قیمت اتصالات مانیسمان رده 80 | قیمت زانو مانیسمان رده 80 | زانو 45 درجه | 90 درجه |
logo
logo
جمعه / ۲۷ فروردین / ۱۴۰۰
رادوکو وارد کننده و تامین کننده محصولات صنعتی
۰۲۱-۵۸۴۳۷ (۳۰ خط ویژه)
 اتصالات مانیسمان رده ۸۰ جهت خرید محصول باما تماس بگیرید
۰۲۱-۵۸۴۳۷

 اتصالات مانیسمان رده ۸۰

لیست قیمت اتصالات مانیسمان رده ۸۰

پارامترهایی در لیست قیمت اتصالات مانیسمان رده ۸۰ همانند نوع آن مثل زانو، سه راه، تبدیل، کپ با نوع جنس های مختلف و یا حتی برند و کشور سازنده تاثیر گذار می باشد.

قیمت زانو مانیسمان رده ۸۰

بازدید کننده محترم قیمت درج شده در جدول زیر برای زانو مانیسمان رده ۸۰ با جنس فولاد A234 GR WPB با زاویه ۴۵ درجه ساخت کشور چین مطابق استاندارد ASME B16.9 با برند بنکن می باشد.

 

لیست قیمت اتصالات مانیسمان رده 80

شرح سایز

اینچ

زاویه برند رده قیمت (تومان)
زانو مانیسمان ۱٫۲ ۴۵ درجه بنکن ۸۰ ۸,۰۰۰
زانو مانیسمان ۳٫۴ ۴۵ درجه بنکن ۸۰ ۸,۲۰۰
زانو مانیسمان ۱ ۴۵ درجه بنکن ۸۰ ۱۰,۲۰۰
زانو مانیسمان ۱ ۱٫۴ ۴۵ درجه بنکن ۸۰ ۱۴,۵۰۰
زانو مانیسمان ۱ ۱٫۲ ۴۵ درجه بنکن ۸۰ ۲۰,۵۰۰
زانو مانیسمان ۲ ۴۵ درجه بنکن ۸۰ ۳۰,۰۰۰
زانو مانیسمان ۲ ۱٫۲ ۴۵ درجه بنکن ۸۰ ۴۳,۰۰۰
زانو مانیسمان ۳ ۴۵ درجه بنکن ۸۰ ۶۲,۰۰۰
زانو مانیسمان ۴ ۴۵ درجه بنکن ۸۰ ۱۲۰,۰۰۰
زانو مانیسمان ۵ ۴۵ درجه بنکن ۸۰ ۲۳۰,۰۰۰
زانو مانیسمان ۶ ۴۵ درجه بنکن ۸۰ ۳۶۵,۰۰۰
زانو مانیسمان ۸ ۴۵ درجه بنکن ۸۰ ۶۶۰,۰۰۰
زانو مانیسمان ۱۰ ۴۵ درجه بنکن ۸۰ ۱,۴۵۰,۰۰۰
زانو مانیسمان ۱۲ ۴۵ درجه بنکن ۸۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
زانو مانیسمان ۱۴ ۴۵ درجه بنکن ۸۰ تماس بگیرید
زانو مانیسمان ۱۶ ۴۵ درجه بنکن ۸۰ تماس بگیرید
زانو مانیسمان ۱۸ ۴۵ درجه بنکن ۸۰ تماس بگیرید
زانو مانیسمان ۲۰ ۴۵ درجه بنکن ۸۰ تماس بگیرید
زانو مانیسمان ۲۴ ۴۵ درجه بنکن ۸۰ تماس بگیرید

 

قیمت زانو مانیسمان ۹۰ درجه رده ۸۰

بازدید کننده محترم قیمت اتصالات مانیسمان رده ۸۰ درج شده در جدول زیر برای زانو مانیسمان یا همان بدون درز با زاویه ۹۰ درجه با جنس فولاد A234 WPB با ضخامت معادل رده ۸۰ با برند بنکن ساخت کشور چین می باشد.

