قیمت اتصالات مانیسمان رده 40 | قیمت اتصالات مانیسمان رده چهل | بدون درز | فولادی | استیل
logo
logo
رادوکو وارد کننده و تامین کننده محصولات صنعتی
۰۲۱-۵۸۴۳۷ (۳۰ خط ویژه)
اتصالات مانیسمان رده 40 جهت خرید محصول باما تماس بگیرید
۰۲۱-۵۸۴۳۷

اتصالات مانیسمان رده 40

لیست قیمت اتصالات مانیسمان رده 40 ( قیمت اتصالات مانیسمان رده چهل )

قیمت اتصالات مانیسمان رده 40 ( قیمت اتصالات مانیسمان رده چهل ) برای زانو، سه راه، تبدیل، کپ، با جنس های فولاد و استیل متفاوت می باشد که در ادامه انواع آن شرح داده می شود.

بازدید کننده گرامی قیمت درج شده در جدول زیر برای زانو مانیسمان با زاویه 45 درجه با ضخامت معادل رده 40 با جنس فولاد A234 WPB تولید کشور چین با برند بنکن مطابق استاندارد ASME B16.9 می باشد.

لیست قیمت اتصالات مانیسمان رده

 

شرح سایز

اینچ

زاویه برند رده قیمت (تومان)
زانو جوشی 1.2 45 درجه BENKAN 40 3,850
زانو جوشی 3.4 45 درجه BENKAN 40 5,950
زانو جوشی 1 45 درجه BENKAN 40 6,050
زانو جوشی 1 1.4 45 درجه BENKAN 40 8,925
زانو جوشی 1 1.2 45 درجه BENKAN 40 11,470
زانو جوشی 2 45 درجه BENKAN 40 17,850
زانو جوشی 2 1.2 45 درجه BENKAN 40 34,000
زانو جوشی 3 45 درجه BENKAN 40 49,300
زانو جوشی 4 45 درجه BENKAN 40 85,000
زانو جوشی 5 45 درجه BENKAN 40 140,000
زانو جوشی 6 45 درجه BENKAN 40 204,000
زانو جوشی 8 45 درجه BENKAN 40 467,000
زانو جوشی 10 45 درجه BENKAN 40 850,000
زانو جوشی 12 45 درجه BENKAN 40 1,275,000
زانو جوشی 14 45 درجه BENKAN 40 تماس بگیرید
زانو جوشی 16 45 درجه BENKAN 40 تماس بگیرید
زانو جوشی 18 45 درجه BENKAN 40 تماس بگیرید
زانو جوشی 20 45 درجه BENKAN 40 تماس بگیرید
زانو جوشی 24 45 درجه BENKAN 40 تماس بگیرید

قیمت زانو جوشی رده 40

بازدید کننده گرامی قیمت اتصالات مانیسمان رده 40 درج شده در جدول زیر برای زانو با زاویه 90 درجه با نوع اتصال جوشی با جنس فولاد A234 GR WPB با با برند بنکن ساخت کشور چین می باشد.

قیمت زانو جوشی رده 40

 

شرح سایز

اینچ

زاویه برند رده قیمت (تومان)
زانو 90 جوشی 1.2 90 درجه بنکن 40 5,600
زانو 90 جوشی 3.4 90 درجه بنکن 40 5,950
زانو 90 جوشی 1 90 درجه بنکن 40 8,075
زانو 90 جوشی 1 1.4 90 درجه بنکن 40 12,350
زانو 90 جوشی 1 1.2 90 درجه بنکن 40 15,300
زانو 90 جوشی 2 90 درجه بنکن 40 24,250
زانو 90 جوشی 2 1.2 90 درجه بنکن 40 46,750
زانو 90 جوشی 3 90 درجه بنکن 40 68,000
زانو 90 جوشی 4 90 درجه بنکن 40 123,250
زانو 90 جوشی 5 90 درجه بنکن 40 204,000
زانو 90 جوشی 6 90 درجه بنکن 40 297,500
زانو 90 جوشی 8 90 درجه بنکن 40 637,000
زانو 90 جوشی 10 90 درجه بنکن 40 1,275,000
زانو 90 جوشی 12 90 درجه بنکن 40 1,780,000
زانو 90 جوشی 14 90 درجه بنکن 40 تماس بگیرید
زانو 90 جوشی 16 90 درجه بنکن 40 تماس بگیرید
زانو 90 جوشی 18 90 درجه بنکن 40 تماس بگیرید
زانو 90 جوشی 20 90 درجه بنکن 40 تماس بگیرید
زانو 90 جوشی 24 90 درجه بنکن 40 تماس بگیرید

قیمت سه راه رده 40

بازدید کننده گرامی قیمت اتصالات مانیسمان رده 40 درچ شده در جدول زیر برای سه راه مساوی با جنس فولاد A234 WPB با برند BENKAN ساخت کشور چین می باشد.

