قیمت فلنج کلاس 300 | قیمت فلنج کربن استیل کلاس 300 | استیل | گلودار | اسلیپون | رادوکو
logo
logo
چهارشنبه / ۱۵ اردیبهشت / ۱۴۰۰
رادوکو وارد کننده و تامین کننده محصولات صنعتی
۰۲۱-۵۸۴۳۷ (۳۰ خط ویژه)
قیمت فلنج کلاس ۳۰۰ جهت خرید محصول باما تماس بگیرید
۰۲۱-۵۸۴۳۷

قیمت فلنج کلاس ۳۰۰

قیمت فلنج کلاس ۳۰۰ با توجه به نوع جنس کربن استیل ( فولادی ) یا استیل یا آلیاژی و یا بر اساس نوع تولید ریخته گری، فورج یا ورق جوشی با برند و کشور سازنده متفاوت بوده که در ادامه شرح داده می شوند.

قیمت فلنج کربن استیل کلاس ۳۰۰

بازدید کننده محترم قیمت فلنج کلاس ۳۰۰ درج شده در جدول زیر بری فلنج مدل گلودار با جنس فولاد گرید A105 با روش تولید فورج مطابق استاندارد ASME B16.5 ساخت کشور چین می باشد.

قیمت فلنج کربن استیل کلاس 300

 

شرح سایز

اینچ

مدل ساخت کلاس قیمت (تومان)
قیمت فلنج کربن استیل کلاس ۳۰۰ ۱٫۲ گلودار چین ۳۰۰ ۱۱۴,۰۰۰
فلنج کربن استیل کلاس ۳۰۰ ۳٫۴ گلودار چین ۳۰۰ ۱۲۸,۰۰۰
فلنج کربن استیل کلاس ۳۰۰ ۱ گلودار چین ۳۰۰ ۱۵۷,۰۰۰
فلنج کربن استیل کلاس ۳۰۰ ۱ ۱٫۴ گلودار چین ۳۰۰ ۱۸۷,۰۰۰
فلنج کلاس ۳۰۰ ۱ ۱٫۲ گلودار چین ۳۰۰ ۲۱۸,۰۰۰
فلنج کلاس ۳۰۰ ۲ گلودار چین ۳۰۰ ۳۱۵,۰۰۰
فلنج کلاس ۳۰۰ ۲ ۱٫۲ گلودار چین ۳۰۰ ۴۰۱,۰۰۰
فلنج کلاس ۳۰۰ ۳ گلودار چین ۳۰۰ ۶۳۰,۰۰۰
فلنج کلاس ۳۰۰ ۴ گلودار چین ۳۰۰ ۷۱۷,۰۰۰
فلنج کلاس ۳۰۰ ۵ گلودار چین ۳۰۰ ۸۶۱,۰۰۰
فلنج کلاس ۳۰۰ ۶ گلودار چین ۳۰۰ ۱,۲۰۰,۰۰۰
فلنج کلاس ۳۰۰ ۸ گلودار چین ۳۰۰ ۲,۱۰۰,۰۰۰
فلنج کلاس ۳۰۰ ۱۰ گلودار چین ۳۰۰ ۳,۵۰۰,۰۰۰
فلنج کلاس ۳۰۰ ۱۲ گلودار چین ۳۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
فلنج کلاس ۳۰۰ ۱۴ گلودار چین ۳۰۰ ۷,۸۰۰,۰۰۰
فلنج کلاس ۳۰۰ ۱۶ گلودار چین ۳۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
فلنج کلاس ۳۰۰ ۱۸ گلودار چین ۳۰۰ ۱۲,۹۰۰,۰۰۰
فلنج کلاس ۳۰۰ ۲۰ گلودار چین ۳۰۰ ۱۷,۲۰۰,۰۰۰
فلنج کلاس ۳۰۰ ۲۴ گلودار چین ۳۰۰ ۲۱,۰۰۰,۰۰۰

قیمت فلنج گلودار کلاس ۳۰۰

بازدید کننده گرامی قیمت فلنج کلاس ۳۰۰ درج شده در جدول زیر برای فلنج مدل گلودار با جنس فولاد گرید ST37 تولید کشور ایران با استاندارد ASME B16.5 می باشد.

