قیمت گسکت اسپیرال وند کلاس 300 | قیمت واشر اسپیرال وند کلاس 300 | گسکت استیل
logo
logo
یکشنبه / ۲۲ فروردین / ۱۴۰۰
رادوکو وارد کننده و تامین کننده محصولات صنعتی
۰۲۱-۵۸۴۳۷ (۳۰ خط ویژه)
 قیمت گسکت اسپیرال وند کلاس ۳۰۰ جهت خرید محصول باما تماس بگیرید
۰۲۱-۵۸۴۳۷

 قیمت گسکت اسپیرال وند کلاس ۳۰۰

قیمت گسکت اسپیرال وند کلاس ۳۰۰ با توجه به مدل های تک رینگ، دو رینگ، یا تمام رینگ استیل با جنس های مختلف متفاوت یوده که همه مطابق استاندارد ASME B16.20 ساخته می شوند.

بازدید کننده گرامی قیمت درج شده در جدول زیر برای گسکت مدل تک رینگ با جنس رینگ از استیل ۳۱۶ با فیلر پوششی از جنس تفلون یا گرافیت برای آببندی فلنج کلاس ۳۰۰ با برند کلینگر ساخت کشور چین می باشد.

 قیمت گسکت اسپیرال وند کلاس 300

 

شرح سایز

اینچ

مدل برند کلاس قیمت (تومان)
گسکت اسپیرال ۱٫۲ تک رینگ کلینگر ۳۰۰ ۲۰,۰۰۰
گسکت اسپیرال ۳٫۴ تک رینگ کلینگر ۳۰۰ ۲۵,۰۰۰
گسکت اسپیرال ۱ تک رینگ کلینگر ۳۰۰ ۲۷,۰۰۰
گسکت اسپیرال ۱ ۱٫۴ تک رینگ کلینگر ۳۰۰ ۲۹,۰۰۰
گسکت اسپیرال ۱ ۱٫۲ تک رینگ کلینگر ۳۰۰ ۳۵,۰۰۰
گسکت اسپیرال ۲ تک رینگ کلینگر ۳۰۰ ۴۵,۰۰۰
گسکت اسپیرال ۲ ۱٫۲ تک رینگ کلینگر ۳۰۰ ۵۱,۰۰۰
گسکت اسپیرال ۳ تک رینگ کلینگر ۳۰۰ ۵۷,۰۰۰
گسکت اسپیرال ۴ تک رینگ کلینگر ۳۰۰ ۹۶,۰۰۰
گسکت اسپیرال ۵ تک رینگ کلینگر ۳۰۰ ۱۰۰,۰۰۰
گسکت اسپیرال ۶ تک رینگ کلینگر ۳۰۰ ۱۲۵,۰۰۰
گسکت اسپیرال ۸ تک رینگ کلینگر ۳۰۰ ۱۷۵,۰۰۰
گسکت اسپیرال ۱۰ تک رینگ کلینگر ۳۰۰ ۱۸۵,۰۰۰
گسکت اسپیرال ۱۲ تک رینگ کلینگر ۳۰۰ ۳۴۰,۰۰۰
گسکت اسپیرال ۱۴ تک رینگ کلینگر ۳۰۰ ۴۲۰,۰۰۰
گسکت اسپیرال ۱۶ تک رینگ کلینگر ۳۰۰ ۵۷۰,۰۰۰
گسکت اسپیرال ۱۸ تک رینگ کلینگر ۳۰۰ ۶۲۰,۰۰۰
گسکت اسپیرال ۲۰ تک رینگ کلینگر ۳۰۰ ۷۱۰,۰۰۰
گسکت اسپیرال ۲۴ تک رینگ کلینگر ۳۰۰ ۹۰۰,۰۰۰

قیمت واشر اسپیرال وند کلاس ۳۰۰

بازدید کننده گرامی قیمت درج شده در لیست قیمت زیر برای واشر اسپیرال وند کلاس ۳۰۰ مدل دو رینگ با رینگ داخلی از جنس استیل ۳۱۶ و با رینگ بیرونی از جنس کربن استیل و با فیلر از جنس گرافیت و تفلون ساخت کشور چین با برند کلینگر می باشد.