قیمت سه راه رده 40

 

 

شرح سایز

اینچ

مدل برند رده قیمت (تومان)
سه راه مانیسمان 1.2 مساوی BENKAN 40 14,500
سه راه مانیسمان 3.4 مساوی BENKAN 40 15,800
سه راه مانیسمان 1 مساوی BENKAN 40 21,000
سه راه مانیسمان 1 1.4 مساوی BENKAN 40 27,500
سه راه مانیسمان 1 1.2 مساوی BENKAN 40 34,500
سه راه مانیسمان 2 مساوی BENKAN 40 39,800
سه راه مانیسمان 2 1.2 مساوی BENKAN 40 79,000
سه راه مانیسمان 3 مساوی BENKAN 40 105,000
سه راه مانیسمان 4 مساوی BENKAN 40 152,000
سه راه مانیسمان 5 مساوی BENKAN 40 245,000
سه راه مانیسمان 6 مساوی BENKAN 40 335,000
سه راه مانیسمان 8 مساوی BENKAN 40 645,000
سه راه مانیسمان 10 مساوی BENKAN 40 1,290,000
سه راه مانیسمان 12 مساوی BENKAN 40 1,780,000
سه راه مانیسمان 14 مساوی BENKAN 40 تماس بگیرید
سه راه مانیسمان 16 مساوی BENKAN 40 تماس بگیرید
سه راه مانیسمان 18 مساوی BENKAN 40 تماس بگیرید
سه راه مانیسمان 20 مساوی BENKAN 40 تماس بگیرید
سه راه مانیسمان 24 مساوی BENKAN 40 تماس بگیرید

قیمت سه راه تبدیل رده 40

بازدید کننده محترم قیمت اتصالات مانیسمان رده 40 درج شده در جدول برای سه راه تبدیلی با جنس فولاد A234 WPB ساخت کشور چین می باشد.

(برای قیمت سایزهای بالاتر تماس بگیرید)

قیمت سه راه تبدیل رده 40

 

شرح سایز

اینچ

مدل برند رده قیمت (تومان)
سه راه تبدیلی 3.4*1.2 تبدیل بنکن 40 15,700
سه راه تبدیلی 1*1.2 تبدیل بنکن 40 22,100
سه راه تبدیلی 1*3.4 تبدیل بنکن 40 22,100
سه راه تبدیلی 1 1.4*1.2 تبدیل بنکن 40 29,700
سه راه تبدیلی 1 تبدیل بنکن 40 29,700
سه راه تبدیلی 1 1/4*3.4 تبدیل بنکن 40 29,700
سه راه تبدیلی 1 1/2*1.2 تبدیل بنکن 40 35,700
سه راه تبدیلی 1 1/2*3.4 تبدیل بنکن 40 35,700
سه راه تبدیلی 1 1/2*1 تبدیل بنکن 40 35,700
سه راه تبدیلی 1 1/2*1 1/4 تبدیل بنکن 40 35,700
سه راه تبدیلی 2*1.2 تبدیل بنکن 40 45,000
سه راه تبدیلی 2*3.4 تبدیل بنکن 40 45,000
سه راه تبدیلی 2*1 تبدیل بنکن 40 45,000
سه راه تبدیلی 2*1 1.4 تبدیل بنکن 40 45,000
سه راه تبدیلی 2 *1 1.2 تبدیل بنکن 40 45,000
سه راه تبدیلی 2 1.2*1.2 تبدیل بنکن 40 89,000
سه راه تبدیلی 2 1.2*3.4 تبدیل بنکن 40 89,000
سه راه تبدیلی 2 1.2*1 تبدیل بنکن 40 89,000
سه راه تبدیلی 2 1.2*1 1.4 تبدیل بنکن 40 89,000
سه راه تبدیلی 2 1.2*1 1.2 تبدیل بنکن 40 89,000
سه راه تبدیلی 2 1.2*2 تبدیل بنکن 40 89,000
سه راه تبدیلی 3*1.2 تبدیل بنکن 40 110,500

قیمت سه راهی تبدیل رده 40

بازدید کننده محترم قیمت اتصالات مانیسمان رده 40 درج شده در جدول برای سه راهی تبدیلی با جنس فولاد A234 WPB ساخت کشور چین می باشد.