قیمت فلنج گلودار کلاس 300

 

شرح سایز

اینچ

مدل ساخت کلاس قیمت (تومان)
قیمت فلنج گلودار کلاس ۳۰۰ ۱٫۲ گلودار ایران ۳۰۰ ۷۴,۰۰۰
فلنج گلودار کلاس ۳۰۰ ۳٫۴ گلودار ایران ۳۰۰ ۸۳,۵۰۰
فلنج گلودار کلاس ۳۰۰ ۱ گلودار ایران ۳۰۰ ۱۰۲,۰۰۰
فلنج گلودار کلاس ۳۰۰ ۱ ۱٫۴ گلودار ایران ۳۰۰ ۱۲۱,۰۰۰
فلنج گلودار کلاس ۳۰۰ ۱ ۱٫۲ گلودار ایران ۳۰۰ ۱۴۱,۰۰۰
فلنج گلودار کلاس ۳۰۰ ۲ گلودار ایران ۳۰۰ ۲۰۵,۰۰۰
فلنج کلاس ۳۰۰ ۲ ۱٫۲ گلودار ایران ۳۰۰ ۲۶۱,۰۰۰
فلنج کلاس ۳۰۰ ۳ گلودار ایران ۳۰۰ ۴۰۹,۰۰۰
فلنج کلاس ۳۰۰ ۴ گلودار ایران ۳۰۰ ۴۶۶,۰۰۰
فلنج کلاس ۳۰۰ ۵ گلودار ایران ۳۰۰ ۵۵۹,۰۰۰
فلنج کلاس ۳۰۰ ۶ گلودار ایران ۳۰۰ ۷۹۰,۰۰۰
فلنج کلاس ۳۰۰ ۸ گلودار ایران ۳۰۰ ۱,۳۹۰,۰۰۰
فلنج کلاس ۳۰۰ ۱۰ گلودار ایران ۳۰۰ ۲,۳۲۸,۰۰۰
فلنج کلاس ۳۰۰ ۱۲ گلودار ایران ۳۰۰ ۳,۲۶۰,۰۰۰
فلنج کلاس ۳۰۰ ۱۴ گلودار ایران ۳۰۰ ۵,۱۳۰,۰۰۰
فلنج کلاس ۳۰۰ ۱۶ گلودار ایران ۳۰۰ ۶,۵۰۰,۰۰۰
فلنج کلاس ۳۰۰ ۱۸ گلودار ایران ۳۰۰ ۸,۳۰۰,۰۰۰
فلنج کلاس ۳۰۰ ۲۰ گلودار ایران ۳۰۰ ۱۱,۲۰۰,۰۰۰
فلنج کلاس ۳۰۰ ۲۴ گلودار ایران ۳۰۰ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰

قیمت فلنج اسلیپون کلاس ۳۰۰

بازدید کننده محترم قیمت فلنج کلاس ۳۰۰ درج شده در جدول زیر برای فلنج مدل اسلیپون SLIP ON با جنس فولاد گرید ST37 ساخت کشور ایران می باشد.

قیمت فلنج گلودار کلاس 300

شرح سایز

اینچ

مدل ساخت کلاس قیمت (تومان)
فلنج اسلیپون کلاس ۳۰۰ ۱٫۲ اسلیپون ایران ۳۰۰ ۷۰,۰۰۰
فلنج اسلیپون کلاس ۳۰۰ ۳٫۴ اسلیپون ایران ۳۰۰ ۸۰,۵۰۰
فلنج اسلیپون کلاس ۳۰۰ ۱ اسلیپون ایران ۳۰۰ ۹۵,۰۰۰
فلنج اسلیپون کلاس ۳۰۰ ۱ ۱٫۴ اسلیپون ایران ۳۰۰ ۱۱۱,۰۰۰
فلنج اسلیپون کلاس ۳۰۰ ۱ ۱٫۲ اسلیپون ایران ۳۰۰ ۱۳۱,۰۰۰
فلنج کلاس ۳۰۰ ۲ اسلیپون ایران ۳۰۰ ۲۰۰,۰۰۰
فلنج کلاس ۳۰۰ ۲ ۱٫۲ اسلیپون ایران ۳۰۰ ۲۵۱,۰۰۰
فلنج کلاس ۳۰۰ ۳ اسلیپون ایران ۳۰۰ ۴۰۰,۰۰۰
فلنج کلاس ۳۰۰ ۴ اسلیپون ایران ۳۰۰ ۴۵۶,۰۰۰
فلنج کلاس ۳۰۰ ۵ اسلیپون ایران ۳۰۰ ۵۵۰,۰۰۰
فلنج کلاس ۳۰۰ ۶ اسلیپون ایران ۳۰۰ ۷۷۵,۰۰۰
فلنج کلاس ۳۰۰ ۸ اسلیپون ایران ۳۰۰ ۱,۳۰۰,۰۰۰

