قیمت فلنج گلودار کلاس 150 | قیمت فلنج گلودار فولادی کلاس 150 | استیل |  کربن استیل | جوشی
logo
logo
چهارشنبه / ۱۵ اردیبهشت / ۱۴۰۰
رادوکو وارد کننده و تامین کننده محصولات صنعتی
۰۲۱-۵۸۴۳۷ (۳۰ خط ویژه)
قیمت فلنج گلودار کلاس ۱۵۰ جهت خرید محصول باما تماس بگیرید
۰۲۱-۵۸۴۳۷

قیمت فلنج گلودار کلاس ۱۵۰

قیمت فلنج گلودار کلاس ۱۵۰ با توجه به جنس فولاد یا استیل یا آلیاژی و یا بر اساس نوع روش تولید فورج، ریخته گری، جوش ورق متفاوت می باشد.

بازدید کننده محترم قیمت درج شده برای فلنج گلودار کلاس ۱۵۰ با جنس A105 و ساخت کشور چین با روش تولید فورج و مطابق استاندارد ASME B16.5 می باشد.

 

قیمت فلنج گلودار کلاس 150

 

 

شرح سایز

اینچ

جنس ساخت کلاس قیمت (تومان)
قیمت فلنج گلودار ۱٫۲ A105 چین ۱۵۰ ۷۷,۰۰۰
قیمت فلنج گلودار ۳٫۴ A105 چین ۱۵۰ ۹۱,۵۰۰
قیمت فلنج گلودار ۱ A105 چین ۱۵۰ ۱۰۸,۰۰
قیمت فلنج گلودار ۱ ۱٫۴ A105 چین ۱۵۰ ۱۲۱,۰۰۰
قیمت فلنج گلودار ۱ ۱٫۲ A105 چین ۱۵۰ ۱۳۹,۰۰۰
قیمت فلنج گلودار ۲ A105 چین ۱۵۰ ۱۹۹,۰۰۰
قیمت فلنج گلودار ۲ ۱٫۲ A105 چین ۱۵۰ ۲۲۸,۰۰۰
قیمت فلنج گلودار ۳ A105 چین ۱۵۰ ۳۰۵,۰۰۰
قیمت فلنج گلودار ۴ A105 چین ۱۵۰ ۴۸۷,۰۰۰
قیمت فلنج گلودار ۵ A105 چین ۱۵۰ ۵۳۰,۰۰۰
قیمت فلنج گلودار ۶ A105 چین ۱۵۰ ۷۶۲,۰۰۰
قیمت فلنج گلودار ۸ A105 چین ۱۵۰ ۱,۱۴۰,۰۰۰
قیمت فلنج گلودار ۱۰ A105 چین ۱۵۰ ۲,۱۵۰,۰۰۰
قیمت فلنج گلودار ۱۲ A105 چین ۱۵۰ ۲,۷۸۰,۰۰۰
قیمت فلنج گلودار ۱۴ A105 چین ۱۵۰ ۴,۵۰۰,۰۰۰
قیمت فلنج گلودار ۱۶ A105 چین ۱۵۰ ۵,۳۵۰,۰۰۰
قیمت فلنج گلودار ۱۸ A105 چین ۱۵۰ ۶,۱۰۰,۰۰۰
قیمت فلنج گلودار ۲۰ A105 چین ۱۵۰ ۷,۶۵۰,۰۰۰
قیمت فلنج گلودار ۲۴ A105 چین ۱۵۰ ۱۰,۷۰۰,۰۰۰

 

قیمت فلنج گلودار فولادی کلاس ۱۵۰

قیمت جدول زیر برای فلنج با مشخصات جنس فولاد تولید شده با روش ریخته گری و با سطح دو روتراش ساخت کشور چین مطابق استاندارد ASME B16.5 می باشد.