شرح سایز

اینچ

مدل برند رده قیمت (تومان)
سه راه تبدیلی 3*3.4 تبدیل بنکن 40 110,500
سه راه تبدیلی 3*1 تبدیل بنکن 40 110,500
سه راه تبدیلی 3*1 1/4 تبدیل بنکن 40 110,500
سه راه تبدیلی 3*1 1/2 تبدیل بنکن 40 110,500
سه راه تبدیلی 3*2 تبدیل بنکن 40 110,500
سه راه تبدیلی 3*2 1/2 تبدیل بنکن 40 110,500
سه راه تبدیلی 4*1.2 تبدیل بنکن 40 178,500
سه راه تبدیلی 4*3.4 تبدیل بنکن 40 178,500
سه راه تبدیلی 4*1 تبدیل بنکن 40 178,500
سه راه تبدیلی 4*1 1.4 تبدیل بنکن 40 178,500
سه راه تبدیلی 4*1 1.2 تبدیل بنکن 40 178,500
سه راه تبدیلی 4*2 تبدیل بنکن 40 178,500
سه راه تبدیلی 4*2 1.2 تبدیل بنکن 40 178,500
سه راه تبدیلی 4*3 تبدیل بنکن 40 178,500
سه راه تبدیلی 5*1 تبدیل بنکن 40 340,000
سه راه تبدیلی 5*1 1.4 تبدیل بنکن 40 297,500
سه راه تبدیلی 5*1 1.2 تبدیل بنکن 40 297,500
سه راه تبدیلی 5*2 تبدیل بنکن 40 297,500
سه راه تبدیلی 5*2 1.2 تبدیل بنکن 40 297,500
سه راه تبدیلی 5*3 تبدیل بنکن 40 297,500
سه راه تبدیلی 5*4 تبدیل بنکن 40 297,500
سه راه تبدیلی 6*1 تبدیل بنکن 40 425,000

قیمت تبدیل مانیسمان رده 40

جدول زیر قیمت اتصالات مانیسمان رده 40 برای مدل تبدیل هم مرکز با جنس فولاد A234 GR WPB با برند بنکن شاخت کشور چین می باشد.

قیمت تبدیل مانیسمان رده 40

 

شرح سایز

اینچ

مدل برند رده قیمت (تومان)
تبدیل جوشی 1.2 هم مرکز بنکن 40 4,800
تبدیل جوشی 3.4 هم مرکز بنکن 40 6,500
تبدیل جوشی 1 هم مرکز بنکن 40 8,600
تبدیل جوشی 1 1.4 هم مرکز بنکن 40 11,000
تبدیل جوشی 1 1.2 هم مرکز بنکن 40 12,500
تبدیل جوشی 2 هم مرکز بنکن 40 19,800
تبدیل جوشی 2 1.2 هم مرکز بنکن 40 32,500
تبدیل جوشی 3 هم مرکز بنکن 40 45,000
تبدیل جوشی 4 هم مرکز بنکن 40 72,500
تبدیل جوشی 5 هم مرکز بنکن 40 125,000
تبدیل جوشی 6 هم مرکز بنکن 40 138,000
تبدیل جوشی 8 هم مرکز بنکن 40 278,000
تبدیل جوشی 10 هم مرکز بنکن 40 395,000
تبدیل جوشی 12 هم مرکز بنکن 40 585,000
تبدیل جوشی 14 هم مرکز بنکن 40 تماس بگیرید
تبدیل جوشی 16 هم مرکز بنکن 40 تماس بگیرید
تبدیل جوشی 18 هم مرکز بنکن 40 تماس بگیرید
تبدیل جوشی 20 هم مرکز بنکن 40 تماس بگیرید
تبدیل جوشی 24 هم مرکز بنکن 40 تماس بگیرید

فروش اتصالات مانیسمان رده 40

انواع اتصالات مانیسمان رده 40 مطابق استاندارد ابعادی ASME B16.9 با جنس فولاد از سایز 1.2 اینچ تا 24 اینچ با تعداد کم و عمده عرضه می گردد.

خرید اتصالات مانیسمان رده 40

برای خرید و اطلاع از سایر قیمت اتصالات مانیسمان رده 40 با واحد پایپینگ شرکت رادوکو تماس بگیرید.

 

 

ما را در اینستاگرام دنبال کنید

دیدگاه محصولات

محصولات مرتبط

Designer: Mohammad Yaghooblou
تماس با ما