قیمت زانو مانیسمان رده 40 | قیمت زانو مانیسمان رده چهل | 45 و 90 درجه |  A234 WPB
logo
logo
شنبه / ۲۲ خرداد / ۱۴۰۰
رادوکو وارد کننده و تامین کننده محصولات صنعتی
۰۲۱-۵۸۴۳۷ (۳۰ خط ویژه)
لیست قیمت زانو مانیسمان رده ۴۰ جهت خرید محصول باما تماس بگیرید
۰۲۱-۵۸۴۳۷

لیست قیمت زانو مانیسمان رده ۴۰

قیمت زانو مانیسمان رده ۴۰

قیمت زانو مانیسمان رده ۴۰ برای زاویه های ۴۵، ۹۰، ۱۸۰ درجه با دو شعاع کوتاه و بلند متفاوت می باشد.

در این محصول کیفیت و به روز بودن دستگاه تولید مهم می باشد و به همین دلیل برند و کشور سازنده در قیمت نهایی تاثیر گذار می باشد.

قیمت زانو ۴۵ درجه مانیسمان

بازدید کننده گرامی در جدول زیر قیمت زانو مانیسمان رده ۴۰ با زاویه ۹۰ درجه با جنس فولاد از گرید A234 WPB مطابق استاندارد ASME B16.9 با برند بنکن ساخت کشور چین می باشد.

لیست قیمت زانو مانیسمان رده 40

 

شرح سایز

اینچ

مدل برند رده قیمت (تومان)
زانو بدون درز ۱٫۲ ۴۵ درجه بنکن ۴۰ ۳,۸۵۰
زانو بدون درز ۳٫۴ ۴۵ درجه بنکن ۴۰ ۵,۹۵۰
زانو بدون درز ۱ ۴۵ درجه بنکن ۴۰ ۶,۰۵۰
زانو بدون درز ۱ ۱٫۴ ۴۵ درجه بنکن ۴۰ ۸,۹۲۵
زانو بدون درز ۱ ۱٫۲ ۴۵ درجه بنکن ۴۰ ۱۱,۴۷۰
زانو بدون درز ۲ ۴۵ درجه بنکن ۴۰ ۱۷,۸۵۰
زانو بدون درز ۲ ۱٫۲ ۴۵ درجه بنکن ۴۰ ۳۴,۰۰۰
زانو بدون درز ۳ ۴۵ درجه بنکن ۴۰ ۴۹,۳۰۰
زانو بدون درز ۴ ۴۵ درجه بنکن ۴۰ ۸۵,۰۰۰
زانو بدون درز ۵ ۴۵ درجه بنکن ۴۰ ۱۴۰,۰۰۰
زانو بدون درز ۶ ۴۵ درجه بنکن ۴۰ ۲۰۴,۰۰۰
زانو بدون درز ۸ ۴۵ درجه بنکن ۴۰ ۴۶۷,۰۰۰
زانو بدون درز ۱۰ ۴۵ درجه بنکن ۴۰ ۸۵۰,۰۰۰
زانو بدون درز ۱۲ ۴۵ درجه بنکن ۴۰ ۱,۲۷۵,۰۰۰
زانو بدون درز ۱۴ ۴۵ درجه بنکن ۴۰ تماس بگیرید
زانو بدون درز ۱۶ ۴۵ درجه بنکن ۴۰ تماس بگیرید
زانو بدون درز ۱۸ ۴۵ درجه بنکن ۴۰ تماس بگیرید
زانو بدون درز ۲۰ ۴۵ درجه بنکن ۴۰ تماس بگیرید
زانو بدون درز ۲۴ ۴۵ درجه بنکن ۴۰ تماس بگیرید

قیمت زانو درز مخفی رده ۴۰

بازدید کننده محترم قیمت درج شده در جدول زیر برای زانو با زاویه ۴۵ درجه با روش تولید درز مخفی از جنش فولاد A234 WPB  با برند بنکن می باشد که برای مقایسه قیمت برای شما درج شده است.