 

قیمت فلنج گلودار فولادی کلاس 150

 

شرح سایز

اینچ

جنس ساخت کلاس قیمت (تومان)
قیمت فلنج دو رو تراش ۱٫۲ A105 چین ۱۵۰ ۶۱,۶۰۰
قیمت فلنج دو رو تراش ۳٫۴ A105 چین ۱۵۰ ۷۳,۲۰۰
قیمت فلنج دو رو تراش ۱ A105 چین ۱۵۰ ۸۶,۴۰۰
قیمت فلنج دو رو تراش ۱ ۱٫۴ A105 چین ۱۵۰ ۹۶,۸۰۰
قیمت فلنج دو رو تراش ۱ ۱٫۲ A105 چین ۱۵۰ ۱۱۱,۰۰۰
قیمت فلنج دو رو تراش ۲ A105 چین ۱۵۰ ۱۵۹,۰۰۰
قیمت فلنج دو رو تراش ۲ ۱٫۲ A105 چین ۱۵۰ ۱۸۲,۰۰۰
قیمت فلنج دو رو تراش ۳ A105 چین ۱۵۰ ۲۴۴,۰۰۰
قیمت فلنج دو رو تراش ۴ A105 چین ۱۵۰ ۳۸۹,۰۰۰
قیمت فلنج دو رو تراش ۵ A105 چین ۱۵۰ ۴۲۴,۰۰۰
قیمت فلنج دو رو تراش ۶ A105 چین ۱۵۰ ۶۰۹,۰۰۰
قیمت فلنج دو رو تراش ۸ A105 چین ۱۵۰ ۹۱۲,۰۰۰
قیمت فلنج دو رو تراش ۱۰ A105 چین ۱۵۰ ۱,۷۰۲,۰۰۰
قیمت فلنج دو رو تراش ۱۲ A105 چین ۱۵۰ ۲,۲۲۴,۰۰۰
قیمت فلنج دو رو تراش ۱۴ A105 چین ۱۵۰ ۳,۶۰۰,۰۰۰
قیمت فلنج دو رو تراش ۱۶ A105 چین ۱۵۰ ۴,۲۸۰,۰۰۰
قیمت فلنج دو رو تراش ۱۸ A105 چین ۱۵۰ ۴,۸۸۰,۰۰۰
قیمت فلنج دو رو تراش ۲۰ A105 چین ۱۵۰ ۶,۱۲۰,۰۰۰
قیمت فلنج دو رو تراش ۲۴ A105 چین ۱۵۰ ۸,۵۶۰,۰۰۰

 

قیمت فلنج گلودار ایرانی کلاس ۱۵۰

قیمت جدول زیر برای فلنج مدل گلودار جوشی با جنس فولاد و تولید شده با روش ریخته گری با سطح پرداخت شده پشت و رو ساخت کشور ایران می باشد.(لازم بذکر است فلنج یک رو تراش ساخت ایران با قیمت کم تر هم موجود می باشد)

 

 

قیمت فلنج گلودار ایرانی کلاس 150

 

 

شرح سایز

اینچ

جنس ساخت کلاس قیمت (تومان)
قیمت فلنج گلودار ایرانی ۱٫۲ ST37 ایران ۱۵۰ ۳۵,۰۰۰
قیمت فلنج گلودار ایرانی ۳٫۴ ST37 ایران ۱۵۰ ۴۲,۰۰۰
قیمت فلنج گلودار ایرانی ۱ ST37 ایران ۱۵۰ ۴۸,۰۰۰
قیمت فلنج گلودار ایرانی ۱ ۱٫۴ ST37 ایران ۱۵۰ ۵۵,۰۰۰
قیمت فلنج گلودار ایرانی ۱ ۱٫۲ ST37 ایران ۱۵۰ ۶۳,۰۰۰
قیمت فلنج گلودار ایرانی ۲ ST37 ایران ۱۵۰ ۹۰,۰۰۰
قیمت فلنج گلودار ایرانی ۲ ۱٫۲ ST37 ایران ۱۵۰ ۱۰۳,۰۰۰
قیمت فلنج گلودار ایرانی ۳ ST37 ایران ۱۵۰ ۱۳۹,۰۰۰
قیمت فلنج گلودار ایرانی ۴ ST37 ایران ۱۵۰ ۲۲۰,۰۰۰
قیمت فلنج گلودار ایرانی ۵ ST37 ایران ۱۵۰ ۲۳۹,۰۰۰
قیمت فلنج گلودار ایرانی ۶ ST37 ایران ۱۵۰ ۳۴۵,۰۰۰
قیمت فلنج گلودار ایرانی ۸ ST37 ایران ۱۵۰ ۵۸۰,۰۰۰
قیمت فلنج گلودار ایرانی ۱۰ ST37 ایران ۱۵۰ ۹۹۰,۰۰۰
قیمت فلنج گلودار ایرانی ۱۲ ST37 ایران ۱۵۰ ۱,۳۵۰,۰۰۰
قیمت فلنج گلودار ایرانی ۱۴ ST37 ایران ۱۵۰ ۲,۱۵۰,۰۰۰
قیمت فلنج گلودار ایرانی ۱۶ ST37 ایران ۱۵۰ ۲,۷۹۰,۰۰۰
قیمت فلنج گلودار ایرانی ۱۸ ST37 ایران ۱۵۰ ۳,۱۵۰,۰۰۰
قیمت فلنج گلودار ایرانی ۲۰ ST37 ایران ۱۵۰ ۴,۲۰۰,۰۰۰
قیمت فلنج گلودار ایرانی ۲۴ ST37 ایران ۱۵۰ ۵,۳۰۰,۰۰۰

