قیمت تبدیل مانیسمان رده 40 | قیمت تبدیل مانیسمان رده چهل | بدون درز | کج | هم مرکز | رادوکو
logo
logo
شنبه / ۲۲ خرداد / ۱۴۰۰
رادوکو وارد کننده و تامین کننده محصولات صنعتی
۰۲۱-۵۸۴۳۷ (۳۰ خط ویژه)
 لیست قیمت تبدیل مانیسمان رده ۴۰ جهت خرید محصول باما تماس بگیرید
۰۲۱-۵۸۴۳۷

 لیست قیمت تبدیل مانیسمان رده ۴۰

قیمت تبدیل مانیسمان رده ۴۰

قیمت تبدیل مانیسمان رده ۴۰ برای دو مدل هم مرکز(صاف) و غیر هم مرکز (کج) با جنس فولاد و استیل متفاوت می باشد.

بازدید کننده محترم قیمت درج شده در جدول زیر برای تبدیل REDUCER با روش تولید مانیسمان یا همان بدون درز با ضخامت معادل رده ۴۰ با استاندارد ابعادی ASME B16.9 با جنس فولاد A234 GR WPB با برند بنکن ساخت کشور چین می باشد.

 

قیمت تبدیل مانیسمان رده 40

 

شرح سایز

اینچ

مدل برند رده قیمت (تومان)
تبدیل مانیسمان ۱٫۲ هم مرکز بنکن ۴۰ ۴,۸۰۰
تبدیل مانیسمان ۳٫۴ هم مرکز بنکن ۴۰ ۶,۵۰۰
تبدیل مانیسمان ۱ هم مرکز بنکن ۴۰ ۸,۶۰۰
تبدیل مانیسمان ۱ ۱٫۴ هم مرکز بنکن ۴۰ ۱۱,۰۰۰
تبدیل مانیسمان ۱ ۱٫۲ هم مرکز بنکن ۴۰ ۱۲,۵۰۰
تبدیل مانیسمان ۲ هم مرکز بنکن ۴۰ ۱۹,۸۰۰
تبدیل مانیسمان ۲ ۱٫۲ هم مرکز بنکن ۴۰ ۳۲,۵۰۰
تبدیل مانیسمان ۳ هم مرکز بنکن ۴۰ ۴۵,۰۰۰
تبدیل مانیسمان ۴ هم مرکز بنکن ۴۰ ۷۲,۵۰۰
تبدیل مانیسمان ۵ هم مرکز بنکن ۴۰ ۱۲۵,۰۰۰
تبدیل مانیسمان ۶ هم مرکز بنکن ۴۰ ۱۳۸,۰۰۰
تبدیل مانیسمان ۸ هم مرکز بنکن ۴۰ ۲۷۸,۰۰۰
تبدیل مانیسمان ۱۰ هم مرکز بنکن ۴۰ ۳۹۵,۰۰۰
تبدیل مانیسمان ۱۲ هم مرکز بنکن ۴۰ ۵۸۵,۰۰۰
تبدیل مانیسمان ۱۴ هم مرکز بنکن ۴۰ تماس بگیرید
تبدیل مانیسمان ۱۶ هم مرکز بنکن ۴۰ تماس بگیرید
تبدیل مانیسمان ۱۸ هم مرکز بنکن ۴۰ تماس بگیرید
تبدیل مانیسمان ۲۰ هم مرکز بنکن ۴۰ تماس بگیرید
تبدیل مانیسمان ۲۴ هم مرکز بنکن ۴۰ تماس بگیرید

قیمت تبدیل کج جوشی رده ۴۰

بازدید کننده گرامی قیمت درج شده برای تبدیل مانیسمان رده ۴۰ با جنس فولاد A234 WPB و مدل غیر هم مرکز (کج) مطابق استاندارد ASME B16.9 با برند BENKAN ساخت کشور چین می باشد.

