قیمت فلنج اسلیپون کلاس 150 | قیمت فلنج اسلیپون فولادی کلاس 150 | استیل | ایرانی | خارجی
logo
logo
چهارشنبه / ۱۵ اردیبهشت / ۱۴۰۰
رادوکو وارد کننده و تامین کننده محصولات صنعتی
۰۲۱-۵۸۴۳۷ (۳۰ خط ویژه)
قیمت فلنج اسلیپون کلاس ۱۵۰ جهت خرید محصول باما تماس بگیرید
۰۲۱-۵۸۴۳۷

قیمت فلنج اسلیپون کلاس ۱۵۰

قیمت گذاری فلنج اسلیپون کلاس ۱۵۰ پارامترهایی مثل جنس آن و یا روش تولید و یا حتی برند کشور سازنده تاثیر گذار می باشند که از سایز ۱٫۲ اینچ تا ۲۴ اینچ مطابق استاندارد ASME B16.5 و از سایز ۲۶ اینچ به بالا در دو سری A و B مطابق استاندارد ASME B16.47 عرضه می گردد.

قیمت فلنج اسلیپون فولادی کلاس ۱۵۰

بازدید کننده محترم قیمت فلنج اسلیپون کلاس ۱۵۰ درج شده در جدول برای فلنج مدل اسلیپون با جنس فولاد گرید A105 با روش تولید فورج و ساخت کشور چین می باشد.

 

قیمت فلنج اسلیپون فولادی کلاس 150

 

شرح سایز

اینچ

جنس ساخت کلاس قیمت (تومان)
قیمت فلنج اسلیپون کربن استیل ۱٫۲ A105 چین ۱۵۰ ۵۴,۰۰۰
قیمت فلنج اسلیپون کربن استیل ۳٫۴ A105 چین ۱۵۰ ۶۸,۰۰۰
قیمت فلنج اسلیپون کربن استیل ۱ A105 چین ۱۵۰ ۸۰,۰۰۰
قیمت فلنج اسلیپون کربن استیل ۱ ۱٫۴ A105 چین ۱۵۰ ۹۴,۰۰۰
قیمت فلنج اسلیپون کربن استیل ۱ ۱٫۲ A105 چین ۱۵۰ ۱۰۷,۰۰۰
قیمت فلنج اسلیپون کربن استیل ۲ A105 چین ۱۵۰ ۱۳۱,۰۰۰
قیمت فلنج اسلیپون کربن استیل ۲۱٫۲ A105 چین ۱۵۰ ۱۷۵,۰۰۰
قیمت فلنج اسلیپون کربن استیل ۳ A105 چین ۱۵۰ ۲۲۸,۰۰۰
قیمت فلنج اسلیپون کربن استیل ۴ A105 چین ۱۵۰ ۲۹۲,۰۰۰
قیمت فلنج اسلیپون کربن استیل ۵ A105 چین ۱۵۰ ۴۰۳,۰۰۰
قیمت فلنج اسلیپون کربن استیل ۶ A105 چین ۱۵۰ ۵۳۸,۰۰۰
قیمت فلنج اسلیپون کربن استیل ۸ A105 چین ۱۵۰ ۸۰۷,۰۰۰
قیمت فلنج اسلیپون کربن استیل ۱۰ A105 چین ۱۵۰ ۱,۳۴۰,۰۰۰
قیمت فلنج اسلیپون کربن استیل ۱۲ A105 چین ۱۵۰ ۱,۸۱۳,۰۰۰
قیمت فلنج اسلیپون کربن استیل ۱۴ A105 چین ۱۵۰ ۲,۲۵۰,۰۰۰
قیمت فلنج اسلیپون کربن استیل ۱۶ A105 چین ۱۵۰ ۳,۲۹۰,۰۰۰
قیمت فلنج اسلیپون کربن استیل ۱۸ A105 چین ۱۵۰ ۴,۳۰۰,۰۰۰
قیمت فلنج اسلیپون کربن استیل ۲۰ A105 چین ۱۵۰ ۵,۶۰۰,۰۰۰
قیمت فلنج اسلیپون کربن استیل ۲۴ A105 چین ۱۵۰ ۶,۹۰۰,۰۰۰

 

قیمت فلنج اسلیپون ایرانی کلاس ۱۵۰

بازدید کننده گرامی قیمت فلنج اسلیپون کلاس ۱۵۰ درج شده در جدول مربوط به فلنج مدل اسلیپون با جنس فولاد گرید ST37 ساخت کشور ایران مطابق استاندارد ASME B16.5 می باشد.

 

قیمت فلنج اسلیپون ایرانی کلاس 150

 

