تبدیل مانیسمان بنکن | تبدیل رده 40 بنکن | قیمت تبدیل مانیسمان بنکن | نمایندگی تبدیل جوشی بنکن
logo
logo
جمعه / ۲۷ فروردین / ۱۴۰۰
رادوکو وارد کننده و تامین کننده محصولات صنعتی
۰۲۱-۵۸۴۳۷ (۳۰ خط ویژه)
تبدیل مانیسمان بنکن جهت خرید محصول باما تماس بگیرید
۰۲۱-۵۸۴۳۷

تبدیل مانیسمان بنکن

تبدیل مانیسمان بنکن یا تبدیل جوشی بنکن مطابق استاندارد ASME B16.9 در دو مدل تبدیل هم مرکز بنکن و تبدیل غیر هم مرکز بنکن با سایز و ضخامت های مختلف تولید می شود.

 

انواع تبدیل مانیسمان بنکن

تبدیل مانیسمانBENKAN در دو مدل هم مرکز و غیر هم مرکز برای افزایش یا کاهش قطر لوله ها استفاده می شود.

 

نمایندگی فروش تبدیل مانیسمان بنکن

شرکت رادوکو نمایندگی اتصالات بنکن ، تبدیل جوشی بنکن را در سایز وضخامت های مختلف با تعداد تک و عمده برای پروژه ها و مصارف صنعتی و… عرضه می نماید.

 

وارد کننده تبدیل جوشی بنکن 

رادوکو وارد کننده تبدیل جوشی BENKAN از سایز ۱/۲ اینچ تا ۴۸ اینچ با ضخامت های مختلف و با جنس A234 WPB مطابق استاندارد ASME B16.9 می باشد.

 

تبدیل مانیسمان بنکن-انبار

 

قیمت تبدیل جوشی بنکن

 

قیمت تبدیل مانیسمان رده ۴۰

جنس A234 WPB

تبدیل مانیسمان بنکن  رده۴۰

قیمت(تومان)

  سایز ۱/۲*۳/۴ اینچ

۵,۳۵۰

 سایز ۱/۲ *۱ اینچ

۷,۲۰۰

 سایز۳/۴ *۱ اینچ

۷,۲۰۰

 سایز ۱/۲* ۱/۴ ۱ اینچ

۹٫۳۰۰

 سایز ۳/۴*۱/۴ ۱ اینچ

۱۰,۹۰۰

 سایز  ۱*۱/۴ ۱ اینچ

۱۰,۹۰۰

 سایز ۱*۱/۲ ۱ اینچ

۱۱,۱۰۰

 سایز ۱/۴ ۱* ۱/۲ ۱ اینچ

۱۱,۱۰۰

 سایز۱/۲*۲ اینچ

۱۹,۸۰۰

 سایز۳/۴*۲ اینچ

۱۹,۸۰۰

سایز  ۲*۱ اینچ

۱۷,۷۰۰

سایز ۱/۴ ۱*۲ اینچ

۱۵,۳۵۰

سایز  ۱/۲ ۱*۲ اینچ

۱۵,۳۵۰

سایز ۱/۲*۱/۲ ۲ اینچ

۵۳,۵۰۰

سایز ۳/۴*۱/۲ ۲ اینچ

۵۳,۵۰۰

سایز ۱*۱/۲ ۲ اینچ

۳۴,۵۰۰

سایز ۱/۴ ۱*۱/۲ ۲ اینچ

۳۱,۵۰۰

سایز  ۱/۲ ۱* ۱/۲ ۲ اینچ

۳۱,۵۰۰

سایز  ۲*۱/۲ ۲ اینچ

۲۴,۵۰۰

 

قیمت تبدیل مانیسمان BENKAN رده ۴۰

تبدیل مانیسمان BENKAN رده۴۰

قیمت(تومان)

سایز ۱/۲*۳ اینچ

۶۴,۵۰۰

سایز ۳/۴*۳ اینچ

۶۴,۵۰۰

سایز ۱*۳  اینچ

۵۴,۳۰۰

سایز ۱/۴ ۱*۳ اینچ

۴۱,۸۰۰

سایز ۱/۲ ۱*۳ اینچ

۴۱,۸۰۰

سایز  ۲*۳ اینچ

۳۰,۵۰۰

سایز ۱/۲ ۲*۳ اینچ

۳۰,۵۰۰

سایز  ۱/۲*۴ اینچ

۷۸,۰۰۰

سایز ۳/۴*۴ اینچ

۷۸,۰۰۰

سایز  ۱*۴ اینچ

۶۸,۵۰۰

سایز ۱/۴ ۱*۴  اینچ

۵۷,۳۰۰

سایز ۱/۲ ۱*۴ اینچ

۵۷,۳۰۰

سایز  ۲*۴ اینچ

۴۹,۵۰۰

سایز ۱/۲ ۲*۴ اینچ

۴۶,۵۰۰

سایز ۱/۴ ۲*۴ اینچ

۴۶,۵۰۰

سایز  ۳*۴ اینچ

۴۰,۵۰۰

 

قیمت تبدیل مانیسمان BENKAN رده ۴۰

تبدیل مانیسمانBENKAN رده۴۰

قیمت(تومان)