قیمت تبدیل کج جوشی رده 40

 

شرح سایز

اینچ

مدل برند رده قیمت (تومان)
ردیوسر مانیسمان ۳٫۴*۱٫۲ کج بنکن ۴۰ ۷,۲۵۰
ردیوسر مانیسمان ۱*۱٫۲ کج بنکن ۴۰ ۱۰,۲۰۰
ردیوسر مانیسمان ۱*۳٫۴ کج بنکن ۴۰ ۹,۷۰۰
ردیوسر مانیسمان ۱ ۱٫۴*۱٫۲ کج بنکن ۴۰ ۱۷,۸۰۰
ردیوسر مانیسمان ۱ کج بنکن ۴۰ ۱۲,۵۰۰
ردیوسر مانیسمان ۱ ۱/۴*۳٫۴ کج بنکن ۴۰ ۱۱,۵۰۰
ردیوسر مانیسمان ۱ ۱/۲*۱٫۲ کج بنکن ۴۰ ۲۲,۹۵۰
ردیوسر مانیسمان ۱ ۱/۲*۳٫۴ کج بنکن ۴۰ ۱۷,۸۵۰
ردیوسر مانیسمان ۱ ۱/۲*۱ کج بنکن ۴۰ ۱۴,۴۵۰
ردیوسر مانیسمان ۱ ۱/۲*۱ ۱/۴ کج بنکن ۴۰ ۱۴,۴۵۰
ردیوسر مانیسمان ۲*۱٫۲ کج بنکن ۴۰ ۳۸,۲۵۰
ردیوسر مانیسمان ۲*۳٫۴ کج بنکن ۴۰ ۲۹,۷۵۰
ردیوسر مانیسمان ۲*۱ کج بنکن ۴۰ ۲۳,۸۰۰
ردیوسر مانیسمان ۲*۱ ۱٫۴ کج بنکن ۴۰ ۲۱,۲۵۰
ردیوسر مانیسمان ۲ *۱ ۱٫۲ کج بنکن ۴۰ ۲۱,۲۵۰
ردیوسر مانیسمان ۲ ۱٫۲*۱٫۲ کج بنکن ۴۰ ۱۰۲,۰۰۰
ردیوسر مانیسمان ۲ ۱٫۲*۳٫۴ کج بنکن ۴۰ ۸۰,۰۰۰
ردیوسر مانیسمان ۲ ۱٫۲*۱ کج بنکن ۴۰ ۴۶,۷۰۰
ردیوسر مانیسمان ۲ ۱٫۲*۱ ۱٫۴ کج بنکن ۴۰ ۴۰۸,۰۰۰

قیمت ردیوسر رده ۴۰

بازدید کننده گرامی قیمت درج شده برای ردیوسر مانیسمان رده ۴۰ با جنس فولاد A234 WPB و مدل غیر هم مرکز (کج) مطابق استاندارد ASME B16.9 با برند BENKAN ساخت کشور چین می باشد.

شرح سایز

اینچ

مدل برند رده قیمت (تومان)
ردیوسر مانیسمان ۳٫۴*۱٫۲ کج بنکن ۴۰ ۷,۲۵۰
ردیوسر مانیسمان ۱*۱٫۲ کج بنکن ۴۰ ۱۰,۲۰۰
ردیوسر مانیسمان ۱*۳٫۴ کج بنکن ۴۰ ۹,۷۰۰
ردیوسر مانیسمان ۱ ۱٫۴*۱٫۲ کج بنکن ۴۰ ۱۷,۸۰۰
ردیوسر مانیسمان ۱ کج بنکن ۴۰ ۱۲,۵۰۰
ردیوسر مانیسمان ۱ ۱/۴*۳٫۴ کج بنکن ۴۰ ۱۱,۵۰۰
ردیوسر مانیسمان ۱ ۱/۲*۱٫۲ کج بنکن ۴۰ ۲۲,۹۵۰
ردیوسر مانیسمان ۱ ۱/۲*۳٫۴ کج بنکن ۴۰ ۱۷,۸۵۰
ردیوسر مانیسمان ۱ ۱/۲*۱ کج بنکن ۴۰ ۱۴,۴۵۰
ردیوسر مانیسمان ۱ ۱/۲*۱ ۱/۴ کج بنکن ۴۰ ۱۴,۴۵۰
ردیوسر مانیسمان ۲*۱٫۲ کج بنکن ۴۰ ۳۸,۲۵۰
ردیوسر مانیسمان ۲*۳٫۴ کج بنکن ۴۰ ۲۹,۷۵۰
ردیوسر مانیسمان ۲*۱ کج بنکن ۴۰ ۲۳,۸۰۰
ردیوسر مانیسمان ۲*۱ ۱٫۴ کج بنکن ۴۰ ۲۱,۲۵۰
ردیوسر مانیسمان ۲ *۱ ۱٫۲ کج بنکن ۴۰ ۲۱,۲۵۰
ردیوسر مانیسمان ۲ ۱٫۲*۱٫۲ کج بنکن ۴۰ ۱۰۲,۰۰۰
ردیوسر مانیسمان ۲ ۱٫۲*۳٫۴ کج بنکن ۴۰ ۸۰,۰۰۰
ردیوسر مانیسمان ۲ ۱٫۲*۱ کج بنکن ۴۰ ۴۶,۷۰۰
ردیوسر مانیسمان ۲ ۱٫۲*۱ ۱٫۴ کج بنکن ۴۰ ۴۰۸,۰۰۰
ردیوسر مانیسمان ۲ ۱٫۲*۱ ۱٫۲ کج بنکن ۴۰ ۴۰۸,۰۰۰
ردیوسر مانیسمان ۲ ۱٫۲*۲ کج بنکن ۴۰ ۴۰۸,۰۰۰
ردیوسر مانیسمان ۳*۱٫۲ کج بنکن ۴۰ ۱۲۳,۰۰۰