قیمت زانو درز مخفی رده 40

 

شرح سایز

اینچ

مدل برند رده قیمت (تومان)
زانو درز مخفی ۱٫۲ ۴۵ درجه بنکن ۴۰ ۳,۶۴۰
زانو درز مخفی ۳٫۴ ۴۵ درجه بنکن ۴۰ ۵,۵۰۰
زانو درز مخفی ۱ ۴۵ درجه بنکن ۴۰ ۵,۷۵۰
زانو درز مخفی ۱ ۱٫۴ ۴۵ درجه بنکن ۴۰ ۸,۷۰۰
زانو درز مخفی ۱ ۱٫۲ ۴۵ درجه بنکن ۴۰ ۱۱,۰۰۰
زانو درز مخفی ۲ ۴۵ درجه بنکن ۴۰ ۱۷,۰۰۰
زانو درز مخفی ۲ ۱٫۲ ۴۵ درجه بنکن ۴۰ ۲۱,۹۰۰
زانو درز مخفی ۳ ۴۵ درجه بنکن ۴۰ ۳۴,۵۰۰
زانو درز مخفی ۴ ۴۵ درجه بنکن ۴۰ ۵۹,۵۰۰
زانو درز مخفی ۵ ۴۵ درجه بنکن ۴۰ ۹۸,۵۰۰
زانو درز مخفی ۶ ۴۵ درجه بنکن ۴۰ ۱۴۵,۰۰۰
زانو درز مخفی ۸ ۴۵ درجه بنکن ۴۰ ۳۱۰,۰۰۰
زانو درز مخفی ۱۰ ۴۵ درجه بنکن ۴۰ ۵۸۵,۰۰۰
زانو درز مخفی ۱۲ ۴۵ درجه بنکن ۴۰ ۸۹۰,۰۰۰
زانو بدون درز ۱۴ ۴۵ درجه بنکن ۴۰ تماس بگیرید
زانو بدون درز ۱۶ ۴۵ درجه بنکن ۴۰ تماس بگیرید
زانو بدون درز ۱۸ ۴۵ درجه بنکن ۴۰ تماس بگیرید
زانو بدون درز ۲۰ ۴۵ درجه بنکن ۴۰ تماس بگیرید
زانو بدون درز ۲۴ ۴۵ درجه بنکن ۴۰ تماس بگیرید

قیمت زانو مانیسمان ۹۰ درجه رده ۴۰

بازدید کننده گرامی جدول زیر برای قیمت زانو مانیسمان رده ۴۰ با زاویه ۹۰ درجه با جنس فولاد A234 WPB با برند BENKAN ساخت کشور چین می باشد.

قیمت زانو مانیسمان 90 درجه رده 40

 

شرح سایز

اینچ

مدل برند رده قیمت (تومان)
زانو مانیسمان ۱٫۲ ۹۰ درجه BENKAN ۴۰ ۵,۶۰۰
زانو مانیسمان ۳٫۴ ۹۰ درجه BENKAN ۴۰ ۵,۹۵۰
زانو مانیسمان ۱ ۹۰ درجه BENKAN ۴۰ ۸,۰۷۵
زانو مانیسمان ۱ ۱٫۴ ۹۰ درجه BENKAN ۴۰ ۱۲,۳۵۰
زانو مانیسمان ۱ ۱٫۲ ۹۰ درجه BENKAN ۴۰ ۱۵,۳۰۰
زانو مانیسمان ۲ ۹۰ درجه BENKAN ۴۰ ۲۴,۲۵۰
زانو مانیسمان ۲ ۱٫۲ ۹۰ درجه BENKAN ۴۰ ۴۶,۷۵۰
زانو مانیسمان ۳ ۹۰ درجه BENKAN ۴۰ ۶۸,۰۰۰
زانو مانیسمان ۴ ۹۰ درجه BENKAN ۴۰ ۱۲۳,۲۵۰
زانو مانیسمان ۵ ۹۰ درجه BENKAN ۴۰ ۲۰۴,۰۰۰
زانو مانیسمان ۶ ۹۰ درجه BENKAN ۴۰ ۲۹۷,۵۰۰
زانو مانیسمان ۸ ۹۰ درجه BENKAN ۴۰ ۶۳۷,۰۰۰
زانو مانیسمان ۱۰ ۹۰ درجه BENKAN ۴۰ ۱,۲۷۵,۰۰۰
زانو مانیسمان ۱۲ ۹۰ درجه BENKAN ۴۰ ۱,۷۸۰,۰۰۰
زانو مانیسمان ۱۴ ۹۰ درجه BENKAN ۴۰ تماس بگیرید
زانو مانیسمان ۱۶ ۹۰ درجه BENKAN ۴۰ تماس بگیرید
زانو مانیسمان ۱۸ ۹۰ درجه BENKAN ۴۰ تماس بگیرید
زانو مانیسمان ۲۰ ۹۰ درجه BENKAN ۴۰ تماس بگیرید
زانو مانیسمان ۲۴ ۹۰ درجه BENKAN ۴۰ تماس بگیرید