 

قیمت زانو مانیسمان 90 درجه رده 80

 

شرح سایز

اینچ

زاویه برند رده قیمت (تومان)
زانو جوشی ۱٫۲ ۹۰ درجه بنکن ۸۰ ۸,۸۰۰
زانو جوشی ۳٫۴ ۹۰ درجه بنکن ۸۰ ۹,۲۰۰
زانو جوشی ۱ ۹۰ درجه بنکن ۸۰ ۱۱,۹۰۰
زانو جوشی ۱ ۱٫۴ ۹۰ درجه بنکن ۸۰ ۱۷,۲۰۰
زانو جوشی ۱ ۱٫۲ ۹۰ درجه بنکن ۸۰ ۲۴,۹۰۰
زانو جوشی ۲ ۹۰ درجه بنکن ۸۰ ۳۷,۰۰۰
زانو جوشی ۲ ۱٫۲ ۹۰ درجه بنکن ۸۰ ۸۳,۰۰۰
زانو جوشی ۳ ۹۰ درجه بنکن ۸۰ ۱۲۵,۰۰۰
زانو جوشی ۴ ۹۰ درجه بنکن ۸۰ ۲۰۵,۰۰۰
زانو جوشی ۵ ۹۰ درجه بنکن ۸۰ ۳۴۲,۰۰۰
زانو جوشی ۶ ۹۰ درجه بنکن ۸۰ ۵۴۵,۰۰۰
زانو جوشی ۸ ۹۰ درجه بنکن ۸۰ ۱,۱۵۰,۰۰۰
زانو جوشی ۱۰ ۹۰ درجه بنکن ۸۰ ۲,۲۸۰,۰۰۰
زانو جوشی ۱۲ ۹۰ درجه بنکن ۸۰ ۳,۵۸۰,۰۰۰
زانو جوشی ۱۴ ۹۰ درجه بنکن ۸۰ تماس بگیرید
زانو جوشی ۱۶ ۹۰ درجه بنکن ۸۰ تماس بگیرید
زانو جوشی ۱۸ ۹۰ درجه بنکن ۸۰ تماس بگیرید
زانو جوشی ۲۰ ۹۰ درجه بنکن ۸۰ تماس بگیرید
زانو جوشی ۲۴ ۹۰ درجه بنکن ۸۰ تماس بگیرید

 

 

قیمت سه راه رده ۸۰

بازدید کننده گرامی قیمت اتصالات مانیسمان رده ۸۰ درج شده در جدول زیر برای سه راه مساوی با جنس فولاد A234 GR.WPB با ضخامت معادل رده ۸۰ با برند BENKAN ساخت کشور چین می باشد.

 

قیمت سه راه رده 80

 

شرح سایز

اینچ

زاویه برند رده قیمت (تومان)
سه راه مانیسمان ۱٫۲ مساوی BENKAN ۸۰ ۲۸,۰۰۰
سه راه مانیسمان ۳٫۴ مساوی BENKAN ۸۰ ۳۳,۵۰۰
سه راه مانیسمان ۱ مساوی BENKAN ۸۰ ۳۷,۵۰۰
سه راه مانیسمان ۱ ۱٫۴ مساوی BENKAN ۸۰ ۴۷,۰۰۰
سه راه مانیسمان ۱ ۱٫۲ مساوی BENKAN ۸۰ ۵۹,۰۰۰
سه راه مانیسمان ۲ مساوی BENKAN ۸۰ ۷۴,۰۰۰
سه راه مانیسمان ۲ ۱٫۲ مساوی BENKAN ۸۰ ۱۶۹,۰۰۰
سه راه مانیسمان ۳ مساوی BENKAN ۸۰ ۲۰۵,۰۰۰
سه راه مانیسمان ۴ مساوی BENKAN ۸۰ ۲۹۵,۰۰۰
سه راه مانیسمان ۵ مساوی BENKAN ۸۰ ۴۸۵,۰۰۰
سه راه مانیسمان ۶ مساوی BENKAN ۸۰ ۷۰۵,۰۰۰
سه راه مانیسمان ۸ مساوی BENKAN ۸۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰
سه راه مانیسمان ۱۰ مساوی BENKAN ۸۰ ۲,۳۵۰,۰۰۰
سه راه مانیسمان ۱۲ مساوی BENKAN ۸۰ ۳,۹۰۰,۰۰۰
سه راه مانیسمان ۱۴ مساوی BENKAN ۸۰ تماس بگیرید
سه راه مانیسمان ۱۶ مساوی BENKAN ۸۰ تماس بگیرید
سه راه مانیسمان ۱۸ مساوی BENKAN ۸۰ تماس بگیرید
سه راه مانیسمان ۲۰ مساوی BENKAN ۸۰ تماس بگیرید
سه راه مانیسمان ۲۴ مساوی BENKAN ۸۰ تماس بگیرید

