قیمت سه راه مانیسمان رده 40 | قیمت سه راه مانیسمان رده چهل | بدون درز |  TEE SMLS
logo
logo
شنبه / ۲۲ خرداد / ۱۴۰۰
رادوکو وارد کننده و تامین کننده محصولات صنعتی
۰۲۱-۵۸۴۳۷ (۳۰ خط ویژه)
 لیست قیمت سه راه مانیسمان رده ۴۰ جهت خرید محصول باما تماس بگیرید
۰۲۱-۵۸۴۳۷

 لیست قیمت سه راه مانیسمان رده ۴۰

قیمت سه راه مانیسمان رده ۴۰

قیمت سه راه مانیسمان رده ۴۰ برای دو مدل مساوی و تبدیلی با جنس های فولاد و استیل با برندهای مختلف متفاوت می باشد.

بازدید کننده گرامی قیمت درج شده در جدول زیر برای سه راه مانیسمان رده ۴۰ با جنس فولاد A234 GR WPB با برند بنکن ساخت کشور چین مطابق استاندارد ASME B16.9 می باشد.

قیمت سه راه مانیسمان رده 40

شرح سایز

اینچ

مدل برند رده قیمت (تومان)
سه راهی مانیسمان ۱٫۲ مساوی بنکن ۴۰ ۱۴,۵۰۰
سه راهی مانیسمان ۳٫۴ مساوی بنکن ۴۰ ۱۵,۸۰۰
سه راهی مانیسمان ۱ مساوی بنکن ۴۰ ۲۱,۰۰۰
سه راهی مانیسمان ۱ ۱٫۴ مساوی بنکن ۴۰ ۲۷,۵۰۰
سه راهی مانیسمان ۱ ۱٫۲ مساوی بنکن ۴۰ ۳۴,۵۰۰
سه راهی مانیسمان ۲ مساوی بنکن ۴۰ ۳۹,۸۰۰
سه راهی مانیسمان ۲۱٫۲ مساوی بنکن ۴۰ ۷۹,۰۰۰
سه راهی مانیسمان ۳ مساوی بنکن ۴۰ ۱۰۵,۰۰۰
سه راهی مانیسمان ۴ مساوی بنکن ۴۰ ۱۵۲,۰۰۰
سه راهی مانیسمان ۵ مساوی بنکن ۴۰ ۲۴۵,۰۰۰
سه راهی مانیسمان ۶ مساوی بنکن ۴۰ ۳۳۵,۰۰۰
سه راهی مانیسمان ۸ مساوی بنکن ۴۰ ۶۴۵,۰۰۰
سه راهی مانیسمان ۱۰ مساوی بنکن ۴۰ ۱,۲۹۰,۰۰۰
سه راهی مانیسمان ۱۲ مساوی بنکن ۴۰ ۱,۷۸۰,۰۰۰
سه راهی مانیسمان ۱۴ مساوی بنکن ۴۰ تماس بگیرید
سه راهی مانیسمان ۱۶ مساوی بنکن ۴۰ تماس بگیرید
سه راهی مانیسمان ۱۸ مساوی بنکن ۴۰ تماس بگیرید
سه راهی مانیسمان ۲۰ مساوی بنکن ۴۰ تماس بگیرید
سه راهی مانیسمان ۲۴ مساوی بنکن ۴۰ تماس بگیرید

قیمت سه راه جوشی رده ۴۰

بازدید کننده محترم قیمت درج شده در جدول زیر برای سه راه مانیسمان رده ۴۰ با جنس فولاد و مدل تبدیل با برند BENKAN ساخت کشور چین می باشد.