قیمت زانو ۹۰ درجه درز مخفی رده ۴۰

برای مقایسه قیمتی در جدول زیر قیمت زانو درز مخفی با زاویه ۹۰ درجه با ضخامت معادل رده ۴۰ از جنس A234 GR WPB با برند بنکن ساخت کشور چین درج شده است.

قیمت زانو 90 درجه درز مخفی رده 40

 

شرح سایز

اینچ

مدل برند رده قیمت (تومان)
زانو درز مخفی ۱٫۲ ۹۰ درجه BENKAN ۴۰ ۴,۹۰۰
زانو درز مخفی ۳٫۴ ۹۰ درجه BENKAN ۴۰ ۵,۵۰۰
زانو درز مخفی ۱ ۹۰ درجه BENKAN ۴۰ ۷,۸۰۰
زانو درز مخفی ۱ ۱٫۴ ۹۰ درجه BENKAN ۴۰ ۱۱,۵۰۰
زانو درز مخفی ۱ ۱٫۲ ۹۰ درجه BENKAN ۴۰ ۱۵,۸۰۰
زانو درز مخفی ۲ ۹۰ درجه BENKAN ۴۰ ۱۹,۵۰۰
زانو درز مخفی ۲ ۱٫۲ ۹۰ درجه BENKAN ۴۰ ۳۷,۵۰۰
زانو درز مخفی ۳ ۹۰ درجه BENKAN ۴۰ ۵۸,۵۰۰
زانو درز مخفی ۴ ۹۰ درجه BENKAN ۴۰ ۹۸,۵۰۰
زانو درز مخفی ۵ ۹۰ درجه BENKAN ۴۰ ۱۶۵,۰۰۰
زانو درز مخفی ۶ ۹۰ درجه BENKAN ۴۰ ۲۳۵,۰۰۰
زانو درز مخفی ۸ ۹۰ درجه BENKAN ۴۰ ۵۴۵,۰۰۰
زانو درز مخفی ۱۰ ۹۰ درجه BENKAN ۴۰ ۱,۰۸۰,۰۰۰
زانو درز مخفی ۱۲ ۹۰ درجه BENKAN ۴۰ ۱,۳۹۰,۰۰۰
زانو مانیسمان ۱۴ ۹۰ درجه BENKAN ۴۰ تماس بگیرید
زانو مانیسمان ۱۶ ۹۰ درجه BENKAN ۴۰ تماس بگیرید
زانو مانیسمان ۱۸ ۹۰ درجه BENKAN ۴۰ تماس بگیرید
زانو مانیسمان ۲۰ ۹۰ درجه BENKAN ۴۰ تماس بگیرید
زانو مانیسمان ۲۴ ۹۰ درجه BENKAN ۴۰ تماس بگیرید

فروش زانو مانیسمان رده ۴۰

انواع زانو مانیسمان با زاویه ۴۵، ۹۰، ۱۸۰ درجه با شعاع کوتاه از سایز ۱٫۲ اینچ تا سایز ۲۴ اینچ با رده ۴۰ مطابق استاندارد ASME B16.9 عرضه می گردد.

خرید زانو مانیسمان رده ۴۰

برای خرید و اطلاع از سایر قیمت زانو مانیسمان رده ۴۰ با واحد پایپینگ شرکت رادوکو تماس بگیرید.

 

 

ما را در اینستاگرام دنبال کنید

دیدگاه محصولات

10 + یازده =

محصولات مرتبط

Designer: Mohammad Yaghooblou
تماس با ما