تک رینگ ایران ۳۰۰ ۴۶۶,۰۰۰
واشر اسپیرال وند ۶ تک رینگ ایران ۳۰۰ ۴۷۵,۰۰۰
واشر اسپیرال وند ۸ تک رینگ ایران ۳۰۰ ۵۴۰,۰۰۰
واشر اسپیرال وند ۱۰ تک رینگ ایران ۳۰۰ ۶۱۰,۰۰۰
واشر اسپیرال وند ۱۲ تک رینگ ایران ۳۰۰ ۷۹۸,۰۰۰
واشر اسپیرال وند ۱۴ تک رینگ ایران ۳۰۰ ۱,۱۴۰,۰۰۰
واشر اسپیرال وند ۱۶ تک رینگ ایران ۳۰۰ ۱,۳۵۰,۰۰۰
واشر اسپیرال وند ۱۸ تک رینگ ایران ۳۰۰ ۱,۲۹۰,۰۰۰
واشر اسپیرال وند ۲۰ تک رینگ ایران ۳۰۰ ۱,۸۲۰,۰۰۰
واشر اسپیرال وند ۲۴ تک رینگ ایران ۳۰۰ ۲,۳۵۰,۰۰۰

فروش گسکت اسپیرال وند کلاس ۳۰۰

انواع گسکت اسپیرال وند از سایز ۱٫۲ اینچ تا سایز ۲۴ اینچ در سه مدل تکر رینگ و دورینگ و تک رینگ استیل بدون فیلر مطابق استاندارد ASME B16.20 عرضه می گردد.

خرید گسکت اسپیرال وند کلاس ۳۰۰

برای خرید و اطلاع از موجودی این محصول و همچنین دریافت مشاوره فنی رایگان با کارشناسان واحد پایپینگ شرکت رادوکو تماس بگیرید.

استاندارد گست اسپیرال کلاس ۳۰۰

نوع استاندارد کد استاندارد
استاندارد طراحی ASME B16.20
استاندارد ابعادی ASME B16.20
استاندارد فلنج ASME B16.5

 

ما را در اینستاگرام دنبال کنید

دیدگاه محصولات

20 − پانزده =

محصولات مرتبط

Designer: Mohammad Yaghooblou
تماس با ما