قیمت سه راه جوشی رده 40

شرح سایز

اینچ

مدل برند رده قیمت (تومان)
سه راه بدون درز ۳٫۴*۱٫۲ تبدیل بنکن ۴۰ ۱۵,۷۰۰
سه راه بدون درز ۱*۱٫۲ تبدیل بنکن ۴۰ ۲۲,۱۰۰
سه راه بدون درز ۱*۳٫۴ تبدیل بنکن ۴۰ ۲۲,۱۰۰
سه راه بدون درز ۱ ۱٫۴*۱٫۲ تبدیل بنکن ۴۰ ۲۹,۷۰۰
سه راه بدون درز ۱ تبدیل بنکن ۴۰ ۲۹,۷۰۰
سه راه بدون درز ۱ ۱/۴*۳٫۴ تبدیل بنکن ۴۰ ۲۹,۷۰۰
سه راه بدون درز ۱ ۱/۲*۱٫۲ تبدیل بنکن ۴۰ ۳۵,۷۰۰
سه راه بدون درز ۱ ۱/۲*۳٫۴ تبدیل بنکن ۴۰ ۳۵,۷۰۰
سه راه بدون درز ۱ ۱/۲*۱ تبدیل بنکن ۴۰ ۳۵,۷۰۰
سه راه بدون درز ۱ ۱/۲*۱ ۱/۴ تبدیل بنکن ۴۰ ۳۵,۷۰۰
سه راه بدون درز ۲*۱٫۲ تبدیل بنکن ۴۰ ۴۵,۰۰۰
سه راه بدون درز ۲*۳٫۴ تبدیل بنکن ۴۰ ۴۵,۰۰۰
سه راه بدون درز ۲*۱ تبدیل بنکن ۴۰ ۴۵,۰۰۰
سه راه بدون درز ۲*۱ ۱٫۴ تبدیل بنکن ۴۰ ۴۵,۰۰۰
سه راه بدون درز ۲ *۱ ۱٫۲ تبدیل بنکن ۴۰ ۴۵,۰۰۰
سه راه بدون درز ۲ ۱٫۲*۱٫۲ تبدیل بنکن ۴۰ ۸۹,۰۰۰
سه راه بدون درز ۲ ۱٫۲*۳٫۴ تبدیل بنکن ۴۰ ۸۹,۰۰۰
سه راه بدون درز ۲ ۱٫۲*۱ تبدیل بنکن ۴۰ ۸۹,۰۰۰
سه راه بدون درز ۲ ۱٫۲*۱ ۱٫۴ تبدیل بنکن ۴۰ ۸۹,۰۰۰
سه راه بدون درز ۲ ۱٫۲*۱ ۱٫۲ تبدیل بنکن ۴۰ ۸۹,۰۰۰
سه راه بدون درز ۲ ۱٫۲*۲ تبدیل بنکن ۴۰ ۸۹,۰۰۰
سه راه بدون درز ۳*۱٫۲ تبدیل بنکن ۴۰ ۱۱۰,۵۰۰

قیمت سه راه بدون درز رده ۴۰

بازدید کننده محترم قیمت درج شده در جدول زیر برای سه راه بدون درز رده ۴۰ با جنس فولاد و مدل تبدیل با برند BENKAN ساخت کشور چین می باشد

قیمت سه راه بدون درز رده 40

شرح سایز

اینچ

مدل برند رده قیمت (تومان)
سه راه بدون درز ۳*۳٫۴ تبدیل بنکن ۴۰ ۱۱۰,۵۰۰
سه راه بدون درز ۳*۱ تبدیل بنکن ۴۰ ۱۱۰,۵۰۰
سه راه بدون درز ۳*۱ ۱/۴ تبدیل بنکن ۴۰ ۱۱۰,۵۰۰
سه راه بدون درز ۳*۱ ۱/۲ تبدیل بنکن ۴۰ ۱۱۰,۵۰۰
سه راه بدون درز ۳*۲ تبدیل بنکن ۴۰ ۱۱۰,۵۰۰
سه راه بدون درز ۳*۲ ۱/۲ تبدیل بنکن ۴۰ ۱۱۰,۵۰۰
سه راه بدون درز ۴*۱٫۲ تبدیل بنکن ۴۰ ۱۷۸,۵۰۰
سه راه بدون درز ۴*۳٫۴ تبدیل بنکن ۴۰ ۱۷۸,۵۰۰
سه راه بدون درز ۴*۱ تبدیل بنکن ۴۰ ۱۷۸,۵۰۰
سه راه بدون درز ۴*۱ ۱٫۴ تبدیل بنکن ۴۰ ۱۷۸,۵۰۰
سه راه بدون درز ۴*۱ ۱٫۲ تبدیل بنکن ۴۰ ۱۷۸,۵۰۰
سه راه بدون درز ۴*۲ تبدیل بنکن ۴۰ ۱۷۸,۵۰۰
سه راه بدون درز ۴*۲ ۱٫۲ تبدیل بنکن ۴۰ ۱۷۸,۵۰۰
سه راه بدون درز ۴*۳ تبدیل بنکن ۴۰ ۱۷۸,۵۰۰
سه راه بدون درز ۵*۱ تبدیل بنکن ۴۰ ۳۴۰,۰۰۰
سه راه بدون درز ۵*۱ ۱٫۴ تبدیل بنکن ۴۰ ۲۹۷,۵۰۰
سه راه بدون درز ۵*۱ ۱٫۲ تبدیل بنکن ۴۰ ۲۹۷,۵۰۰
سه راه بدون درز ۵*۲ تبدیل بنکن ۴۰ ۲۹۷,۵۰۰
سه راه بدون درز ۵*۲ ۱٫۲ تبدیل بنکن ۴۰ ۲۹۷,۵۰۰
سه راه بدون درز ۵*۳ تبدیل بنکن ۴۰ ۲۹۷,۵۰۰
سه راه بدون درز ۵*۴ تبدیل بنکن ۴۰ ۲۹۷,۵۰۰
سه راه بدون درز ۶*۱ تبدیل بنکن ۴۰ ۴۲۵,۰۰۰

