قیمت اتصالات مانیسمان رده 40 | قیمت اتصالات مانیسمان رده چهل | بدون درز | فولادی | استیل
logo
logo
چهارشنبه / ۲۶ خرداد / ۱۴۰۰
رادوکو وارد کننده و تامین کننده محصولات صنعتی
۰۲۱-۵۸۴۳۷ (۳۰ خط ویژه)
اتصالات مانیسمان رده ۴۰ جهت خرید محصول باما تماس بگیرید
۰۲۱-۵۸۴۳۷

اتصالات مانیسمان رده ۴۰

لیست قیمت اتصالات مانیسمان رده ۴۰ ( قیمت اتصالات مانیسمان رده چهل )

قیمت اتصالات مانیسمان رده ۴۰ ( قیمت اتصالات مانیسمان رده چهل ) برای زانو، سه راه، تبدیل، کپ، با جنس های فولاد و استیل متفاوت می باشد که در ادامه انواع آن شرح داده می شود.

بازدید کننده گرامی قیمت درج شده در جدول زیر برای زانو مانیسمان با زاویه ۴۵ درجه با ضخامت معادل رده ۴۰ با جنس فولاد A234 WPB تولید کشور چین با برند بنکن مطابق استاندارد ASME B16.9 می باشد.

لیست قیمت اتصالات مانیسمان رده

 

شرح سایز

اینچ

زاویه برند رده قیمت (تومان)
زانو جوشی ۱٫۲ ۴۵ درجه BENKAN ۴۰ ۳,۸۵۰
زانو جوشی ۳٫۴ ۴۵ درجه BENKAN ۴۰ ۵,۹۵۰
زانو جوشی ۱ ۴۵ درجه BENKAN ۴۰ ۶,۰۵۰
زانو جوشی ۱ ۱٫۴ ۴۵ درجه BENKAN ۴۰ ۸,۹۲۵
زانو جوشی ۱ ۱٫۲ ۴۵ درجه BENKAN ۴۰ ۱۱,۴۷۰
زانو جوشی ۲ ۴۵ درجه BENKAN ۴۰ ۱۷,۸۵۰
زانو جوشی ۲ ۱٫۲ ۴۵ درجه BENKAN ۴۰ ۳۴,۰۰۰
زانو جوشی ۳ ۴۵ درجه BENKAN ۴۰ ۴۹,۳۰۰
زانو جوشی ۴ ۴۵ درجه BENKAN ۴۰ ۸۵,۰۰۰
زانو جوشی ۵ ۴۵ درجه BENKAN ۴۰ ۱۴۰,۰۰۰
زانو جوشی ۶ ۴۵ درجه BENKAN ۴۰ ۲۰۴,۰۰۰
زانو جوشی ۸ ۴۵ درجه BENKAN ۴۰ ۴۶۷,۰۰۰
زانو جوشی ۱۰ ۴۵ درجه BENKAN ۴۰ ۸۵۰,۰۰۰
زانو جوشی ۱۲ ۴۵ درجه BENKAN ۴۰ ۱,۲۷۵,۰۰۰
زانو جوشی ۱۴ ۴۵ درجه BENKAN ۴۰ تماس بگیرید
زانو جوشی ۱۶ ۴۵ درجه BENKAN ۴۰ تماس بگیرید
زانو جوشی ۱۸ ۴۵ درجه BENKAN ۴۰ تماس بگیرید
زانو جوشی ۲۰ ۴۵ درجه BENKAN ۴۰ تماس بگیرید
زانو جوشی ۲۴ ۴۵ درجه BENKAN ۴۰ تماس بگیرید

قیمت زانو جوشی رده ۴۰

بازدید کننده گرامی قیمت اتصالات مانیسمان رده ۴۰ درج شده در جدول زیر برای زانو با زاویه ۹۰ درجه با نوع اتصال جوشی با جنس فولاد A234 GR WPB با با برند بنکن ساخت کشور چین می باشد.

قیمت زانو جوشی رده 40

 