شرح سایز

اینچ

جنس ساخت کلاس قیمت (تومان)
قیمت فلنج slip on کلاس ۱۵۰ ۱٫۲ ST37 ایران ۱۵۰ ۳۵,۰۰۰
قیمت فلنج slip on کلاس ۱۵۰ ۳٫۴ ST37 ایران ۱۵۰ ۴۵,۰۰۰
قیمت فلنج slip on کلاس ۱۵۰ ۱ ST37 ایران ۱۵۰ ۵۳,۰۰۰
قیمت فلنج slip on کلاس ۱۵۰ ۱ ۱٫۴ ST37 ایران ۱۵۰ ۶۳,۰۰۰
قیمت فلنج slip on کلاس ۱۵۰ ۱ ۱٫۲ ST37 ایران ۱۵۰ ۷۱,۷۰۰
قیمت فلنج slip on کلاس ۱۵۰ ۲ ST37 ایران ۱۵۰ ۸۷,۰۰۰
قیمت فلنج slip on کلاس ۱۵۰ ۲۱٫۲ ST37 ایران ۱۵۰ ۱۱۷,۰۰۰
قیمت فلنج slip on کلاس ۱۵۰ ۳ ST37 ایران ۱۵۰ ۱۵۲,۰۰۰
قیمت فلنج slip on کلاس ۱۵۰ ۴ ST37 ایران ۱۵۰ ۱۹۵,۰۰۰
قیمت فلنج slip on کلاس ۱۵۰ ۵ ST37 ایران ۱۵۰ ۲۶۹,۰۰۰
قیمت فلنج slip on کلاس ۱۵۰ ۶ ST37 ایران ۱۵۰ ۳۵۸,۰۰۰
قیمت فلنج slip on کلاس ۱۵۰ ۸ ST37 ایران ۱۵۰ ۵۳۸,۰۰۰
قیمت فلنج slip on کلاس ۱۵۰ ۱۰ ST37 ایران ۱۵۰ ۸۹۷,۰۰۰
قیمت فلنج slip on کلاس ۱۵۰ ۱۲ ST37 ایران ۱۵۰ ۱,۲۰۰,۰۰۰
قیمت فلنج slip on کلاس ۱۵۰ ۱۴ ST37 ایران ۱۵۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰
قیمت فلنج slip on کلاس ۱۵۰ ۱۶ ST37 ایران ۱۵۰ ۲,۱۰۰,۰۰۰
قیمت فلنج slip on کلاس ۱۵۰ ۱۸ ST37 ایران ۱۵۰ ۲,۸۰۰,۰۰۰
قیمت فلنج slip on کلاس ۱۵۰ ۲۰ ST37 ایران ۱۵۰ ۳,۷۰۰,۰۰۰
قیمت فلنج slip on کلاس ۱۵۰ ۲۴ ST37 ایران ۱۵۰ ۵,۲۰۰,۰۰۰

 

قیمت فلنج اسلیپون استیل کلاس ۱۵۰

بازدید کننده محترم قیمت فلنج اسلیپون کلاس ۱۵۰ درج شده در جدول زیر برای فلنج با جنس استیل گرید ۳۱۶ تولید شده با روش فورج مطابق استاندارد ASME B16.5 ساخت کشور هند می باشد.

 

قیمت فلنج اسلیپون استیل کلاس 150

 

 

شرح سایز

اینچ

جنس ساخت کلاس قیمت (تومان)
قیمت فلنج اسلیپون  استیل کلاس ۱۵۰ ۱٫۲ SS316 هند ۱۵۰ ۳۷۰,۰۰۰
قیمت فلنج اسلیپون  استیل کلاس ۱۵۰ ۳٫۴ SS316 هند ۱۵۰ ۴۱۰,۰۰۰
فلنج اسلیپون  استیل کلاس ۱۵۰ ۱ SS316 هند ۱۵۰ ۴۶۰,۰۰۰
فلنج اسلیپون  استیل کلاس ۱۵۰ ۱ ۱٫۴ SS316 هند ۱۵۰ ۵۵۵,۰۰۰
قیمت فلنج اسلیپون استیل ۱ ۱٫۲ SS316 هند ۱۵۰ ۶۴۵,۰۰۰
قیمت فلنج اسلیپون استیل ۲ SS316 هند ۱۵۰ ۹۷۵,۰۰۰
قیمت فلنج اسلیپون استیل ۲۱٫۲ SS316 هند ۱۵۰ ۱,۳۰۰,۰۰۰
قیمت فلنج اسلیپون استیل ۳ SS316 هند ۱۵۰ ۱,۶۰۰,۰۰۰
قیمت فلنج اسلیپون استیل ۴ SS316 هند ۱۵۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰
قیمت فلنج اسلیپون استیل ۵ SS316 هند ۱۵۰ ۲,۴۰۰,۰۰۰
قیمت فلنج اسلیپون استیل ۶ SS316 هند ۱۵۰ ۲,۸۰۰,۰۰۰
قیمت فلنج اسلیپون استیل ۸ SS316 هند ۱۵۰ ۴,۶۰۰,۰۰۰
قیمت فلنج اسلیپون استیل ۱۰ SS316 هند ۱۵۰ ۶,۸۵۰,۰۰۰
قیمت فلنج اسلیپون استیل ۱۲ SS316 هند ۱۵۰ ۱۱,۰۵۰,۰۰۰
قیمت فلنج اسلیپون استیل ۱۴ SS316 هند ۱۵۰ ۱۵,۱۰۰,۰۰۰
قیمت فلنج اسلیپون استیل ۱۶ SS316 هند ۱۵۰ ۱۸,۴۹۰,۰۰۰
قیمت فلنج اسلیپون استیل ۱۸ SS316 هند ۱۵۰ ۲۱,۵۰۰,۰۰۰
قیمت فلنج اسلیپون استیل ۲۰ SS316 هند ۱۵۰ ۲۷,۰۰۰,۰۰۰

 

فروش فلنج اسلیپون کلاس ۱۵۰

فروش انواع فلنج اسلیپون کلاس ۱۵۰ از سایز ۱٫۲ اینچ تا سایز ۴۸ اینچ با جنس های فولاد A105 و ST37 با و جنس های استیل ۳۰۴,۳۱۶,۳۱۶L با برندهای مختلف عرضه می گردد.

خرید فلنج اسلیپون کلاس ۱۵۰

برای خرید فلنج اسلیپون کلاس ۱۵۰ و اطلاع از موجودی این محصول با واحد پایپینگ شرکت رادوکو تماس بگیرید.

 

ما را در اینستاگرام دنبال کنید

دیدگاه محصولات

سیزده + شانزده =

محصولات مرتبط

Designer: Mohammad Yaghooblou
تماس با ما