قیمت سه راه جوشی درز رده چهل

بازدید کننده محترم قیمت درج شده در جدول زیر برای سه راه بدون درز رده ۴۰ با جنس فولاد و مدل تبدیل با برند BENKAN ساخت کشور چین می باشد

شرح سایز

اینچ

مدل برند رده قیمت (تومان)
سه راه بدون درز ۶*۱ ۱٫۴ تبدیل بنکن ۴۰ ۴۰۸,۰۰۰
سه راه بدون درز ۶*۱ ۱٫۲ تبدیل بنکن ۴۰ ۴۰۸,۰۰۰
سه راه بدون درز ۶*۲ تبدیل بنکن ۴۰ ۴۰۸,۰۰۰
سه راه بدون درز ۶*۲ ۱٫۲ تبدیل بنکن ۴۰ ۴۰۸,۰۰۰
سه راه بدون درز ۶*۳ تبدیل بنکن ۴۰ ۴۰۸,۰۰۰
سه راه بدون درز ۶*۴ تبدیل بنکن ۴۰ ۴۰۸,۰۰۰
سه راه بدون درز ۶*۵ تبدیل بنکن ۴۰ ۴۰,۸۰۰۰
سه راه بدون درز ۸*۲ تبدیل بنکن ۴۰ ۷۶۵,۰۰۰
سه راه بدون درز ۸*۲ ۱٫۲ تبدیل بنکن ۴۰ ۷۶۵,۰۰۰
سه راه بدون درز ۸*۳ تبدیل بنکن ۴۰ ۷۶۵,۰۰۰
سه راه بدون درز ۸*۴ تبدیل بنکن ۴۰ ۷۶۵,۰۰۰
سه راه بدون درز ۸*۵ تبدیل بنکن ۴۰ ۷۶۵,۰۰۰
سه راه بدون درز ۸*۶ تبدیل بنکن ۴۰ ۷۶۵,۰۰۰
سه راه بدون درز ۱۰*۲ تبدیل بنکن ۴۰ ۱,۵۷۰,۰۰۰
سه راه بدون درز ۱۰*۲ ۱٫۲ تبدیل بنکن ۴۰ ۱,۵۷۰,۰۰۰
سه راه بدون درز ۱۰*۳ تبدیل بنکن ۴۰ ۱,۵۷۰,۰۰۰
سه راه بدون درز ۱۰*۴ تبدیل بنکن ۴۰ ۱,۴۹۰,۰۰۰
سه راه بدون درز ۱۰*۵ تبدیل بنکن ۴۰ ۱,۴۹۰,۰۰۰
سه راه بدون درز ۱۰*۶ تبدیل بنکن ۴۰ ۱,۴۹۰,۰۰۰
سه راه بدون درز ۱۰*۸ تبدیل بنکن ۴۰ ۱,۴۹۰,۰۰۰
سه راه بدون درز ۱۲*۴ تبدیل بنکن ۴۰ ۲,۳۳۷,۰۰۰
سه راه بدون درز ۱۲*۵ تبدیل بنکن ۴۰ ۲,۳۰۰,۰۰۰

فروش سه راه مانیسمان رده ۴۰

انواع سه راهش مانیسمان رده ۴۰ با جنس فولاد و استیل از سایز ۱٫۲ اینچ تا سایز ۲۴ اینچ با تعداد کم و عمده عرضه می گردد.

ما را در اینستاگرام دنبال کنید

دیدگاه محصولات

20 − دوازده =

محصولات مرتبط

Designer: Mohammad Yaghooblou
تماس با ما