 سایز ۱*۵ اینچ

۱۷۵,۶۰۰

 سایز ۱/۴ ۱*۵  اینچ

۱۳۵,۰۰۰

 سایز ۱/۲ ۱*۵ اینچ

۱۳۵,۰۰۰

 سایز ۲*۵ اینچ

۱۰۸,۰۰

 سایز۱/۲ ۲*۵ اینچ

۹۰,۰۰۰

سایز ۳*۵ اینچ

۷۸,۰۰۰

 سایز۴*۵ اینچ

۷۲,۰۰۰

 سایز ۱/۴ ۱*۶ اینچ

۲۰۷,۰۰۰

 سایز۱/۲ ۱*۶ اینچ

۲۰۷,۰۰۰

 سایز ۲*۶ اینچ

۱۰۱,۰۰۰

 سایز ۳*۶ اینچ

۱۰۹,۰۰۰

 سایز ۴*۶ اینچ

۱۱۵,۰۰۰

 سایز۵*۶ اینچ

۱۱۵,۰۰۰

 

قیمت تبدیل جوشی BENKAN رده ۴۰

تبدیل مانیسمان BENKAN  رده۴۰

قیمت(تومان)

 سایز ۲*۸ اینچ

۳۰۸,۰۰۰

 سایز ۳*۸ اینچ

۲۴۵,۰۰۰

سایز ۴*۸ اینچ

۲۳۲,۰۰۰

 سایز ۵*۸ اینچ

۲۱۲,۰۰۰

سایز۶*۸ اینچ

۲۰۰,۰۰۰

 سایز۲*۱۰ اینچ

۵۹۰,۰۰۰

 سایز ۱/۲ ۲*۱۰ اینچ

۵۸۰,۰۰۰

 سایز ۳*۱۰ اینچ

۵۱۰,۰۰۰

 سایز ۴*۱۰ اینچ

۴۴۰,۰۰۰

 سایز ۵*۱۰ اینچ

۴۱۰,۰۰۰

 سایز ۶*۱۰ اینچ

۳۸۵,۰۰۰

 سایز ۸*۱۰ اینچ

۳۶۰,۰۰۰

 سایز ۴*۱۲ اینچ

۷۳۰,۰۰۰

 سایز ۶*۱۲ اینچ

۵۷۰,۰۰۰

سایز ۸*۱۲ اینچ

۴۲۰,۰۰۰

 سایز ۱۰*۱۲ اینچ

۱,۳۵۰,۰۰۰

 

قیمت تبدیل جوشی BENKAN رده ۴۰

تبدیل مانیسمان بنکن  رده۴۰

قیمت(تومان)

 سایز ۶*۱۴ اینچ

۱,۴۲۰,۰۰۰

 سایز ۸*۱۴ اینچ

۱,۳۵۰,۰۰۰

 سایز۱۰*۱۴اینچ

۱,۲۴۰,۰۰۰

 سایز ۱۲*۱۴ اینچ

۱,۲۴۰,۰۰۰

 سایز ۶*۱۶ اینچ

۲,۲۵۰,۰۰۰

سایز ۸*۱۶ اینچ

۲,۱۸۰,۰۰۰

 سایز ۱۰*۱۶ اینچ

۲,۰۹۰,۰۰۰

 سایز۱۲*۱۶ اینچ

۱,۹۸۰,۰۰۰

 سایز ۱۴*۱۶ اینچ

۱,۷۵۰,۰۰۰

 سایز ۸*۱۸ اینچ

۲,۸۸۰,۰۰۰

سایز ۱۰*۱۸ اینچ

۲,۷۳۰,۰۰۰

 سایز ۱۲*۱۸ اینچ

۲,۴۱۰,۰۰۰

 سایز ۱۸*۱۴ اینچ

۲,۳۱۰,۰۰۰

سایز ۱۶*۱۸ اینچ

۲,۳۱۰,۰۰۰

سایز ۸*۲۰ اینچ

۴,۶۵۰,۰۰۰

 سایز ۱۰*۲۰ اینچ

۳,۳۹۵۰,۰۰۰

 سایز ۱۲*۲۰ اینچ

۳,۸۴۰,۰۰۰

 سایز ۱۴*۲۰ اینچ

۳,۷۵۰,۰۰۰

 سایز ۱۶*۲۰ اینچ

۳,۶۸۰,۰۰۰

 سایز ۱۸*۲۰ اینچ

۳,۶۴۰,۰۰۰

 سایز ۱۰*۲۴ اینچ

۵,۸۸۰,۰۰۰

 سایز ۱۲*۲۴ اینچ

۵,۶۵۰,۰۰۰

سایز ۱۴*۲۴ اینچ

۵,۴۳۰,۰۰۰

 سایز ۱۶*۲۴ اینچ

۵,۴۳۰,۰۰۰

 سایز ۱۸*۲۴ اینچ

۵,۴۳۰,۰۰۰

 سایز ۲۰*۲۴ اینچ

۵,۴۳۰,۰۰۰

 

با عرض پوزش به علت نوسانات ارزی قیمت محصولات تغییر کرده است لطفا برای موجودی و قیمت محصولات تماس بگیرید.

 

ابعاد و مشخصات تبدیل مانیسمان 

ابعاد و مشخصات تبدیل مانیسمان بنکن مطابق استاندارد ASME B16.9 می باشد. استاندارد تبدیل بنکن را از لینک مقالات و دانلود ها شرکت رادوکو دریافت نمایید.

وبلاگ رادوکو

دیدگاه محصولات

2 + یک =

Designer: Mohammad Yaghooblou
تماس با ما