قیمت تبدیل رده ۴۰

شرح سایز

اینچ

مدل برند رده قیمت (تومان)
تبدیل بدون درز ۳*۳٫۴ کج بنکن ۴۰ ۱۱۰,۰۰۰
تبدیل بدون درز ۳*۱ کج بنکن ۴۰ ۶۸,۰۰۰
تبدیل بدون درز ۳*۱ ۱/۴ کج بنکن ۴۰ ۵۶,۵۰۰
تبدیل بدون درز ۳*۱ ۱/۲ کج بنکن ۴۰ ۵۱,۰۰۰
تبدیل بدون درز ۳*۲ کج بنکن ۴۰ ۴۴,۲۰۰
تبدیل بدون درز ۳*۲ ۱/۲ کج بنکن ۴۰ ۴۱,۰۰۰
تبدیل بدون درز ۴*۱٫۲ کج بنکن ۴۰ ۱۷۰,۰۰۰
تبدیل بدون درز ۴*۳٫۴ کج بنکن ۴۰ ۱۵۳,۰۰۰
تبدیل بدون درز ۴*۱ کج بنکن ۴۰ ۱۱۰,۰۰۰
تبدیل بدون درز ۴*۱ ۱٫۴ کج بنکن ۴۰ ۹۳,۵۰۰
تبدیل بدون درز ۴*۱ ۱٫۲ کج بنکن ۴۰ ۸۵,۰۰۰
تبدیل بدون درز ۴*۲ کج بنکن ۴۰ ۷۶,۵۰۰
تبدیل بدون درز ۴*۲ ۱٫۲ کج بنکن ۴۰ ۶۸,۰۰۰
تبدیل بدون درز ۴*۳ کج بنکن ۴۰ ۶۱,۵۰۰
تبدیل بدون درز ۵*۱ کج بنکن ۴۰ ۲۵۵,۰۰۰
تبدیل بدون درز ۵*۱ ۱٫۴ کج بنکن ۴۰ ۲۱۵,۰۰۰
تبدیل بدون درز ۵*۱ ۱٫۲ کج بنکن ۴۰ ۱۸۷,۰۰۰
تبدیل بدون درز ۵*۲ کج بنکن ۴۰ ۱۴۰,۰۰۰
تبدیل بدون درز ۵*۲ ۱٫۲ کج بنکن ۴۰ ۱۳۶,۰۰۰
تبدیل بدون درز ۵*۳ کج بنکن ۴۰ ۱۱۴,۰۰۰
تبدیل بدون درز ۵*۴ کج بنکن ۴۰ ۱۱۴,۰۰۰
تبدیل بدون درز ۶*۱ کج بنکن ۴۰ ۳۴۰,۰۰۰

فروش تبدیل مانیسمان رده ۴۰

انواع تبدیل مانیسمان رده ۴۰ از سایز ۱٫۲ اینچ تا ۲۴ اینچ با جنس فولاد و استیل با تعداد کم و عمده عرضه می گردد.

خرید تبدیل مانیسمان رده ۴۰

برای خرید و اطلاع از سایر قیمت های این محصول با واحد پایپینگ تماس بگیرید.

 

ما را در اینستاگرام دنبال کنید

دیدگاه محصولات

7 + پانزده =

محصولات مرتبط

Designer: Mohammad Yaghooblou
تماس با ما