شرح سایز

اینچ

زاویه برند رده قیمت (تومان)
زانو ۹۰ جوشی ۱٫۲ ۹۰ درجه بنکن ۴۰ ۵,۶۰۰
زانو ۹۰ جوشی ۳٫۴ ۹۰ درجه بنکن ۴۰ ۵,۹۵۰
زانو ۹۰ جوشی ۱ ۹۰ درجه بنکن ۴۰ ۸,۰۷۵
زانو ۹۰ جوشی ۱ ۱٫۴ ۹۰ درجه بنکن ۴۰ ۱۲,۳۵۰
زانو ۹۰ جوشی ۱ ۱٫۲ ۹۰ درجه بنکن ۴۰ ۱۵,۳۰۰
زانو ۹۰ جوشی ۲ ۹۰ درجه بنکن ۴۰ ۲۴,۲۵۰
زانو ۹۰ جوشی ۲ ۱٫۲ ۹۰ درجه بنکن ۴۰ ۴۶,۷۵۰
زانو ۹۰ جوشی ۳ ۹۰ درجه بنکن ۴۰ ۶۸,۰۰۰
زانو ۹۰ جوشی ۴ ۹۰ درجه بنکن ۴۰ ۱۲۳,۲۵۰
زانو ۹۰ جوشی ۵ ۹۰ درجه بنکن ۴۰ ۲۰۴,۰۰۰
زانو ۹۰ جوشی ۶ ۹۰ درجه بنکن ۴۰ ۲۹۷,۵۰۰
زانو ۹۰ جوشی ۸ ۹۰ درجه بنکن ۴۰ ۶۳۷,۰۰۰
زانو ۹۰ جوشی ۱۰ ۹۰ درجه بنکن ۴۰ ۱,۲۷۵,۰۰۰
زانو ۹۰ جوشی ۱۲ ۹۰ درجه بنکن ۴۰ ۱,۷۸۰,۰۰۰
زانو ۹۰ جوشی ۱۴ ۹۰ درجه بنکن ۴۰ تماس بگیرید
زانو ۹۰ جوشی ۱۶ ۹۰ درجه بنکن ۴۰ تماس بگیرید
زانو ۹۰ جوشی ۱۸ ۹۰ درجه بنکن ۴۰ تماس بگیرید
زانو ۹۰ جوشی ۲۰ ۹۰ درجه بنکن ۴۰ تماس بگیرید
زانو ۹۰ جوشی ۲۴ ۹۰ درجه بنکن ۴۰ تماس بگیرید

قیمت سه راه رده ۴۰

بازدید کننده گرامی قیمت اتصالات مانیسمان رده ۴۰ درچ شده در جدول زیر برای سه راه مساوی با جنس فولاد A234 WPB با برند BENKAN ساخت کشور چین می باشد.

قیمت سه راه رده 40

 

 

شرح سایز

اینچ

مدل برند رده قیمت (تومان)
سه راه مانیسمان ۱٫۲ مساوی BENKAN ۴۰ ۱۴,۵۰۰
سه راه مانیسمان ۳٫۴ مساوی BENKAN ۴۰ ۱۵,۸۰۰
سه راه مانیسمان ۱ مساوی BENKAN ۴۰ ۲۱,۰۰۰
سه راه مانیسمان ۱ ۱٫۴ مساوی BENKAN ۴۰ ۲۷,۵۰۰
سه راه مانیسمان ۱ ۱٫۲ مساوی BENKAN ۴۰ ۳۴,۵۰۰
سه راه مانیسمان ۲ مساوی BENKAN ۴۰ ۳۹,۸۰۰
سه راه مانیسمان ۲ ۱٫۲ مساوی BENKAN ۴۰ ۷۹,۰۰۰
سه راه مانیسمان ۳ مساوی BENKAN ۴۰ ۱۰۵,۰۰۰
سه راه مانیسمان ۴ مساوی BENKAN ۴۰ ۱۵۲,۰۰۰
سه راه مانیسمان ۵ مساوی BENKAN ۴۰ ۲۴۵,۰۰۰
سه راه مانیسمان ۶ مساوی BENKAN ۴۰ ۳۳۵,۰۰۰
سه راه مانیسمان ۸ مساوی BENKAN ۴۰ ۶۴۵,۰۰۰
سه راه مانیسمان ۱۰ مساوی BENKAN ۴۰ ۱,۲۹۰,۰۰۰
سه راه مانیسمان ۱۲ مساوی BENKAN ۴۰ ۱,۷۸۰,۰۰۰
سه راه مانیسمان ۱۴ مساوی BENKAN ۴۰ تماس بگیرید
سه راه مانیسمان ۱۶ مساوی BENKAN ۴۰ تماس بگیرید
سه راه مانیسمان ۱۸ مساوی BENKAN ۴۰ تماس بگیرید
سه راه مانیسمان ۲۰ مساوی BENKAN ۴۰ تماس بگیرید
سه راه مانیسمان ۲۴ مساوی BENKAN ۴۰ تماس بگیرید

قیمت سه راه تبدیل رده ۴۰

بازدید کننده محترم قیمت اتصالات مانیسمان رده ۴۰ درج شده در جدول برای سه راه تبدیلی با جنس فولاد A234 WPB ساخت کشور چین می باشد.

