قیمت شیر پروانه ای گیربکس دار | قیمت باترفلای ولو گیربکسی | لاگ | ویفری | فولادی کلاس 150
logo
logo
چهارشنبه / ۱۵ اردیبهشت / ۱۴۰۰
رادوکو وارد کننده و تامین کننده محصولات صنعتی
۰۲۱-۵۸۴۳۷ (۳۰ خط ویژه)
قیمت شیر پروانه ای گیربکس دار جهت خرید محصول باما تماس بگیرید
۰۲۱-۵۸۴۳۷

قیمت شیر پروانه ای گیربکس دار

قیمت شیر پروانه ای گیربکس دار

قیمت شیر پروانه ای گیربکس دار با توجه به نوه جنس بدنه، دیسک، لاینر، شافت و همچنین مدل شیر پروانه ای ویفری، لاگ، فلنج دار و یا به برند و کشور سازنده وابسته می باشد.

قیمت شیر پروانه ای ویفری گیربکسی

بازدید کننده محترم قیمت شیر پروانه ای ویفری گیربکسی با جنس بدنه چدن GG25 با جنس دیسک استیل ۳۰۴ با جنس لاینر لاستیک EPDM با عملگر گیربکس فلکه ای دستی ساخت کشور چین می باشد.

 

قیمت شیر پروانه ای ویفری گیربکسی

 

شرح سایز عملگر مدل کلاس قیمت (تومان)
شیر پروانه گیربکسی ۲ گیربکس ویفری PN16 ۸۹۰,۰۰۰
شیر پروانه گیربکسی ۲ ۱٫۲ گیربکس ویفری PN16 ۹۵۰,۰۰۰
شیر پروانه گیربکسی ۳ گیربکس ویفری PN16 ۹۸۰,۰۰۰
شیر پروانه گیربکسی ۴ گیربکس ویفری PN16 ۱,۵۵۰,۰۰۰
شیر پروانه گیربکسی ۵ گیربکس ویفری PN16 ۱,۶۵۰,۰۰۰
شیر پروانه گیربکسی ۶ گیربکس ویفری PN16 ۲,۲۵۰,۰۰۰
شیر پروانه گیربکسی ۸ گیربکس ویفری PN16 ۳,۳۰۰,۰۰۰
شیر پروانه گیربکسی ۱۰ گیربکس ویفری PN16 ۶,۲۰۰,۰۰۰
شیر پروانه گیربکسی ۱۲ گیربکس ویفری PN16 ۹,۳۰۰,۰۰۰
شیر پروانه گیربکسی ۱۴ گیربکس ویفری PN16 ۱۰,۴۰۰,۰۰۰
شیر پروانه گیربکسی ۱۶ گیربکس ویفری PN16 ۱۹,۳۰۰,۰۰۰
شیر پروانه گیربکسی ۱۸ گیربکس ویفری PN16 ۲۲,۰۰۰,۰۰۰
شیر پروانه گیربکسی ۲۰ گیربکس ویفری PN16 ۲۷,۵۰۰,۰۰۰
شیر پروانه گیربکسی ۲۴ گیربکس ویفری PN16 ۴۷,۰۰۰,۰۰۰
شیر پروانه گیربکسی ۳۰ گیربکس ویفری PN16 ۷۵,۰۰۰,۰۰۰
شیر پروانه گیربکسی ۳۶ گیربکس ویفری PN16 ۸۸,۰۰۰,۰۰۰

 

قیمت شیر پروانه ای لاگ گیربکس دار

بازدید کننده محترم قیمت درج شده برای شیر پروانه ای مدل لاگ با جنس بدنه چدن نشکن GGG40 با دیسک استیل ۳۱۶ با لاینر EPDM با عملگر گیربکسی ساخت کشور چین می باشد.

 

قیمت شیر پروانه ای لاگ گیربکس دار

 

شرح سایز عملگر مدل کلاس قیمت (تومان)
باترفلای ولو ۲ گیربکس ویفری PN16 ۹۵۰,۰۰۰
باترفلای ولو ۲ ۱٫۲ گیربکس لاگ PN16 ۱,۱۰۰,۰۰۰
باترفلای ولو ۳ گیربکس لاگ PN16 ۱,۲۰۰,۰۰۰
باترفلای ولو ۴ گیربکس لاگ PN16 ۱,۶۹۰,۰۰۰
باترفلای ولو ۵ گیربکس لاگ PN16 ۱,۸۸۰,۰۰۰
باترفلای ولو ۶ گیربکس لاگ PN16 ۲,۴۰۰,۰۰۰
باترفلای ولو ۸ گیربکس لاگ PN16 ۳,۶۰۰,۰۰۰
باترفلای ولو ۱۰ گیربکس لاگ PN16 ۶,۷۰۰,۰۰۰
باترفلای ولو ۱۲ گیربکس لاگ PN16 ۹,۹۰۰,۰۰۰
باترفلای ولو ۱۴ گیربکس لاگ PN16 ۱۱,۴۰۰,۰۰۰
باترفلای ولو ۱۶ گیربکس لاگ PN16 ۲۲,۳۰۰,۰۰۰

 

قیمت شیر پروانه ای فولادی گیربکس دار

قیمت برای شیرپروانه ای با جنس بدنه از فولاد A216 GR.WCB با جنس دیسک از استیل ۳۱۶ با جنس شافت از استیل ۴۰۱ با لاینر EPDM و ساخت کشور چین مطابق استاندراد API609 با عملگر گیربکس فلکه ای می باشد.