 

قیمت تبدیل مانیسمان رده ۸۰

بازدید کننده گرامی قیمت درج شده برای تبدیل مدل هم مرکز با ضخامت معادل رده ۸۰ با جنس فولاد A234 WPB با برند BENKAN ساخت کشور چین می باشد.

 

قیمت تبدیل مانیسمان رده 80

 

شرح سایز

اینچ

زاویه برند رده قیمت (تومان)
تبدیل مانیسمان ۱٫۲ هم مرکز BENKAN ۸۰ ۶,۵۰۰
تبدیل مانیسمان ۳٫۴ مساوی BENKAN ۸۰ ۸,۱۰۰
تبدیل مانیسمان ۱ مساوی BENKAN ۸۰ ۱۲,۳۰۰
تبدیل مانیسمان ۱ ۱٫۴ مساوی BENKAN ۸۰ ۱۵,۹۰۰
تبدیل مانیسمان ۱ ۱٫۲ مساوی BENKAN ۸۰ ۲۰,۹۰۰
تبدیل مانیسمان ۲ مساوی BENKAN ۸۰ ۲۷,۰۰۰
تبدیل مانیسمان ۲ ۱٫۲ مساوی BENKAN ۸۰ ۵۰,۵۰۰
تبدیل مانیسمان ۳ مساوی BENKAN ۸۰ ۵۶,۰۰۰
تبدیل مانیسمان ۴ مساوی BENKAN ۸۰ ۸۷,۰۰۰
تبدیل مانیسمان ۵ مساوی BENKAN ۸۰ ۱۴۹,۰۰۰
تبدیل مانیسمان ۶ مساوی BENKAN ۸۰ ۲۲۰,۰۰۰
تبدیل مانیسمان ۸ مساوی BENKAN ۸۰ ۳۹۵,۰۰۰
تبدیل مانیسمان ۱۰ مساوی BENKAN ۸۰ ۷۵۵,۰۰۰
تبدیل مانیسمان ۱۲ مساوی BENKAN ۸۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰
تبدیل مانیسمان ۱۴ مساوی BENKAN ۸۰ تماس بگیرید
تبدیل مانیسمان ۱۶ مساوی BENKAN ۸۰ تماس بگیرید
تبدیل مانیسمان ۱۸ مساوی BENKAN ۸۰ تماس بگیرید
تبدیل مانیسمان ۲۰ مساوی BENKAN ۸۰ تماس بگیرید
تبدیل مانیسمان ۲۴ مساوی BENKAN ۸۰ تماس بگیرید

 

فروش اتصالات مانیسمان رده ۸۰

انواع اتصالات مانیسمان رده ۸۰ با با جنس فولاد از سایز ۱٫۲ اینچ تا سایز ۲۴ اینچ با تعداد تک و عمده عرضه می گردد.

خرید اتصالات مانیسمان رده ۸۰

برای اطلاع از موجودی و اطلاع از سایر قیمت های اتصالات مانیسمان رده ۸۰ با واحد پایپینگ تماس بگیرید.

 

ما را در اینستاگرام دنبال کنید

دیدگاه محصولات

بیست − پانزده =

محصولات مرتبط

Designer: Mohammad Yaghooblou
تماس با ما