قیمت واشر اسپیرال وند کلاس 300

شرح سایز

اینچ

مدل برند کلاس قیمت (تومان)
واشر اسپیرال ۱٫۲ دو رینگ کلینگر ۳۰۰ ۲۴,۰۰۰
واشر اسپیرال ۳٫۴ دو رینگ کلینگر ۳۰۰ ۳۱,۰۰۰
واشر اسپیرال ۱ دو رینگ کلینگر ۳۰۰ ۳۵,۰۰۰
واشر اسپیرال ۱ ۱٫۴ دو رینگ کلینگر ۳۰۰ ۵۱,۰۰۰
واشر اسپیرال ۱ ۱٫۲ دو رینگ کلینگر ۳۰۰ ۶۲,۰۰۰
واشر اسپیرال ۲ دو رینگ کلینگر ۳۰۰ ۶۹,۰۰۰
واشر اسپیرال ۲ ۱٫۲ دو رینگ کلینگر ۳۰۰ ۱۰۵,۰۰۰
واشر اسپیرال ۳ دو رینگ کلینگر ۳۰۰ ۱۳۱,۰۰۰
واشر اسپیرال ۴ دو رینگ کلینگر ۳۰۰ ۱۹۰,۰۰۰
واشر اسپیرال ۵ دو رینگ کلینگر ۳۰۰ ۲۳۰,۰۰۰
واشر اسپیرال ۶ دو رینگ کلینگر ۳۰۰ ۲۴۵,۰۰۰
واشر اسپیرال ۸ دو رینگ کلینگر ۳۰۰ ۳۰۵,۰۰۰
واشر اسپیرال ۱۰ دو رینگ کلینگر ۳۰۰ ۴۱۵,۰۰۰
واشر اسپیرال ۱۲ دو رینگ کلینگر ۳۰۰ ۵۷۰,۰۰۰
واشر اسپیرال ۱۴ دو رینگ کلینگر ۳۰۰ ۶۲۰,۰۰۰
واشر اسپیرال ۱۶ دو رینگ کلینگر ۳۰۰ ۷۶۰,۰۰۰
واشر اسپیرال ۱۸ دو رینگ کلینگر ۳۰۰ ۹۰۰,۰۰۰
واشر اسپیرال ۲۰ دو رینگ کلینگر ۳۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
واشر اسپیرال ۲۴ دو رینگ کلینگر ۳۰۰ ۱,۲۰۰,۰۰۰

 قیمت گسکت اسپیرال وند کلاس ۳۰۰ استیل

بازدید کننده محترم قیمت درج شده برای گسکت تک رینگ با جنس استیل ۳۱۶ برای آبنندی فلنج کلاس ۳۰۰ ساخت کشور ایران می باشد.

قیمت گسکت اسپیرال استیل کلاس 300

 

شرح سایز

اینچ

مدل برند کلاس قیمت (تومان)
واشر اسپیرال وند ۱٫۲ تک رینگ ایران ۳۰۰ ۴۳,۰۰۰
واشر اسپیرال وند ۳٫۴ دو رینگ ایران ۳۰۰ ۵۱,۰۰۰
واشر اسپیرال وند ۱ دو رینگ ایران ۳۰۰ ۵۹,۰۰۰
واشر اسپیرال وند ۱ ۱٫۴ دو رینگ ایران ۳۰۰ ۹۱,۰۰۰
واشر اسپیرال وند ۱ ۱٫۲ دو رینگ ایران ۳۰۰ ۹۴,۰۰۰
واشر اسپیرال وند ۲ دو رینگ ایران ۳۰۰ ۱۴۰,۰۰۰
واشر اسپیرال وند ۲ ۱٫۲ دو رینگ ایران ۳۰۰ ۲۴۰,۰۰۰
واشر اسپیرال وند ۳ دو رینگ ایران ۳۰۰ ۲۵۵,۰۰۰
واشر اسپیرال وند ۴ دو رینگ ایران ۳۰۰ ۳۴۵,۰۰۰
واشر اسپیرال وند ۵ دو رینگ ایران ۳۰۰ ۴۹۰,۰۰۰
واشر اسپیرال وند ۶ دو رینگ ایران ۳۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
واشر اسپیرال وند ۸ دو رینگ ایران ۳۰۰ ۵۷۰,۰۰۰
واشر اسپیرال وند ۱۰ دو رینگ ایران ۳۰۰ ۶۴۰,۰۰۰
واشر اسپیرال وند ۱۲ دو رینگ ایران ۳۰۰ ۸۴۰,۰۰۰
واشر اسپیرال وند ۱۴ دو رینگ ایران ۳۰۰ ۱,۲۰۰,۰۰۰
واشر اسپیرال وند ۱۶ دو رینگ ایران ۳۰۰ ۱,۳۵۰,۰۰۰
واشر اسپیرال وند ۱۸ دو رینگ ایران ۳۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰
واشر اسپیرال وند ۲۰ دو رینگ ایران ۳۰۰ ۱,۸۲۰,۰۰۰
واشر اسپیرال وند ۲۴ دو رینگ ایران ۳۰۰ ۲,۳۵۰,۰۰۰

فروش گسکت اسپیرال وند کلاس ۳۰۰

انواع گسکت اسپیرال وند از سایز ۱٫۲ اینچ تا سایز ۲۴ اینچ در سه مدل تکر رینگ و دورینگ و تک رینگ استیل بدون فیلر مطابق استاندارد ASME B16.20 عرضه می گردد.

خرید گسکت اسپیرال وند کلاس ۳۰۰

برای خرید و اطلاع از موجودی این محصول و همچنین دریافت مشاوره فنی رایگان با کارشناسان واحد پایپینگ شرکت رادوکو تماس بگیرید.

استاندارد گست اسپیرال کلاس ۳۰۰

نوع استاندارد کد استاندارد
استاندارد طراحی ASME B16.20
استاندارد ابعادی ASME B16.20
استاندارد فلنج ASME B16.5

 

ما را در اینستاگرام دنبال کنید

دیدگاه محصولات

18 + نوزده =

محصولات مرتبط

Designer: Mohammad Yaghooblou
تماس با ما