 

قیمت فلنج گلودار استیل کلاس ۱۵۰

قیمت درج شده در جدول زیر برای فلنج مدل گلودار با جنس استیل گرید ۳۱۶ برای کلاس ۱۵۰ مطابق استاندارد ASME B16.5 ساخت کشور چین می باشند.

 

قیمت فلنج گلودار استیل کلاس 150

 

 

شرح سایز

اینچ

جنس ساخت کلاس قیمت (تومان)
قیمت فلنج گلودار استیل ۱٫۲ SS316 چین ۱۵۰ ۲۳۵,۰۰۰
قیمت فلنج گلودار استیل ۳٫۴ SS316 چین ۱۵۰ ۳۲۰,۰۰۰
قیمت فلنج گلودار استیل ۱ SS316 چین ۱۵۰ ۴۰۵,۰۰۰
قیمت فلنج گلودار استیل ۱ ۱٫۴ SS316 چین ۱۵۰ ۵۰۰,۰۰۰
قیمت فلنج گلودار استیل ۱ ۱٫۲ SS316 چین ۱۵۰ ۶۳۰,۰۰۰
قیمت فلنج گلودار استیل ۲ SS316 چین ۱۵۰ ۹۷۵,۰۰۰
قیمت فلنج گلودار استیل ۲۱٫۲ SS316 چین ۱۵۰ ۱,۳۵۰,۰۰۰
قیمت فلنج گلودار استیل ۳ SS316 چین ۱۵۰ ۱,۵۵۰,۰۰۰
قیمت فلنج گلودار استیل ۴ SS316 چین ۱۵۰ ۲,۱۰۰,۰۰۰
قیمت فلنج گلودار استیل ۵ SS316 چین ۱۵۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
قیمت فلنج گلودار استیل ۶ SS316 چین ۱۵۰ ۳,۰۵۰,۰۰۰
قیمت فلنج گلودار استیل ۸ SS316 چین ۱۵۰ ۵,۲۵۰,۰۰۰
قیمت فلنج گلودار استیل ۱۰ SS316 چین ۱۵۰ ۷,۶۰۰,۰۰۰
قیمت فلنج گلودار استیل ۱۲ SS316 چین ۱۵۰ ۱۲,۳۰۰,۰۰۰
قیمت فلنج گلودار استیل ۱۴ SS316 چین ۱۵۰ ۱۶,۰۰۰,۰۰۰
قیمت فلنج گلودار استیل ۱۶ SS316 چین ۱۵۰ ۱۸,۹۰۰,۰۰۰
قیمت فلنج گلودار استیل ۱۸ SS316 چین ۱۵۰ ۲۱,۰۰۰,۰۰۰
قیمت فلنج گلودار استیل ۲۰ SS316 چین ۱۵۰ ۲۵,۵۰۰,۰۰۰

 

فروش فلنج گلودار کلاس ۱۵۰

انواع فلنج گلودار از سایز ۱٫۲ اینچ تا سایز ۴۸ اینچ با جنس های فولاد و استیل با کلاس ۱۵۰ با برندهای مختلف عرضه می گردد.

خرید فلنج گلودار کلاس ۱۵۰

برای خرید و اطلاع از موجودی انواع برند فلنج گلودار با واحد پایپینگ شرکت رادوکو تماس بگیرید.

 

ما را در اینستاگرام دنبال کنید

 

دیدگاه محصولات

یک × 1 =

محصولات مرتبط

Designer: Mohammad Yaghooblou
تماس با ما