(برای قیمت سایزهای بالاتر تماس بگیرید)

قیمت سه راه تبدیل رده 40

 

شرح سایز

اینچ

مدل برند رده قیمت (تومان)
سه راه تبدیلی ۳٫۴*۱٫۲ تبدیل بنکن ۴۰ ۱۵,۷۰۰
سه راه تبدیلی ۱*۱٫۲ تبدیل بنکن ۴۰ ۲۲,۱۰۰
سه راه تبدیلی ۱*۳٫۴ تبدیل بنکن ۴۰ ۲۲,۱۰۰
سه راه تبدیلی ۱ ۱٫۴*۱٫۲ تبدیل بنکن ۴۰ ۲۹,۷۰۰
سه راه تبدیلی ۱ تبدیل بنکن ۴۰ ۲۹,۷۰۰
سه راه تبدیلی ۱ ۱/۴*۳٫۴ تبدیل بنکن ۴۰ ۲۹,۷۰۰
سه راه تبدیلی ۱ ۱/۲*۱٫۲ تبدیل بنکن ۴۰ ۳۵,۷۰۰
سه راه تبدیلی ۱ ۱/۲*۳٫۴ تبدیل بنکن ۴۰ ۳۵,۷۰۰
سه راه تبدیلی ۱ ۱/۲*۱ تبدیل بنکن ۴۰ ۳۵,۷۰۰
سه راه تبدیلی ۱ ۱/۲*۱ ۱/۴ تبدیل بنکن ۴۰ ۳۵,۷۰۰
سه راه تبدیلی ۲*۱٫۲ تبدیل بنکن ۴۰ ۴۵,۰۰۰
سه راه تبدیلی ۲*۳٫۴ تبدیل بنکن ۴۰ ۴۵,۰۰۰
سه راه تبدیلی ۲*۱ تبدیل بنکن ۴۰ ۴۵,۰۰۰
سه راه تبدیلی ۲*۱ ۱٫۴ تبدیل بنکن ۴۰ ۴۵,۰۰۰
سه راه تبدیلی ۲ *۱ ۱٫۲ تبدیل بنکن ۴۰ ۴۵,۰۰۰
سه راه تبدیلی ۲ ۱٫۲*۱٫۲ تبدیل بنکن ۴۰ ۸۹,۰۰۰
سه راه تبدیلی ۲ ۱٫۲*۳٫۴ تبدیل بنکن ۴۰ ۸۹,۰۰۰
سه راه تبدیلی ۲ ۱٫۲*۱ تبدیل بنکن ۴۰ ۸۹,۰۰۰
سه راه تبدیلی ۲ ۱٫۲*۱ ۱٫۴ تبدیل بنکن ۴۰ ۸۹,۰۰۰
سه راه تبدیلی ۲ ۱٫۲*۱ ۱٫۲ تبدیل بنکن ۴۰ ۸۹,۰۰۰
سه راه تبدیلی ۲ ۱٫۲*۲ تبدیل بنکن ۴۰ ۸۹,۰۰۰
سه راه تبدیلی ۳*۱٫۲ تبدیل بنکن ۴۰ ۱۱۰,۵۰۰

قیمت سه راهی تبدیل رده ۴۰

بازدید کننده محترم قیمت اتصالات مانیسمان رده ۴۰ درج شده در جدول برای سه راهی تبدیلی با جنس فولاد A234 WPB ساخت کشور چین می باشد.