قیمت فلنج استیل کلاس ۳۰۰

بازدید کننده گرامی قیمت فلنج کلاس ۳۰۰ درج شده در جدول زیر برای فلنج مدل گلودار با جنس استیل گرید ۳۱۶ با استاندارد ASME B16.5 ساخت کشور هند می باشد.

قیمت فلنج استیل کلاس 300

 

شرح سایز

اینچ

مدل ساخت کلاس قیمت (تومان)
فلنج استیل کلاس ۳۰۰ ۱٫۲ جوشی هند ۳۰۰ ۵۹۰,۰۰۰
فلنج استیل کلاس ۳۰۰ ۳٫۴ جوشی هند ۳۰۰ ۷۰۰,۰۰۰
فلنج استیل کلاس ۳۰۰ ۱ جوشی هند ۳۰۰ ۷۴۰,۰۰۰
فلنج استیل کلاس ۳۰۰ ۱ ۱٫۴ جوشی هند ۳۰۰ ۸۹۰,۰۰۰
فلنج استیل کلاس ۳۰۰ ۱ ۱٫۲ جوشی هند ۳۰۰ ۱,۳۰۰,۰۰۰
فلنج استیل کلاس ۳۰۰ ۲ جوشی هند ۳۰۰ ۱,۴۵۰,۰۰۰
فلنج استیل کلاس ۳۰۰ ۲ ۱٫۲ جوشی هند ۳۰۰ ۱,۶۰۰,۰۰۰
فلنج استیل کلاس ۳۰۰ ۳ جوشی هند ۳۰۰ ۲,۱۵۰,۰۰۰
فلنج استیل کلاس ۳۰۰ ۴ جوشی هند ۳۰۰ ۳,۰۵۰,۰۰۰
فلنج استیل کلاس ۳۰۰ ۵ جوشی هند ۳۰۰ ۴,۱۰۰,۰۰۰
فلنج استیل کلاس ۳۰۰ ۶ جوشی هند ۳۰۰ ۵,۴۰۰,۰۰۰
فلنج استیل کلاس ۳۰۰ ۸ جوشی هند ۳۰۰ ۸,۷۰۰,۰۰۰
فلنج استیل کلاس ۳۰۰ ۱۰ جوشی هند ۳۰۰ ۱۲,۴۵۰,۰۰۰
فلنج استیل کلاس ۳۰۰ ۱۲ جوشی هند ۳۰۰ ۲۰,۵۰۰,۰۰۰
فلنج استیل کلاس ۳۰۰ ۱۴ جوشی هند ۳۰۰ ۲۷,۹۰۰,۰۰۰
فلنج استیل کلاس ۳۰۰ ۱۶ جوشی هند ۳۰۰ ۳۷,۵۰۰,۰۰۰
فلنج استیل کلاس ۳۰۰ ۱۸ جوشی هند ۳۰۰ ۴۸,۰۰۰,۰۰۰
فلنج استیل کلاس ۳۰۰ ۲۰ جوشی هند ۳۰۰ ۵۹,۰۰۰,۰۰۰

فروش فلنج کلاس ۳۰۰

انواع فلنج کلاس ۳۰۰ با جنس های فولاد و استیل با گرید های مختلف از سایز ۱٫۲ اینچ تا سایز ۴۸ اینچ با برندهای مختلف عرضه می گردد.

خرید فلنج کلاس ۳۰۰

برای خرید فلنج کلاس ۳۰۰ اطلاع از موجودی و دریافت مشاوره فنی با واحد پایپینگ شرکت رادوکو تماس بگیرید.

 

ما را در اینستاگرام دنبال کنید

دیدگاه محصولات

دوازده + 14 =

محصولات مرتبط

Designer: Mohammad Yaghooblou
تماس با ما