 

قیمت شیر پروانه ای فولادی گیربکس دار

 

شرح سایز عملگر مدل کلاس قیمت (تومان)
باترفلای ولو گیربکسی ۶ گیربکس ویفری ۱۵۰ ۴,۹۰۰,۰۰۰
باترفلای ولو گیربکسی ۸ گیربکس ویفری ۱۵۰ ۹,۰۰۰,۰۰۰
باترفلای ولو گیربکسی ۱۰ گیربکس ویفری ۱۵۰ ۱۲,۰۰۰,۰۰۰
باترفلای ولو گیربکسی ۱۲ گیربکس ویفری ۱۵۰ ۱۳,۵۰۰,۰۰۰
باترفلای ولو گیربکسی ۱۴ گیربکس ویفری ۱۵۰ ۱۸,۰۰۰,۰۰۰
باترفلای ولو گیربکسی ۱۶ گیربکس ویفری ۱۵۰ ۳۸,۰۰۰,۰۰۰
باترفلای ولو گیربکسی ۱۸ گیربکس ویفری ۱۵۰ ۴۲,۰۰۰,۰۰۰
باترفلای ولو گیربکسی ۲۰ گیربکس ویفری ۱۵۰ ۵۸,۰۰۰,۰۰۰

 

قیمت شیر  های پروانه ای فلنجدار گیربکسی

بازدید کننده محترم قیمت برای شیر پروانه ای مدل فلنج دار گیربکسی با جنس بدنه و دیسک از چدن نشکن GGG40 با جنس شافت از فولاد زنگ نزن با فشار کاری ۱۶ بار برای اتصال به فلنج PN16 مناسب می باشد.

 

قیمت شیر پروانه ای فلنجدار گیربکسی

 

 

شرح سایز عملگر مدل کلاس قیمت (تومان)
شیرپروانه گیربکسی ۴ گیربکس فلنجی PN16 ۳,۳۰۰,۰۰۰
شیرپروانه گیربکسی ۶ گیربکس فلنجی PN16 ۴,۰۰۰,۰۰۰
شیرپروانه گیربکسی ۸ گیربکس فلنجی PN16 ۵,۶۰۰,۰۰۰
شیرپروانه گیربکسی ۱۰ گیربکس فلنجی PN16 ۶,۶۰۰,۰۰۰
شیرپروانه گیربکسی ۱۲ گیربکس فلنجی PN16 ۸,۴۰۰,۰۰۰
شیرپروانه گیربکسی ۱۴ گیربکس فلنجی PN16 ۱۱,۲۰۰,۰۰۰
شیرپروانه گیربکسی ۱۶ گیربکس فلنجی PN16 ۱۴,۳۰۰,۰۰۰
شیرپروانه گیربکسی ۱۸ گیربکس فلنجی PN16 ۱۷,۰۰۰,۰۰۰
شیرپروانه گیربکسی ۲۰ گیربکس فلنجی PN16 ۲۱,۴۵۰,۰۰۰
شیرپروانه گیربکسی ۲۴ گیربکس فلنجی PN16 ۲۵,۸۰۰,۰۰۰

 

قیمت باترفلای ولو گیربکسی

قیمت برای باترفلای ولو مدل لاگ با جنس بدنه فولاد و دیسک استیل ۳۱۶ با لاینر از جنس لاستیک و با نوع اتصال فلنج کلاس ۱۵۰ ساخت کشور چین می باشد.

 

قیمت باترفلای ولو گیربکسی

 

شرح سایز عملگر مدل کلاس قیمت (تومان)
باترفلای ولو فولادی ۶ گیربکس لاگ ۱۵۰ ۵,۵۰۰,۰۰۰
باترفلای ولو فولادی ۸ گیربکس لاگ ۱۵۰ ۱۱,۰۰۰,۰۰۰
باترفلای ولو فولادی ۱۰ گیربکس لاگ ۱۵۰ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰
باترفلای ولو فولادی ۱۲ گیربکس لاگ ۱۵۰ ۱۸,۰۰۰,۰۰۰
باترفلای ولو فولادی ۱۴ گیربکس لاگ ۱۵۰ ۲۴,۰۰۰,۰۰۰
باترفلای ولو فولادی ۱۶ گیربکس لاگ ۱۵۰ ۴۸,۰۰۰,۰۰۰
باترفلای ولو فولادی ۱۸ گیربکس لاگ ۱۵۰ ۵۹,۰۰۰,۰۰۰
باترفلای ولو فولادی ۲۰ گیربکس لاگ ۱۵۰ ۷۲,۰۰۰,۰۰۰
باترفلای ولو فولادی ۲۴ گیربکس لاگ ۱۵۰ ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰
شیرپروانه گیربکسی ۲۴ گیربکس فلنجی PN16 ۲۵,۸۰۰,۰۰۰

 

فروش شیر های پروانه ای گیربکسی

انواع شیرپروانه ای از سایز ۲ اینچ تا سایز ۸۸ اینچ با جنس های مختلف در سه مدل ویفری، لاگ، فلنج دار با عملگر گیربکسی عرضه می گردد.

خرید شیر های پروانه ای گیربکسی

برای خرید و اطلاع از موجودی این محصول با واحد پایپینگ شرکت رادوکو تماس بگیرید.

 

ما را در اینستاگرام دنبال کنید

دیدگاه محصولات

5 × 2 =

Designer: Mohammad Yaghooblou
تماس با ما