شرح سایز

اینچ

مدل برند رده قیمت (تومان)
سه راه تبدیلی ۳*۳٫۴ تبدیل بنکن ۴۰ ۱۱۰,۵۰۰
سه راه تبدیلی ۳*۱ تبدیل بنکن ۴۰ ۱۱۰,۵۰۰
سه راه تبدیلی ۳*۱ ۱/۴ تبدیل بنکن ۴۰ ۱۱۰,۵۰۰
سه راه تبدیلی ۳*۱ ۱/۲ تبدیل بنکن ۴۰ ۱۱۰,۵۰۰
سه راه تبدیلی ۳*۲ تبدیل بنکن ۴۰ ۱۱۰,۵۰۰
سه راه تبدیلی ۳*۲ ۱/۲ تبدیل بنکن ۴۰ ۱۱۰,۵۰۰
سه راه تبدیلی ۴*۱٫۲ تبدیل بنکن ۴۰ ۱۷۸,۵۰۰
سه راه تبدیلی ۴*۳٫۴ تبدیل بنکن ۴۰ ۱۷۸,۵۰۰
سه راه تبدیلی ۴*۱ تبدیل بنکن ۴۰ ۱۷۸,۵۰۰
سه راه تبدیلی ۴*۱ ۱٫۴ تبدیل بنکن ۴۰ ۱۷۸,۵۰۰
سه راه تبدیلی ۴*۱ ۱٫۲ تبدیل بنکن ۴۰ ۱۷۸,۵۰۰
سه راه تبدیلی ۴*۲ تبدیل بنکن ۴۰ ۱۷۸,۵۰۰
سه راه تبدیلی ۴*۲ ۱٫۲ تبدیل بنکن ۴۰ ۱۷۸,۵۰۰
سه راه تبدیلی ۴*۳ تبدیل بنکن ۴۰ ۱۷۸,۵۰۰
سه راه تبدیلی ۵*۱ تبدیل بنکن ۴۰ ۳۴۰,۰۰۰
سه راه تبدیلی ۵*۱ ۱٫۴ تبدیل بنکن ۴۰ ۲۹۷,۵۰۰
سه راه تبدیلی ۵*۱ ۱٫۲ تبدیل بنکن ۴۰ ۲۹۷,۵۰۰
سه راه تبدیلی ۵*۲ تبدیل بنکن ۴۰ ۲۹۷,۵۰۰
سه راه تبدیلی ۵*۲ ۱٫۲ تبدیل بنکن ۴۰ ۲۹۷,۵۰۰
سه راه تبدیلی ۵*۳ تبدیل بنکن ۴۰ ۲۹۷,۵۰۰
سه راه تبدیلی ۵*۴ تبدیل بنکن ۴۰ ۲۹۷,۵۰۰
سه راه تبدیلی ۶*۱ تبدیل بنکن ۴۰ ۴۲۵,۰۰۰

قیمت تبدیل مانیسمان رده ۴۰

جدول زیر قیمت اتصالات مانیسمان رده ۴۰ برای مدل تبدیل هم مرکز با جنس فولاد A234 GR WPB با برند بنکن شاخت کشور چین می باشد.

قیمت تبدیل مانیسمان رده 40

 

شرح سایز

اینچ

مدل برند رده قیمت (تومان)
تبدیل جوشی ۱٫۲ هم مرکز بنکن ۴۰ ۴,۸۰۰
تبدیل جوشی ۳٫۴ هم مرکز بنکن ۴۰ ۶,۵۰۰
تبدیل جوشی ۱ هم مرکز بنکن ۴۰ ۸,۶۰۰
تبدیل جوشی ۱ ۱٫۴ هم مرکز بنکن ۴۰ ۱۱,۰۰۰
تبدیل جوشی ۱ ۱٫۲ هم مرکز بنکن ۴۰ ۱۲,۵۰۰
تبدیل جوشی ۲ هم مرکز بنکن ۴۰ ۱۹,۸۰۰
تبدیل جوشی ۲ ۱٫۲ هم مرکز بنکن ۴۰ ۳۲,۵۰۰
تبدیل جوشی ۳ هم مرکز بنکن ۴۰ ۴۵,۰۰۰
تبدیل جوشی ۴ هم مرکز بنکن ۴۰ ۷۲,۵۰۰
تبدیل جوشی ۵ هم مرکز بنکن ۴۰ ۱۲۵,۰۰۰
تبدیل جوشی ۶ هم مرکز بنکن ۴۰ ۱۳۸,۰۰۰
تبدیل جوشی ۸ هم مرکز بنکن ۴۰ ۲۷۸,۰۰۰
تبدیل جوشی ۱۰ هم مرکز بنکن ۴۰ ۳۹۵,۰۰۰
تبدیل جوشی ۱۲ هم مرکز بنکن ۴۰ ۵۸۵,۰۰۰
تبدیل جوشی ۱۴ هم مرکز بنکن ۴۰ تماس بگیرید
تبدیل جوشی ۱۶ هم مرکز بنکن ۴۰ تماس بگیرید
تبدیل جوشی ۱۸ هم مرکز بنکن ۴۰ تماس بگیرید
تبدیل جوشی ۲۰ هم مرکز بنکن ۴۰ تماس بگیرید
تبدیل جوشی ۲۴ هم مرکز بنکن ۴۰ تماس بگیرید

فروش اتصالات مانیسمان رده ۴۰

انواع اتصالات مانیسمان رده ۴۰ مطابق استاندارد ابعادی ASME B16.9 با جنس فولاد از سایز ۱٫۲ اینچ تا ۲۴ اینچ با تعداد کم و عمده عرضه می گردد.

خرید اتصالات مانیسمان رده ۴۰

برای خرید و اطلاع از سایر قیمت اتصالات مانیسمان رده ۴۰ با واحد پایپینگ شرکت رادوکو تماس بگیرید.

 

 

ما را در اینستاگرام دنبال کنید

دیدگاه محصولات

8 − هفت =

محصولات مرتبط

Designer: Mohammad Yaghooblou
تماس با ما